Minister Crevits schakelt versnelling hoger in strijd tegen droogte en lanceert 'WaterklimaatHub'

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Met de ‘WaterKlimaatHub’ wil Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits onderzoek en innovatie rond duurzaam waterbeheer versterken. Hoewel het de voorbije weken zo goed als elke dag heeft geregend, is de grondwaterstand nog steeds zorgwekkend. Met de ‘Waterklimaathub’ wil minister Crevits oplossingen ontwikkelen voor de droogte- en waterproblematiek in Vlaanderen. Zo is bijvoorbeeld een wasserij al aan de slag met een waterinstallatie op zonne-energie waarbij rest- en regenwater hergebruikt wordt. Minister Crevits wil dergelijke technologieën breder toepassen en voorziet daarom in 3 miljoen euro: “We nemen nu actie om de Vlaamse economie en landbouw te wapenen tegen waterschaarste.”

Als Vlaanderen in de toekomst voldoende water op het juiste tijdstip en tegen een aanvaardbare prijs beschikbaar wil hebben, dan moeten we nu bijkomende maatregelen nemen. Zelfs met de vele regendagen de afgelopen weken blijft de grondwaterstand zorgwekkend. Met de WaterKlimaatHub versterken we het onderzoek rond duurzaam waterbeheer, om innovaties sneller in de praktijk te brengen rond bijvoorbeeld hergebruik van water en minder verspilling. Het is belangrijk dat we dit doen in de strijd tegen droogte.” - Hilde Crevits  

 

De waterproblematiek met dreigend watertekort in droogteperiodes staat hoog op de agenda van de Vlaamse regering.  Zowel onze economie, natuur als onze landbouw lijden onder de verdroging van Vlaanderen. Met de Blue Deal hebben we met de Vlaamse regering een plan om waterschaarste aan te pakken. Het vormt de basis van een traject dat Vlaanderen in de toekomst waterzekerheid moet geven en een duurzaam waterbeheer moet verzekeren. Ook deze week staat het thema weer op de agenda met de felle regen die moet leiden tot een beter grondwaterpeil. Daarom dat de Vlaamse regering ook midden mei het project WaterProof lanceerde om in drie grootschalige demonstratieprojecten duurzame waterbuffering te testen. Circulair watergebruik en slimmere buffercapaciteit van regenwater komen hier al aan bod.

 

Om sneller innovatieve oplossingen aan te bieden, heeft Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits aan VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) de opdracht gegeven om een ‘WaterKlimaatHub’ op te starten en uit te bouwen, in samenwerking met het Vlaams Kenniscentrum Water (VLAKWA). Zo willen we onderzoek rond duurzaam waterbeheer versterken en innovatie sneller in de praktijk brengen.

 

WaterKlimaatHub moet onderzoek en innovatie op het terrein versnellen

 

De WaterKlimaatHub is een samenwerking tussen VITO, VLAKWA, de Vlaamse universiteiten en organisaties die werken op het thema van duurzaam waterbeheer in de strijd tegen droogte. Vanuit economische uitdagingen rond watergebruik- en waterverlies willen we via onderzoek en innovatie oplossingen introduceren bij bedrijven, maar ook de balans tussen watervraag en -aanbod in de landbouwsector beter op mekaar afstemmen.

 

De centrale onderzoeksafdeling komt in Oostende en zal deel uit maken van het nieuwe Ostend Science Park, Vlaanderens meest innovatieve wetenschapspark op vlak van de zogenaamde ‘blauwe economie’. Die unieke locatie midden in het centrale punt van onze blauwe economie zal ook leiden tot meer dan 50 hoogwaardige jobs.

 

Duurzame innovatie in de praktijk

 

De WaterKlimaatHub brengt bedrijven, onderzoekers en overheden samen bij de zoektocht naar duurzame en innovatieve wateroplossingen. Dat gaat van de buffering van water op landbouwpercelen in combinatie met bedrijventerreinen, slim hergebruik van regen- of afvalwater op bedrijventerreinen tot de reductie van watergebruik in bedrijven.


Dat duurzaam waterbeheer broodnodig is, heeft Wasserij Klaratex in Wevelgem al eerder begrepen. De industriële wasserij wast dagelijks gemiddeld 6.000 kledingstukken en daarvoor is (veel) proper water nodig, niet evident in tijden van droogte en waterschaarste. Daarom riep men de hulp in van VLAKWA. Door onderzoek en advies werkt de wasserij vandaag met machines waarbij maximaal ingezet wordt op het hergebruik van regen- en afvalwater. Hun unieke aanpak en innovatieve waterinstallatie op zonne-energie zijn intussen wijdverspreide kennis in de sector.

 

Een ander voorbeeld is Nuresys, een West-Vlaamse KMO uit Zwevegem, die een innovatieve waterzuiveringstechnologie heeft ontwikkeld om waardevolle nutriënten zoals stikstof en fosfor te recupereren uit afvalwater. In een samenwerking met onder andere Aquafin en VITO/VLAKWA werd een demonstratieproject opgestart om deze technologie uit te testen. Door deze piloot-installatie als referentie kon Nuresys internationaal doorbreken in Nederland, Duitsland en zelfs Spanje. Maar ook in Vlaanderen staan al verschillende installaties, zoals onder andere bij Agristo, een bedrijf actief in de aardappelverwerkende industrie.

 

Minister Crevits grijpt deze praktische voorbeelden aan om de vele mogelijkheden op vlak van innovatie te belichten: “Het zijn toonaangevende maar tegelijk ook alledaagse voorbeelden van Vlaamse innovatieve technologieën en  duurzame droogteoplossingen. Op dit elan wil ik verdergaan. Ik geloof sterk dat we met ons Vlaams WaterKlimaatHub Vlaanderen versterken als modelregio in Europa voor efficiënt en duurzaam waterbeheer.”

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.