Minister Crevits wil tegen eind dit jaar 1.000 ambassadeurs ‘Lekker van bij ons’

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits heeft vandaag 2 nieuwe ambassadeurs voor ‘Lekker van bij ons’ bezocht. Zo zijn er al bijna 250 ondernemingen van winkels over cafés en restaurants tot landbouwers en producenten die het label ‘Lekker van bij ons’ gekregen hebben. Zij promoten lokale Vlaamse producten van boer tot burger. Minister Crevits wil iedereen die met lokale voeding en Vlaamse producten bezig is, stimuleren om ambassadeur te worden. Tegen het einde van dit jaar moeten er minstens 1.000 ambassadeurs zijn.

“Begin juni hebben we met 31 partners een charter voor de toekomst van de voedingsindustrie ondertekend. Een van de acties is het meer zichtbaar maken van lokale voeding en ambassadeurs voor onze lokale Vlaamse producten. Vandaag zijn er al bijna 250 ambassadeurs voor lokale voeding. Dat gaat van cafés en restauranthouders, winkeliers, tot landbouwers en producenten. Voor het einde van dit jaar willen we minstens 1.000 ambassadeurs. Het momentum is er, mensen hebben de lokale producten (her)ontdekt. Dat moeten we volop promoten.” – Vlaams minister van Voeding Hilde Crevits

 

Elke dag worden in Vlaanderen producten van grote klasse gemaakt. De passie waarmee landbouwers en verwerkers van lokale voeding werken, staat ook garant voor een uitmuntende kwaliteit. Samen met 31 organisaties heeft Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits dan ook een charter afgesloten om lokale voeding meer te promoten en zo de afstand tussen boer en burger te verkleinen. De voorbije maanden hebben de Vlamingen volop de hoevewinkel en lokale boer (her)ontdekt. Dat momentum moeten we vasthouden.

 

De volledige Vlaamse voedingssector – van primaire productie tot kleinhandel; van verwerking tot de korte keten en de horeca – schaarde zich voor het eerst achter één sterk gemeenschappelijk doel: blijvende aandacht voor onze lokale voeding en lokale Vlaamse producten. Lekker van bij ons wordt door deze partners actief onderbouwd via een waaier van concrete acties op het vlak van marketing, promotie en opleiding. Vier bedoelingen staan voorop: fierheid voor lokale voeding aanwakkeren, voorkeur voor deze producten, de herkenbaarheid van het lokale product verhogen en zowel de consument als de professional bewuster doen kiezen voor producten van bij ons.

 

Voor het einde van dit jaar minstens 1.000 ambassadeurs ‘Lekker van bij ons’

Eén van de meest in het oog springende acties is het ambassadeurschap ‘Lekker van bij ons’. Overal in het straat- en winkelbeeld verschijnt het label ‘Lekker van bij ons’. Een label dat staat voor lokale productie, kwaliteit, duurzaamheid, innovatie, passie en uiteraard een uitmuntende smaak. Ondertussen hebben al 239 ondernemers het label ‘Lekker van bij ons’ gekregen. Het gaat om 91 landbouwers/producenten, 91 bedrijven in de voedingsverwerking, 38 handelaars en 19 horeca ondernemers. In West-Vlaanderen zijn 67 ambassadeurs, in Vlaams-Brabant en Brussel gaat het om 57 ambassadeurs, in Oost-Vlaanderen 53 ambassadeurs, in Antwerpen zijn er 33 ambassadeurs en in Limburg tot slot gaat het om 29 ambassadeurs. Voor het einde van het jaar willen we minstens 1.000 ambassadeurs verspreid in Vlaanderen.

 

Onderverdeling per sector:

Landbouw/producenten: 91 ambassadeurs (38%)

Verwerking: 91 ambassadeurs (38%)

Handel: 38 ambassadeurs (16%)

Horeca: 19 ambassadeurs (8%)

 

Onderverdeling per provincie:

West Vlaanderen: 67 ambassadeurs (28%)

Oost-Vlaanderen: 53 ambassadeurs (22%)

Vlaams Brabant + Brussel: 57 ambassadeurs (24%)

Antwerpen: 33 ambassadeurs (14%)

Limburg: 29 ambassadeurs (12%) 

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.