Minister Crevits promoot plantaardige eiwitprojecten

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits maakt 3,5 miljoen euro vrij om de productie van plantaardige eiwitten in Vlaanderen te stimuleren.  Er werden 19 projecten goedgekeurd die het aanbod van eiwitten voor dierlijke en menselijke consumptie in Vlaanderen versterken. Het gaat onder meer om de productie van de zwarte soldatenvlieg voor veevoeder, een eiwit als vervanging voor vismeel in de aquacultuur, maar ook over de verwerking van preiloof.  Met de geselecteerde projecten zet Vlaanderen een volgende stap naar een toekomstgerichte en lokale eiwitvoorziening, in het belang van onze voedselproductie.

“Op het vlak van eiwitten is de Europese Unie sterk afhankelijk van derde landen. De oorlog in Oekraïne bewijst hoe belangrijk de eigen voedselproductie is. De Vlaamse eiwitstrategie 2021-2030 wint dus nog meer aan belang. Vlaanderen heeft zeker troeven in handen om een vooraanstaande rol te spelen in de productie van zulke plantaardige eiwitten en er de economische mogelijkheden van te verkennen. De 19 geselecteerde projecten zullen de productie en de consumptie van lokale eiwitten bevorderen. Ze sluiten aan bij de toenemende vraag naar plantaardige eiwitten zoals peulvruchten en quinoa en meer lokaal geproduceerde dierenvoeding. Daarnaast is er de toenemende aandacht om reststromen tot nieuwe producten te verwerken.” Hilde Crevits

Eiwitten zijn essentiële bouwstenen voor mens en dier en zijn van nature aanwezig in voeding van dierlijke en plantaardige oorsprong. Begin 2021 lanceerde Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits de nieuwe Vlaamse eiwitstrategie 2030. Met die strategie kiest Vlaanderen voor de productie van meer lokaal geteelde plantaardige eiwitten voor onze dagdagelijkse voeding en de verduurzaming van het voeder van dieren.

De voorbije maanden konden er projecten ingediend worden. Het doel: de realisatie van de zes doelstellingen van de Vlaamse eiwitstrategie 2021-2030 versnellen en hiermee zorgen voor een duurzame, diverse en toekomstgerichte eiwitvoorziening. Ook de droogteproblematiek en de waterschaarste worden aangepakt, door eiwitten met een lagere waterimpact te stimuleren en de eiwitten met een hogere waterimpact te verduurzamen of te vervangen.

8 projecten zorgen voor een diverser aanbod door nieuwe eiwitten zoals insecten bijvoorbeeld de zwarte soldatenvlieg, micro-algen, microbiële en eiwitten uit schimmels te integreren in voeding voor dier en mens. Bij verschillende van deze projecten krijgen ook reststromen zoals aardappelschillen en preiloof een tweede leven. Deze projecten dragen met andere woorden niet alleen bij aan de diversifiëring van het eiwitaanbod, maar ook aan de circulaire economie.

Door ketenontwikkeling, praktijkonderzoek en advies rond gras(klaver), luzerne en veldbonen dragen 3 projecten bij aan de doelstelling ‘duurzame diervoeders’ en dringen zo het gebruik van ingevoerde soja en gewasbeschermingsmiddelen terug in de varkens-, pluimvee- en rundveehouderij.

8 projecten spelen tenslotte in op de verbreding en verduurzaming van het eiwitaanbod voor de consument: door nieuwe samenwerkingsverbanden, sensibilisering en/of praktijkonderzoek worden producent, consument en de schakels hiertussen gestimuleerd om meer plantaardige eiwitgewassen en/of –producten te produceren, verwerken, verkopen en consumeren. De eiwitten die in deze projecten aan bod komen zijn lokale soja, noten en peulvruchten zoals rode bonen, gele erwten en kikkererwten.

Deze 19 projecten krijgen in totaal een budget van 3.504.699,13 euro. De projecten lopen maximum twee jaar en zijn ten laatste op 30 juni 2024 afgerond.

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.