Minister Crevits promoot plantaardige eiwitprojecten

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits maakt 3,5 miljoen euro vrij om de productie van plantaardige eiwitten in Vlaanderen te stimuleren.  Er werden 19 projecten goedgekeurd die het aanbod van eiwitten voor dierlijke en menselijke consumptie in Vlaanderen versterken. Het gaat onder meer om de productie van de zwarte soldatenvlieg voor veevoeder, een eiwit als vervanging voor vismeel in de aquacultuur, maar ook over de verwerking van preiloof.  Met de geselecteerde projecten zet Vlaanderen een volgende stap naar een toekomstgerichte en lokale eiwitvoorziening, in het belang van onze voedselproductie.

“Op het vlak van eiwitten is de Europese Unie sterk afhankelijk van derde landen. De oorlog in Oekraïne bewijst hoe belangrijk de eigen voedselproductie is. De Vlaamse eiwitstrategie 2021-2030 wint dus nog meer aan belang. Vlaanderen heeft zeker troeven in handen om een vooraanstaande rol te spelen in de productie van zulke plantaardige eiwitten en er de economische mogelijkheden van te verkennen. De 19 geselecteerde projecten zullen de productie en de consumptie van lokale eiwitten bevorderen. Ze sluiten aan bij de toenemende vraag naar plantaardige eiwitten zoals peulvruchten en quinoa en meer lokaal geproduceerde dierenvoeding. Daarnaast is er de toenemende aandacht om reststromen tot nieuwe producten te verwerken.” Hilde Crevits

Eiwitten zijn essentiële bouwstenen voor mens en dier en zijn van nature aanwezig in voeding van dierlijke en plantaardige oorsprong. Begin 2021 lanceerde Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits de nieuwe Vlaamse eiwitstrategie 2030. Met die strategie kiest Vlaanderen voor de productie van meer lokaal geteelde plantaardige eiwitten voor onze dagdagelijkse voeding en de verduurzaming van het voeder van dieren.

De voorbije maanden konden er projecten ingediend worden. Het doel: de realisatie van de zes doelstellingen van de Vlaamse eiwitstrategie 2021-2030 versnellen en hiermee zorgen voor een duurzame, diverse en toekomstgerichte eiwitvoorziening. Ook de droogteproblematiek en de waterschaarste worden aangepakt, door eiwitten met een lagere waterimpact te stimuleren en de eiwitten met een hogere waterimpact te verduurzamen of te vervangen.

8 projecten zorgen voor een diverser aanbod door nieuwe eiwitten zoals insecten bijvoorbeeld de zwarte soldatenvlieg, micro-algen, microbiële en eiwitten uit schimmels te integreren in voeding voor dier en mens. Bij verschillende van deze projecten krijgen ook reststromen zoals aardappelschillen en preiloof een tweede leven. Deze projecten dragen met andere woorden niet alleen bij aan de diversifiëring van het eiwitaanbod, maar ook aan de circulaire economie.

Door ketenontwikkeling, praktijkonderzoek en advies rond gras(klaver), luzerne en veldbonen dragen 3 projecten bij aan de doelstelling ‘duurzame diervoeders’ en dringen zo het gebruik van ingevoerde soja en gewasbeschermingsmiddelen terug in de varkens-, pluimvee- en rundveehouderij.

8 projecten spelen tenslotte in op de verbreding en verduurzaming van het eiwitaanbod voor de consument: door nieuwe samenwerkingsverbanden, sensibilisering en/of praktijkonderzoek worden producent, consument en de schakels hiertussen gestimuleerd om meer plantaardige eiwitgewassen en/of –producten te produceren, verwerken, verkopen en consumeren. De eiwitten die in deze projecten aan bod komen zijn lokale soja, noten en peulvruchten zoals rode bonen, gele erwten en kikkererwten.

Deze 19 projecten krijgen in totaal een budget van 3.504.699,13 euro. De projecten lopen maximum twee jaar en zijn ten laatste op 30 juni 2024 afgerond.

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.