Minister Crevits wil zorgtoeslag sneller uitbetalen

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Kinderen met een extra ondersteuningsnood zullen sneller de zorgtoeslag uit het Groeipakket ontvangen. Dat is het gevolg van de invoering van een vereenvoudigde procedure om de dossiers te behandelen en de inzet van 43 extra zomerartsen. Vandaag moeten ouders gemiddeld 300 dagen wachten tussen de aanvraag en de goedkeuring. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits wil die doorlooptijd gevoelig inkorten.

“Kinderen met extra ondersteuningsnood krijgen een zorgtoeslag. Vandaag moeten ze daar bijna een jaar op wachten na de aanvraag. Dat is te lang. Die termijn willen we inkorten tot enkele maanden. Voor 9 aandoeningen zorgen we voor een vereenvoudigde procedure en gecombineerd met de inzet van 43 extra zomerartsen kunnen we die doorlooptijd nu gevoelig inkorten. Op termijn willen we ook evolueren naar een automatische rechtentoekenning en een zogenaamd veilig voorschot, zodat mensen sneller op een tegemoetkoming kunnen rekenen.” – Hilde Crevits  

 Kinderen met een extra ondersteuningsnood, bijvoorbeeld ten gevolge van ADHD, ASS, diabetes, …  kunnen via het Groeipakket een zorgtoeslag verkrijgen. Die toeslag varieert van 85 euro tot 570 euro per maand afhankelijk van de ondersteuningsnood. Op dit moment zitten er gemiddeld meer dan 300 dagen tussen de aanvraag voor een zorgtoeslag en de beslissing. Voor een eerste aanvraag is dat gemiddeld 358 dagen, voor een herziening 231 dagen en voor een vraag tot herziening 394 dagen. 

 De voorbije twee jaar werden al inspanningen geleverd om het bestaande, vooral papieren, systeem efficiënter en eenvoudiger te maken. Dossiers werden gedigitaliseerd en de verloning voor de evaluerende artsen werd verhoogd om zo meer mensen aan te trekken. Toch leidde dit nog niet tot het wegwerken van de achterstand. De coronacrisis zorgde ervoor dat de evaluerend artsen minder beschikbaar waren, wat leidde tot extra vertraging in de doorlooptijd.

Zo’n 13.000 nieuwe aanvragen voor een zorgtoeslag wachten momenteel op behandeling en het aantal herzieningen zorgtoeslag wordt geraamd op zo’n 10.000 per jaar. Om de toekenning vlotter en de uitbetaling vooral sneller te laten gebeuren neemt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits enkele maatregelen.

Vereenvoudigde procedure

Een team van medisch experten met brede ervaring in de zorg voor kinderen en jongeren met een ondersteuningsnood boog zich de voorbije maanden over een mogelijke standaardisering van een beperkt aantal diagnoses. De meest voorkomende aandoeningen bij kinderen en jongeren met een ondersteuningsnood kennen een relatief voorspelbaar verloop op langere termijn. Ze kunnen gegroepeerd of geclusterd worden tot vijf doelgroepen. Het gaat om kinderen en jongeren met ASS, met ADHD, diabetes type 1, zintuiglijke gebreken en verstandelijke beperking. Ongeveer de helft van alle aanvragen zorgtoeslag betreft diagnoses die behoren tot deze vijf doelgroepen.  

 Voor deze diagnoses is er nu een vereenvoudigde procedure uitgewerkt die maakt dat de evaluatie van de ondersteuningsbehoefte sneller wordt uitgevoerd en voor een langere termijn geldt. Bij 4 van de 5 doelgroepen is geen nood meer aan de herziening op de leeftijd van 6, 12 en 18 jaar. Er is ook geen consult meer nodig met een evaluerend arts. “Deze nieuwe vereenvoudigde procedure moet de wachtlijst sterk reduceren met zichtbare resultaten tegen eind 2022.”, zegt Katrien Verhegge, administrateur-generaal Opgroeien.

 De volledige verwerking zal door team Zoë van Opgroeien gebeuren. In eerste instantie zal dit toegepast worden op alle nieuwe aanvragen zorgtoeslag voor deze specifieke 5 doelgroepen. In tweede instantie volgt dan de toepassing voor de herzieningen van de bestaande dossiers. Daarnaast worden deze zomer bijkomend 43 zomerartsen ingezet die het bestaande team Zoë versterken. Die zullen samen met de 20 evaluerend artsen instaan voor de evaluatie van de dossiers.

Ook positieve impact op de complexe dossiers 

Naar schatting kan de helft van de nieuwe aanvragen op deze snellere en eenvoudigere manier uitgevoerd worden, zonder consult door een evaluerend arts. Die artsen kunnen daardoor meer gericht ingezet worden voor de opvolging van de complexe aanvragen zoals meervoudige aandoeningen. Zo kunnen ook gezinnen met een kind of jongere met een complexe, zwaardere ondersteuningsnood sneller rekenen op een gepaste zorgtoeslag. 

Verdere stappen naar automatische rechtentoekenning 

 In een volgende fase wordt bekeken hoe gegevens nog meer automatisch verzameld kunnen worden. Voor het groeipakket en de schooltoeslag is er al een automatische rechtentoekenning. De ambitie blijft om gezinnen nog sneller een zorgtoeslag te kunnen uitbetalen en ook hier meer automatisch te kunnen werken. 

Nieuws

Minister Crevits sluit niet-erkende voorzieningen van Serving You in Bredene

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist om het niet-erkende woonzorgcentrum en psychiatrisch verzorgingstehuis Serving You in Bredene definitief te sluiten. De bewoners die er momenteel nog verblijven, zullen worden begeleid naar een oplossing die voldoet aan hun noden. Er zal hiervoor nauw samengewerkt worden met de gemeente Bredene. Burgemeester Steve Vandenberghe reageert tevreden

Nieuwe OverKop-huizen in Roeselare, Tielt, Izegem, Eeklo, Zelzate, Tongeren, Bilzen en Grimbergen

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits heeft beslist om 8 nieuwe OverKop-huizen te erkennen in Vlaanderen. Het gaat om Roeselare, Tielt en Izegem in West-Vlaanderen. Eeklo en Zelzate in Oost-Vlaanderen. Tongeren en Bilzen in Limburg, en het Vlaams-Brabantse Grimbergen. Daarmee telt Vlaanderen straks 69 OverKop-huizen, 5 jaar geleden waren dat er nog maar 5. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor allerhande activiteiten, maar vinden er ook een luisterend oor of gepaste hulp wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. Het gaat om extra investering van zo’n 572.000 euro.  

Proefprojecten in West-Vlaanderen en Antwerpen testen innovatieve zorgplanningstool Alivia uit

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits ging vandaag op huisbezoek bij de 88-jarige Frans Vandeputte in Avelgem. Hij is een van 40 zorgbehoevende personen die met een team van zorgverleners Alivia zullen uittesten: een nieuw digitaal instrument om een zorgcoördinatie en zorgplanning op te stellen en data te delen. Een primeur voor Vlaanderen en het eerste instrument waarbij de zorgbehoevende persoon zelf en diens mantelzorger volwaardig toegang toe hebben én ook de aansturing en controle over hebben. Alivia zal toelaten de zorg en ondersteuning in complexe zorgsituaties op een andere, innovatieve en vooral betere manier te organiseren: doelgericht, met een intense samenwerking tussen zorgverleners en welzijnswerkers en met de wensen en noden van de zorgbehoevende persoon centraal.