Minister Crevits vraagt Europese aanpak voor varkenssector en voorziet Vlaams steunpakket

Publicatiedatum

Deel dit artikel

De varkenssector in Vlaanderen staat onder zware druk. De Belgische prijzen die onze varkenshouders ontvangen liggen op dit moment bij de laagste van Europa. Tegelijk zijn de voederkosten de afgelopen maanden bijzonder hard gestegen. De situatie is dermate kritiek dat crisismaatregelen nodig zijn om de financiële positie van ruim 3.800 gezinnen in Vlaanderen te beschermen en tegelijk de transitie naar een meer duurzame productie mogelijk te maken. De Vlaamse regering maakt hiervoor in totaal 16 miljoen euro vrij. Minister Crevits vraagt ook een structurele aanpak op Europees niveau tijdens de Raad van Landbouwministers die vandaag samenkomt in Luxemburg

“Heel wat varkenshouders en hun gezinnen hebben het financieel en mentaal loodzwaar door de lage prijzen die ze voor hun dieren krijgen en de sterk oplopende kosten. Het probleem situeert zich in de markt die niet naar behoren werkt. Zowel de boeren, de slachthuizen, de veevoederfabrikanten, als de warenhuizen moeten nu aan één zeel trekken zodat de varkenshouders een betere prijs krijgen. Als Vlaamse regering erkennen we dat de sector in moeilijkheden zit. Om erger te voorkomen, nemen we een aantal maatregelen om de varkenshouders bij te staan. Er gaat hierbij aandacht naar liquiditeit, duurzaamheid en promotie. Ook tijdens de Europese landbouwraad trekken we aan de alarmbel.” – Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits.

De varkenssector is een van de belangrijkste subsectoren binnen de Vlaamse agrovoedingsketen. Door de Afrikaanse varkenspest in 2018 die de export tot vandaag verstoort, de coronacrisis die logistieke problemen teweeg bracht en de stijgende prijzen voor veevoeder, maakt het een diepe crisis door. De situatie kent zowel een financiële als mentale weerslag voor ruim 3.800 familiale bedrijven in Vlaanderen die vandaag niet rondkomen. Zij krijgen momenteel ongeveer 1 euro per kg voor hun varkens, terwijl de productiekost zo’n 30 cent hoger ligt. Omwille van de Afrikaanse varkenspest ontvangen de Belgische varkenshouders ook al 3 jaar aan een stuk minder dan hun buitenlandse collega’s hoewel ze met even hoge kosten te kampen hebben.

Vlaamse regering erkent moeilijkheden in sector

De Vlaamse regering erkent de problematische situatie in de varkenssector en voorziet op voorstel van Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits de nodige steunmaatregelen. De focus ligt daarbij op een beter inkomen voor de sector, maar ook op investeringen op vlak van duurzaamheid en dierenwelzijn.  

Concreet zal minister Crevits voor een stuk tussenkomen in de vaste kosten die varkenshouders hebben. Ook zullen specifiek bedrijven met jonge ondernemers en bedrijven die geïnvesteerd hebben in verduurzaming geholpen worden om hun schuldenlast draaglijk te houden. Daarnaast zullen alle varkenshouders gestimuleerd worden om sterker in te zetten op kwaliteitslabels die sterk inzetten op dierenwelzijn en duurzaamheid. Zo kunnen ze een lokale meerwaarde creëren door zich onderscheiden op vlak van kwaliteit. Om ook de burger te overtuigen Vlaamse en seizoensgebonden producten te kiezen, zal minister Crevits samen met VLAM extra aandacht geven aan de promotie hiervan.  

De Vlaamse regering maakt voor dit pakket 16 miljoen euro vrij, maar wijst erop dat de overheid de moeilijkheden in de sector niet alleen kan oplossen. De hele keten zal zich moeten engageren om de problematiek aan te pakken. Minister Crevits heeft onlangs een breed overleg gehouden met alle betrokkenen, van boer tot winkelier, en verwacht binnenkort voorstellen van acties. Volgende week brengt de minister alle spelers terug aan tafel.

Europese landbouwraad

Daarnaast vraagt Vlaams minister Hilde Crevits ook aan Europa structurele maatregelen tijdens de Europese landbouwraad die vandaag en morgen plaatsvindt. Het gaat over de toestemming van de Europese commissie om het activeren van ‘uitzonderlijke maatregelen’ in de varkenssector, zoals ook het geval was tijdens de Ruslandcrisis in 2015 en 2016 voor verschillende sectoren. Op die manier kan een betere marktwerking gecreëerd worden voor de varkenshouders en  kan de sector ook gerichter ondersteund worden. Ook vrijwillige productiebeperking in de varkenssector moet op tafel komen te liggen aldus Minister Crevits.  

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.