Minister Crevits verlengt het Vlaams beschermingsmechanisme tot eind maart 2022

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits wordt het Vlaams beschermingsmechanisme verlengd tot eind maart 2022. Ondernemers die verplicht gesloten zijn en ondernemers in de eventsector, feestzalen, bus- en personenvervoer, grote vakantiewoningen en jeugdherbergen, reisbureaus, professionele indoorsportclubs, … met zware omzetverliezen, worden op die manier beschermd. De overbruggingslening, voor ondernemers die nieuwe voorraden moeten aankopen of hun handelshuur moeten betalen, is vanaf maart 2022 beschikbaar.

“Ook na bijna 2 jaar blijven een aantal beperkende maatregelen in de economie noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en de druk op de zorgsector te verminderen. Dat betekent dat we een aantal ondernemingen nog steeds blijven beschermen in deze moeilijke tijden. Discotheken zijn al sinds 27 november gesloten en onder andere de feestzalen zien hun omzet sterk dalen. Vandaar dat we voor het eerste kwartaal van 2022 het Vlaams beschermingsmechanisme verlengen en snel zullen uitbetalen. Ook de overbruggingslening zal vanaf begin maart 2022 beschikbaar zijn. Door het beschermen van ondernemingen stutten we onze economie en vermijden we een economische crisis. Volgens onderzoek zorgen we hiermee voor een snel herstel bij de bedrijven en redden we ook onze welvaart.” – Vlaams minister van Economie Hilde Crevits

Vlaams beschermingsmechanisme verlengd tot eind maart 2022

Nog steeds blijven een aantal ondernemingen verplicht gesloten of ondervinden ze zware hinder door de coronamaatregelen. Om hen te beschermen is er het Vlaams beschermingsmechanisme. Op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits wordt dit nu verlengd tot eind maart 2022.  De steun bedraagt 10% van de omzet in dezelfde periode in 2019.

Wie verplicht gesloten is, moet voor de actuele sluitingsperiode geen omzetverlies aantonen, maar moet wel de omzet in de referentieperiode in 2019 bewijzen. Voor die groep ondernemers gaan we ook snel uitbetalen.

Andere ondernemers die getroffen worden, maar niet verplicht gesloten zijn, moeten actief blijven en hun omzetverlies aantonen. Dat betekent minstens 30% omzetverlies in het eerste kwartaal van 2022 in combinatie met een omzetverlies van minstens 60% in de getroffen periode. Het omzetverlies moet worden aangetoond aan de hand van de btw-aangiften en een attest van een externe boekhouder. De steun- en sluitingsperiode en ook de sectoren die in aanmerking komen zullen aangepast worden indien het Overlegcomité beslist tot versoepelingen of verstrengingen van de maatregelen. 

Overbruggingslening vanaf begin maart

De overbruggingslening combineert een aantal elementen van de vorige leningen en kan dienen voor investeringen in ventilatie, luchtkwaliteit, het vernieuwen van voorraden of het dekken van vaste kosten zoals huur. Maximaal 20% van het bedrag mag worden gebruikt voor handelshuur. De rente bedraagt 1%. De looptijd van de lening is beperkt tot 24 maanden voor leningen tot 50.000 euro en tot 36 maanden voor leningen van meer dan 50.000 euro. De eerste 12 maanden moeten er geen aflossingen gebeuren. Het minimumbedrag voor de lening is 10.000 euro, het maximumbedrag is afhankelijk van de ondernemingsgrootte en kan oplopen tot 400.000 euro. De lening kan worden gecombineerd met andere leningen zoals de heropstartlening. De facturen moeten betrekking hebben op de periode van 1 november 2021 tot en met 15 juni 2022. Ondernemingen die openstaande schulden hebben bij VLAIO, PMV, FIO en het Vlaams Gewest komen niet in aanmerking. De lening werd ondertussen ook goedgekeurd door de Europese Commissie.

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.