Minister Crevits verlengt het Vlaams beschermingsmechanisme tot eind maart 2022

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits wordt het Vlaams beschermingsmechanisme verlengd tot eind maart 2022. Ondernemers die verplicht gesloten zijn en ondernemers in de eventsector, feestzalen, bus- en personenvervoer, grote vakantiewoningen en jeugdherbergen, reisbureaus, professionele indoorsportclubs, … met zware omzetverliezen, worden op die manier beschermd. De overbruggingslening, voor ondernemers die nieuwe voorraden moeten aankopen of hun handelshuur moeten betalen, is vanaf maart 2022 beschikbaar.

“Ook na bijna 2 jaar blijven een aantal beperkende maatregelen in de economie noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en de druk op de zorgsector te verminderen. Dat betekent dat we een aantal ondernemingen nog steeds blijven beschermen in deze moeilijke tijden. Discotheken zijn al sinds 27 november gesloten en onder andere de feestzalen zien hun omzet sterk dalen. Vandaar dat we voor het eerste kwartaal van 2022 het Vlaams beschermingsmechanisme verlengen en snel zullen uitbetalen. Ook de overbruggingslening zal vanaf begin maart 2022 beschikbaar zijn. Door het beschermen van ondernemingen stutten we onze economie en vermijden we een economische crisis. Volgens onderzoek zorgen we hiermee voor een snel herstel bij de bedrijven en redden we ook onze welvaart.” – Vlaams minister van Economie Hilde Crevits

Vlaams beschermingsmechanisme verlengd tot eind maart 2022

Nog steeds blijven een aantal ondernemingen verplicht gesloten of ondervinden ze zware hinder door de coronamaatregelen. Om hen te beschermen is er het Vlaams beschermingsmechanisme. Op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits wordt dit nu verlengd tot eind maart 2022.  De steun bedraagt 10% van de omzet in dezelfde periode in 2019.

Wie verplicht gesloten is, moet voor de actuele sluitingsperiode geen omzetverlies aantonen, maar moet wel de omzet in de referentieperiode in 2019 bewijzen. Voor die groep ondernemers gaan we ook snel uitbetalen.

Andere ondernemers die getroffen worden, maar niet verplicht gesloten zijn, moeten actief blijven en hun omzetverlies aantonen. Dat betekent minstens 30% omzetverlies in het eerste kwartaal van 2022 in combinatie met een omzetverlies van minstens 60% in de getroffen periode. Het omzetverlies moet worden aangetoond aan de hand van de btw-aangiften en een attest van een externe boekhouder. De steun- en sluitingsperiode en ook de sectoren die in aanmerking komen zullen aangepast worden indien het Overlegcomité beslist tot versoepelingen of verstrengingen van de maatregelen. 

Overbruggingslening vanaf begin maart

De overbruggingslening combineert een aantal elementen van de vorige leningen en kan dienen voor investeringen in ventilatie, luchtkwaliteit, het vernieuwen van voorraden of het dekken van vaste kosten zoals huur. Maximaal 20% van het bedrag mag worden gebruikt voor handelshuur. De rente bedraagt 1%. De looptijd van de lening is beperkt tot 24 maanden voor leningen tot 50.000 euro en tot 36 maanden voor leningen van meer dan 50.000 euro. De eerste 12 maanden moeten er geen aflossingen gebeuren. Het minimumbedrag voor de lening is 10.000 euro, het maximumbedrag is afhankelijk van de ondernemingsgrootte en kan oplopen tot 400.000 euro. De lening kan worden gecombineerd met andere leningen zoals de heropstartlening. De facturen moeten betrekking hebben op de periode van 1 november 2021 tot en met 15 juni 2022. Ondernemingen die openstaande schulden hebben bij VLAIO, PMV, FIO en het Vlaams Gewest komen niet in aanmerking. De lening werd ondertussen ook goedgekeurd door de Europese Commissie.

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.