Minister Crevits wil tegen eind dit jaar 1.000 ambassadeurs ‘Lekker van bij ons’

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits heeft vandaag 2 nieuwe ambassadeurs voor ‘Lekker van bij ons’ bezocht. Zo zijn er al bijna 250 ondernemingen van winkels over cafés en restaurants tot landbouwers en producenten die het label ‘Lekker van bij ons’ gekregen hebben. Zij promoten lokale Vlaamse producten van boer tot burger. Minister Crevits wil iedereen die met lokale voeding en Vlaamse producten bezig is, stimuleren om ambassadeur te worden. Tegen het einde van dit jaar moeten er minstens 1.000 ambassadeurs zijn.

“Begin juni hebben we met 31 partners een charter voor de toekomst van de voedingsindustrie ondertekend. Een van de acties is het meer zichtbaar maken van lokale voeding en ambassadeurs voor onze lokale Vlaamse producten. Vandaag zijn er al bijna 250 ambassadeurs voor lokale voeding. Dat gaat van cafés en restauranthouders, winkeliers, tot landbouwers en producenten. Voor het einde van dit jaar willen we minstens 1.000 ambassadeurs. Het momentum is er, mensen hebben de lokale producten (her)ontdekt. Dat moeten we volop promoten.” – Vlaams minister van Voeding Hilde Crevits

 

Elke dag worden in Vlaanderen producten van grote klasse gemaakt. De passie waarmee landbouwers en verwerkers van lokale voeding werken, staat ook garant voor een uitmuntende kwaliteit. Samen met 31 organisaties heeft Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits dan ook een charter afgesloten om lokale voeding meer te promoten en zo de afstand tussen boer en burger te verkleinen. De voorbije maanden hebben de Vlamingen volop de hoevewinkel en lokale boer (her)ontdekt. Dat momentum moeten we vasthouden.

 

De volledige Vlaamse voedingssector – van primaire productie tot kleinhandel; van verwerking tot de korte keten en de horeca – schaarde zich voor het eerst achter één sterk gemeenschappelijk doel: blijvende aandacht voor onze lokale voeding en lokale Vlaamse producten. Lekker van bij ons wordt door deze partners actief onderbouwd via een waaier van concrete acties op het vlak van marketing, promotie en opleiding. Vier bedoelingen staan voorop: fierheid voor lokale voeding aanwakkeren, voorkeur voor deze producten, de herkenbaarheid van het lokale product verhogen en zowel de consument als de professional bewuster doen kiezen voor producten van bij ons.

 

Voor het einde van dit jaar minstens 1.000 ambassadeurs ‘Lekker van bij ons’

Eén van de meest in het oog springende acties is het ambassadeurschap ‘Lekker van bij ons’. Overal in het straat- en winkelbeeld verschijnt het label ‘Lekker van bij ons’. Een label dat staat voor lokale productie, kwaliteit, duurzaamheid, innovatie, passie en uiteraard een uitmuntende smaak. Ondertussen hebben al 239 ondernemers het label ‘Lekker van bij ons’ gekregen. Het gaat om 91 landbouwers/producenten, 91 bedrijven in de voedingsverwerking, 38 handelaars en 19 horeca ondernemers. In West-Vlaanderen zijn 67 ambassadeurs, in Vlaams-Brabant en Brussel gaat het om 57 ambassadeurs, in Oost-Vlaanderen 53 ambassadeurs, in Antwerpen zijn er 33 ambassadeurs en in Limburg tot slot gaat het om 29 ambassadeurs. Voor het einde van het jaar willen we minstens 1.000 ambassadeurs verspreid in Vlaanderen.

 

Onderverdeling per sector:

Landbouw/producenten: 91 ambassadeurs (38%)

Verwerking: 91 ambassadeurs (38%)

Handel: 38 ambassadeurs (16%)

Horeca: 19 ambassadeurs (8%)

 

Onderverdeling per provincie:

West Vlaanderen: 67 ambassadeurs (28%)

Oost-Vlaanderen: 53 ambassadeurs (22%)

Vlaams Brabant + Brussel: 57 ambassadeurs (24%)

Antwerpen: 33 ambassadeurs (14%)

Limburg: 29 ambassadeurs (12%) 

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.