Minister Crevits schakelt jobstudenten in om werkdruk te verminderen in woonzorgcentra

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits wil de werkdruk in woonzorgcentra naar beneden en wil daarom jobstudenten inschakelen. Woonzorgcentra kunnen tot 11 weken lang gemiddeld één jobstudent of 11 jobstudenten telkens één week aanwerven met financiering vanuit Vlaanderen. Daarnaast komt er ook voor het eerste kwartaal van 2022 een compensatie voor de lagere bezetting in de woonzorgcentra. Dankzij die compensaties kunnen de woonzorgcentra financieel gezond blijven en hun dienstverlening aan de bewoners verzekeren.

“Ook in de eerste maanden van dit jaar was corona nog aanwezig in onze woonzorgcentra, was er een iets lagere bezetting en uitval van personeelOok onze centra voor dagverzorging hadden daarmee te maken. Het personeel bouwde vaak overuren op en kon weinig vakantie nemen. Daarom willen we nog tot 30 september de mogelijkheid bieden aan woonzorgcentra om jobstudenten aan te werven om zo de werkdruk te verminderen. Ook de recente goedkeuring van EVC-trajecten voor verzorgenden en zorgkundigen is opnieuw een extra bouwsteen om het personeelstekort aan te pakken. Verder voorzien we voor het eerste kwartaal van dit jaar opnieuw in een compensatie voor de lagere kamerbezetting zodat de kwaliteit van de zorg niet in het gedrang komt. We zien nu dat de besmettingen gelukkig blijven dalen, maar we moeten uiteraard waakzaam blijven omwille van de hoge kwetsbaarheid van de bewoners.” - Hilde Crevits  

Inzetten van jobstudenten als ondersteunend personeel 

 Tijdens het eerste kwartaal van dit jaar kregen veel woonzorgcentra opnieuw te maken met uitbraken van COVID-19. De werkdruk op het personeel was en is hoog. Veel medewerkers hebben heel wat overuren gemaakt en konden weinig vakantie opnemen. Daarom willen we ook nu opnieuw voorzien in financiering van jobstudenten. In normale tijden moeten de woonzorgcentra voor het aanwerven van jobstudenten een beroep doen op middelen uit hun eigen werking maar om de werkdruk op het personeel tijdelijk te verminderen, komt minister Crevits daar nu aan tegemoet. Voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 30 september 2022 voorziet Vlaanderen in de financiering van gemiddeld 1 jobstudent voor een periode van 11 weken per woonzorgcentrum. Dat kan uiteraard ook ingevuld worden door bijvoorbeeld 11 jobstudenten voor telkens één week. Er is een vergoeding van 17,18 euro per uur voorzien. Deze jobstudenten zullen vooral logistieke taken op zich nemen.

Compensatie voor mindere kamerbezetting

 Begin 2022 bedroeg de bezetting in de Vlaamse woonzorgcentra ongeveer 93,2%. In maart 2020, voor de COVID-pandemie losbarstte, was dat nog 95,2% Op het dieptepunt van de coronaperiode, in december 2020, was de bezetting gezakt naar 88,1%. Een belangrijke bron van financiering voor de woonzorgcentra is de zogeheten basistegemoetkoming zorg. Deze tegemoetkoming wordt gefinancierd per bewoner per verblijfsdag. Een lagere bezetting  omwille van COVID betekent minder inkomsten voor het woonzorgcentrum.

 

Sinds het begin van de COVID-pandemie werd dit gecompenseerd en dat zal nu ook voor de periode van  1 januari 2022 tot 31 maart 2022 gebeuren. Voorzieningen kunnen bij het agentschap hun precieze bezettingscijfers doorgeven en op basis daarvan tot 5% leegstand door COVID gecompenseerd krijgen. Ook voor de centra voor dagverzorging geldt zo’n regeling. De voorbije twee jaar werd al meer dan 244 miljoen euro aan compensaties voor de woonzorgcentra uitbetaald. Voor het eerste kwartaal van dit jaar kan de compensatie oplopen tot 7,3 miljoen euro. 

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.