Minister Crevits wil kmo-portefeuille gerichter inzetten: 26 opleidingen uitgesloten

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits sluit 26 opleidingen en adviesmogelijkheden zoals sjamanisme, bachbloesemtherapie, pendelen, kaartleggen, wandelcoaching, … van de kmo-portefeuille uit. De kmo-portefeuille is een belangrijk instrument om ondernemers opleidingen te laten volgen, maar die opleidingen moeten wel een effectieve bijdrage leveren aan de groei of transformatie van een onderneming. Vanaf 2022 komt er een nieuw kader voor de kmo-portefeuille om doelgerichter te werken en opleidingen ook aan een kwaliteitstoets te onderwerpen.

“We willen ondernemers ten volle steunen bij het volgen van een opleiding, daarom is er de kmo-portefeuille. Zo kan je als ondernemer opleiding of advies inkopen. Veel ondernemers maken daar gebruik van. Maar die opleiding moet een daadwerkelijke bijdrage leveren aan de groei of transformatie van een bedrijf. Opleidingen als sjamanisme of bachbloesemtherapie horen daar niet bij, daarom worden die diensten en 24 andere uitgesloten van de kmo-portefeuille. We willen het instrument efficiënt inzetten, dus moeten we ook een selectie maken van opleidingen die we kunnen steunen.” – Hilde Crevits

Met de kmo-portefeuille kunnen kleine- en middelgrote ondernemingen heel laagdrempelig opleidingen en advies inkopen. Zo kunnen ze de kwaliteit van hun onderneming verbeteren. Om in aanmerking te komen voor steun, moet de opleiding of het advies bijdragen tot het verbeteren van de werking van het bedrijf.

Ondernemingen beslissen zelf welke opleiding of advies nodig is om de dienstverlening te verbeteren en dienen vervolgens een aanvraag in bij de kmo-portefeuille. Niet alle diensten zijn echter relevant. Sommige diensten leveren geen nuttige bijdrage aan de werking van de onderneming. Daarom besliste Vlaams minister van Economie Hilde Crevits op 1 juli 2020 een eerste lijst van 16 diensten op te stellen die niet langer steunbaar waren binnen de kmo-portefeuille. In die lijst werden bijvoorbeeld een opleiding astrologie, reflexologie of helikopterpiloot opgenomen. Die lijst wordt nu verder uitgebreid. In totaal worden 26 opleidingen of diensten uitgesloten van de kmo-portefeuille. Een aantal diensten of opleidingen werden nog niet of slechts sporadisch aangevraagd via de kmo-portefeuille, maar willen we op voorhand uitsluiten na analyse door VLAIO van het actuele aanbod van verschillende opleidings- en adviesverstrekkers actief op de markt. Het gaat bijvoorbeeld om diensten als kaartleggen of pendelen. Andere opleidingen werden wel eerder meermaals aangevraagd via de kmo-portefeuille, maar zullen vanaf nu niet langer in aanmerking komen voor steun.

Het totale jaarlijkse budget voor steun aan ondernemingen via de kmo-portefeuille is 40 miljoen euro. In 2020 maakten 58.829 ondernemers gebruik van de kmo-portefeuille. Samen hebben ze 133.640 opleidingen en adviezen aangevraagd. In 96% van de gevallen gaat het om een opleiding. Door deze 26 diensten nu uit te sluiten, kan bijna 430.000 euro efficiënter worden ingezet. In 2019 werden in totaal 1.167 opleidingen uit deze lijst aangevraagd, in 2020 was dit al afgenomen tot 644 opleidingen. Vanaf nu zal de kmo-portefeuille voor geen van deze diensten of opleidingen nog ingezet kunnen worden.

Om de doelmatigheid en de efficiëntie van de kmo-portefeuille verder te versterken, bereidt minister Crevits een grondige inhoudelijke hervorming van de kmo-portefeuille voor, die in 2022 van kracht zal worden. Deze hervorming zal onder andere een doelgerichtere inzet van het instrument rond een aantal beleidsmatig belangrijke thema’s mogelijk maken en het toezicht op de kwaliteit van de aangeboden diensten verbeteren door de invoering van een ‘kwaliteitskamer’.

De lijst met opleidingen en diensten die worden uitgesloten:

 • de diensten inzake shiatsu;
 • de diensten inzake mindfulness;
 • de diensten inzake reflexologie;
 • de diensten inzake astrologie;
 • de diensten inzake bachbloesemtherapie;
 • de diensten inzake sjamanisme;
 • de diensten gericht op het verbeteren van de fysieke en mentale gezondheid, met uitzondering van diensten gericht op de erkende medische beroepen, de paramedische beroepen zoals erkend bij het koninklijk besluit van 2 juli 2009 tot vaststelling van de lijst van de paramedische beroepen en de niet-conventionele praktijken zoals erkend bij de wet van 29 april 1999 inzake de geneeskunde, artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen, zijnde de homeopathie, de chiropraxie, de osteopathie en de acupunctuur;
 • de diensten inzake Jungiaanse psychoanalyse;
 • de diensten inzake Myers-Briggs Type Indicator voor persoonlijkheidsanalyse;
 • de diensten inzake Neuro-Linguistic Programming;
 • de diensten inzake levenscoaching;
 • de diensten inzake bewegingstherapie;
 • de diensten inzake het afnemen van een examen en/of examenbegeleiding;
 • de diensten inzake meridianen- en elementenleer;
 • de diensten inzake pendelen;
 • de diensten inzake kaartleggen;
 • de diensten inzake hypnose;
 • de diensten inzake therapie rond dierengedrag;
 • de diensten inzake het behalen van een rijbewijs AM, A of B;
 • de diensten inzake het behalen van een bewijs vliegtuig- of helikopterpiloot;
 • de diensten inzake het behalen van een vaarbewijs of -brevet;
 • de diensten waarvan de inhoud niet op voorhand bekend is en waarvoor een abonnements- of lidgeld wordt betaald;
 • de diensten inzake teambuilding;
 • de diensten inzake netwerksessies;
 • de diensten inzake wandelcoaching of -therapie;
 • de diensten inzake studiereizen of retraites.

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.