Minister Crevits steunt 7 projecten rond burgerwetenschap

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister Hilde Crevits, bevoegd voor innovatie, kent 1 miljoen euro toe aan 7 Citizen Science projecten. Dat zijn projecten waarbij onderzoekers aan universiteiten, hogescholen en onderzoekersinstellingen het brede publiek bij hun onderzoeksproces betrekken. Burgerwetenschap verkleint de kloof tussen wetenschappers en burgers, zorgt voor een unieke dataset voor de onderzoekers en zorgt voor een groter draagvlak voor wetenschap, technologie en innovatie bij de bevolking.

De Vlaamse Regering lanceerde vorig jaar voor de tweede keer een oproep in het kader van Citizen Science projecten. Citizen Science of burgerwetenschap betrekt het brede publiek bij observaties, metingen, het verzamelen van data om het wetenschappelijk onderzoek vooruit te helpen.

Met 53 projecten was de oproep een groot succes. De grote interesse toont aan dat de samenwerking tussen wetenschappers en burgers op een groeiende belangstelling kan rekenen. Wetenschappers schakelen burgers in om hen gedurende twee tot drie jaar te helpen bij hun onderzoek. De burgers worden op hun beurt ambassadeurs voor het belang van wetenschap en innovatie bij het brede publiek.

Om dit mogelijk te maken subsidieert Minister Crevits de 7 projecten die als beste uit de evaluatie kwamen met 1 miljoen euro of ongeveer 150.000 euro per project.

De geselecteerde projecten zijn:

S.O.S. Antwerpen: Universiteit Gent en partners: ze bestuderen de sociale ongelijkheid voor de dood in de 19de en vroeg 20ste eeuw door samen een unieke databank van doodsoorzaken van de Antwerpse bevolking te creëren en te analyseren.

CurieuzeNeuzen duikt onder: Universiteit Antwerpen en partners: een grootschalige sensibilisatie rond klimaatadaptatie bij het brede publiek. Ze zullen tegelijkertijd een uitgebreide en internationaal unieke wetenschappelijke dataset verzamelen over de impact van toenemende zomerdroogte.

Bugs 2 the rescue: Vrije Universiteit Brussel en partners: Jongeren en natuurvrijwilligers werken samen met wetenschappers in de zoektocht naar natuurlijke vijanden voor het beheer van uitheemse waterplanten die van nature niet onze streken voorkomen.

Snapp de natuur: Natuurpunt Studie en partners: de ontwikkeling van een innovatieve applicatie die via spel-aspecten actuele natuurvragen door jongeren laat beantwoorden. De applicatie vertelt in een snap welk dier of plant je voor je lens hebt, wat anderen al zagen in de buurt en hoe elke snap bijdraagt aan onze kennis over onze natuur.

B&Bee: Universiteit Gent en partners: de ontwikkeling van een applicatie die automatisch de meest optimale bij-vriendelijke plantenmix bepaalt in tuinen per regio.

Astrosounds: UC Limburg, KU Leuven en partners: het brede publiek via speciaal ontwikkeld ICT-materiaal naar sterren leren luisteren en zo sterren laten analyseren.

Stiemerlab:  Luca School of Arts en partners: Real-time monitoring door burgers van fysico-chemische en microbiologische indicatoren van waterkwaliteit van de Stiemerbeek in Genk om inzicht te krijgen in het herstellende karakter van de beek na overstorten uit de riolen.

Vlaams minister Hilde Crevits: “Samen met wetenschappers zoeken we naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken zoals de vergrijzing, de sociale samenhang en klimaat- en energievraagstukken. Het zijn uitdagingen die op tafel liggen bij verenigingen, bij burgerbewegingen en bij onze kennisinstellingen en ondernemingen. We willen burgers en het middenveld hierin een rol geven. Met deze Citizen Science projecten brengen we wetenschappers en burgers samen en vergroten we de kennis en de liefde voor de wetenschap.”

Voor meer informatie over deze projecten: https://www.ewi-vlaanderen.be/oproep-citizen-science

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.