Minister Crevits vraagt aanpassing aan systeem tijdelijke werkloosheid

Publicatiedatum

Auteur

Carmen De Rudder

Deel dit artikel

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits dringt er bij de federale minister van Werk op aan om het huidig vereenvoudigd stelsel van tijdelijke werkloosheid corona bij te sturen. Wie intensief tijdelijk werkloos is, dat betekent minstens drie maanden op rij 10 dagen per maand tijdelijk werkloos, zou zich verplicht moeten inschrijven bij VDAB. Daarnaast wil minister Crevits met de sociale partners onderhandelen over de doelstelling op vlak van deelname aan opleiding, stage of het tijdelijk instappen in een andere job. De Vlaamse regering beoogt dat driekwart van de intensief tijdelijk werklozen tijdelijk aan de slag gaan of een opleiding volgen.

“Tijdelijke werkloosheid mag geen verloren tijd zijn. Het is meer dan ooit noodzakelijk dat mensen hun loopbaan in handen kunnen nemen. Wie tijdelijk werkloos is, moet beter gestimuleerd worden om opleidingen te volgen. Op die manier sta je sterker op de arbeidsmarkt. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever, werknemer en overheid. ” - Hilde Crevits  

In december 2020 waren 162.009 werknemers in Vlaanderen tijdelijk werkloos, bijna 60.000 daarvan waren minstens 10 dagen tijdelijk werkloos. In de laatste drie maanden van 2020 waren ongeveer 25.000 werknemers 10 dagen of meer per maand tijdelijk werkloos. Om ervoor te zorgen dat wie tijdelijk werkloos is, de voeling met de arbeidsmarkt niet verliest, doet VDAB inspanningen om hun aanbod in de kijker te zetten. Dat gebeurt in een drieledig getrapt model.

Drietrapsraket

Elke tijdelijke werkloze krijgt vanaf 1 dag tijdelijke werkloosheid een communicatie van VDAB én haar partners over hun aanbod. Dat gaat over (online) opleidingen, tijdelijke jobs, loopbaanbegeleiding, … Daarbij wordt elke tijdelijke werkloze gestimuleerd zich in te schrijven bij VDAB.

Na 10 dagen tijdelijke werkloosheid volgt er een meer intensieve aanpak. Dan volgt er een sectorspecifieke communicatie. Een tijdelijk werkloze krijgt een gepersonaliseerd aanbod en werkgevers worden eveneens gestimuleerd om hun werknemers die in tijdelijke werkloosheid zijn, naar een opleiding toe te leiden. Daarbij komt ook de mogelijkheid om gebruik te maken van een competentie check-up.

Intensief tijdelijk werkloos: 3 maanden op een rij 10 dagen per maand

Na drie opeenvolgende maanden van 10 dagen tijdelijke werkloosheid per maand wordt gesproken over intensieve tijdelijke werkloosheid. Dan volgt een aanklampende aanpak, daarover is nu een akkoord gevonden. VDAB zorgt voor diepgaande opvolging en begeleiding. Daarbij kan iemand geheroriënteerd worden, hulp krijgen bij een sollicitatie of een gepast opleidingsaanbod krijgen. In het akkoord met de sociale partners ‘Alle hens aan dek’ werd afgesproken dat de helft van de intensief tijdelijke werklozen een opleiding, stage, vrijwilligerswerk of een andere job moet hebben. Vlaams minister van Werk Hilde Crevits vraagt nu aan de sociale partners om die ambitie scherper te stellen. Minstens driekwart van de intensief tijdelijke werklozen moet een opleiding volgen of naar een andere (tijdelijke) job worden toegeleid.  Om die ambitie te kunnen waarmaken, is het ook belangrijk dat VDAB snel zicht heeft op deze groep.

Verplichte inschrijving bij VDAB na 3 maanden

Nu de federale regering beslist heeft om tijdelijke werkloosheid Corona te verlengen is het daarom een goed moment om vanaf april stappen vooruit te zetten op vlak van opleidingsdeelname voor die werknemers die al langer dan 3 maand werkloos zijn. Minister Crevits vraagt aan de federale minister van Werk Dermagne om het stelstel tijdelijke werkloosheid aan te passen zodat intensief tijdelijk werklozen zich verplicht bij VDAB moeten inschrijven na drie maanden.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Elke tijdelijke werkloze moet weten wat het aanbod van VDAB en haar partners is. De periode waarin iemand tijdelijk werkloos is mag geen verloren tijd zijn. Integendeel, het is net het ideale moment om opleidingen te volgen of tijdelijk een andere job uit te oefenen en zo de vaardigheden aan te scherpen. We moeten blijven nadenken over hoe we onze bedrijven en hun werknemers zo duurzaam mogelijk door deze crisis kunnen loodsen. Opleiding maakt daar een essentieel deel van uit. Zodat VDAB zich ook kan richten op de groep van tijdelijk werklozen is nu gedefinieerd wat een intensief tijdelijke werkloze is. Namelijk drie opeenvolgende maanden minstens 10 dagen per maand tijdelijk werkloos. Mensen in dat geval zouden zich ook verplicht moeten inschrijven bij VDAB. Daarom roep ik mijn collega ministers van Werk op daar samen werk van te maken. ”

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.