Minister Crevits steunt 7 projecten rond burgerwetenschap

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister Hilde Crevits, bevoegd voor innovatie, kent 1 miljoen euro toe aan 7 Citizen Science projecten. Dat zijn projecten waarbij onderzoekers aan universiteiten, hogescholen en onderzoekersinstellingen het brede publiek bij hun onderzoeksproces betrekken. Burgerwetenschap verkleint de kloof tussen wetenschappers en burgers, zorgt voor een unieke dataset voor de onderzoekers en zorgt voor een groter draagvlak voor wetenschap, technologie en innovatie bij de bevolking.

De Vlaamse Regering lanceerde vorig jaar voor de tweede keer een oproep in het kader van Citizen Science projecten. Citizen Science of burgerwetenschap betrekt het brede publiek bij observaties, metingen, het verzamelen van data om het wetenschappelijk onderzoek vooruit te helpen.

Met 53 projecten was de oproep een groot succes. De grote interesse toont aan dat de samenwerking tussen wetenschappers en burgers op een groeiende belangstelling kan rekenen. Wetenschappers schakelen burgers in om hen gedurende twee tot drie jaar te helpen bij hun onderzoek. De burgers worden op hun beurt ambassadeurs voor het belang van wetenschap en innovatie bij het brede publiek.

Om dit mogelijk te maken subsidieert Minister Crevits de 7 projecten die als beste uit de evaluatie kwamen met 1 miljoen euro of ongeveer 150.000 euro per project.

De geselecteerde projecten zijn:

S.O.S. Antwerpen: Universiteit Gent en partners: ze bestuderen de sociale ongelijkheid voor de dood in de 19de en vroeg 20ste eeuw door samen een unieke databank van doodsoorzaken van de Antwerpse bevolking te creëren en te analyseren.

CurieuzeNeuzen duikt onder: Universiteit Antwerpen en partners: een grootschalige sensibilisatie rond klimaatadaptatie bij het brede publiek. Ze zullen tegelijkertijd een uitgebreide en internationaal unieke wetenschappelijke dataset verzamelen over de impact van toenemende zomerdroogte.

Bugs 2 the rescue: Vrije Universiteit Brussel en partners: Jongeren en natuurvrijwilligers werken samen met wetenschappers in de zoektocht naar natuurlijke vijanden voor het beheer van uitheemse waterplanten die van nature niet onze streken voorkomen.

Snapp de natuur: Natuurpunt Studie en partners: de ontwikkeling van een innovatieve applicatie die via spel-aspecten actuele natuurvragen door jongeren laat beantwoorden. De applicatie vertelt in een snap welk dier of plant je voor je lens hebt, wat anderen al zagen in de buurt en hoe elke snap bijdraagt aan onze kennis over onze natuur.

B&Bee: Universiteit Gent en partners: de ontwikkeling van een applicatie die automatisch de meest optimale bij-vriendelijke plantenmix bepaalt in tuinen per regio.

Astrosounds: UC Limburg, KU Leuven en partners: het brede publiek via speciaal ontwikkeld ICT-materiaal naar sterren leren luisteren en zo sterren laten analyseren.

Stiemerlab:  Luca School of Arts en partners: Real-time monitoring door burgers van fysico-chemische en microbiologische indicatoren van waterkwaliteit van de Stiemerbeek in Genk om inzicht te krijgen in het herstellende karakter van de beek na overstorten uit de riolen.

Vlaams minister Hilde Crevits: “Samen met wetenschappers zoeken we naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken zoals de vergrijzing, de sociale samenhang en klimaat- en energievraagstukken. Het zijn uitdagingen die op tafel liggen bij verenigingen, bij burgerbewegingen en bij onze kennisinstellingen en ondernemingen. We willen burgers en het middenveld hierin een rol geven. Met deze Citizen Science projecten brengen we wetenschappers en burgers samen en vergroten we de kennis en de liefde voor de wetenschap.”

Voor meer informatie over deze projecten: https://www.ewi-vlaanderen.be/oproep-citizen-science

Nieuws

Meer informatie over voorzieningen: nieuwe website biedt voor het eerst platform voor gebruikerservaringen

Hoe ervaar jij de zorg, ondersteuning en dienstverlening in het woonzorgcentrum, de kinderopvang, jeugdhulporganisatie of voorziening voor personen met een handicap? Voor het eerst zullen  ervaringen en feedback online gedeeld kunnen worden op een nieuwe, onafhankelijke website waarderingsplatform.be. Specifiek voor woonzorgcentra komen er daarnaast op de website van de Sociale Kaart meer basisgegevens online beschikbaar over het aantal plaatsen, de bewoners, de dagprijs en de opvolging door de overheid. Vlaams minister Hilde Crevits wil hiermee meer transparantie bieden over het erkende zorgaanbod in Vlaanderen en de burger gemakkelijk online informatie laten terugvinden die kan helpen bij hun zorgkeuzes

Minister Crevits sluit niet-erkende voorzieningen van Serving You in Bredene

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist om het niet-erkende woonzorgcentrum en psychiatrisch verzorgingstehuis Serving You in Bredene definitief te sluiten. De bewoners die er momenteel nog verblijven, zullen worden begeleid naar een oplossing die voldoet aan hun noden. Er zal hiervoor nauw samengewerkt worden met de gemeente Bredene. Burgemeester Steve Vandenberghe reageert tevreden

Nieuwe OverKop-huizen in Roeselare, Tielt, Izegem, Eeklo, Zelzate, Tongeren, Bilzen en Grimbergen

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits heeft beslist om 8 nieuwe OverKop-huizen te erkennen in Vlaanderen. Het gaat om Roeselare, Tielt en Izegem in West-Vlaanderen. Eeklo en Zelzate in Oost-Vlaanderen. Tongeren en Bilzen in Limburg, en het Vlaams-Brabantse Grimbergen. Daarmee telt Vlaanderen straks 69 OverKop-huizen, 5 jaar geleden waren dat er nog maar 5. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor allerhande activiteiten, maar vinden er ook een luisterend oor of gepaste hulp wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. Het gaat om extra investering van zo’n 572.000 euro.