Minister Crevits wil zorgtoeslag sneller uitbetalen

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Kinderen met een extra ondersteuningsnood zullen sneller de zorgtoeslag uit het Groeipakket ontvangen. Dat is het gevolg van de invoering van een vereenvoudigde procedure om de dossiers te behandelen en de inzet van 43 extra zomerartsen. Vandaag moeten ouders gemiddeld 300 dagen wachten tussen de aanvraag en de goedkeuring. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits wil die doorlooptijd gevoelig inkorten.

“Kinderen met extra ondersteuningsnood krijgen een zorgtoeslag. Vandaag moeten ze daar bijna een jaar op wachten na de aanvraag. Dat is te lang. Die termijn willen we inkorten tot enkele maanden. Voor 9 aandoeningen zorgen we voor een vereenvoudigde procedure en gecombineerd met de inzet van 43 extra zomerartsen kunnen we die doorlooptijd nu gevoelig inkorten. Op termijn willen we ook evolueren naar een automatische rechtentoekenning en een zogenaamd veilig voorschot, zodat mensen sneller op een tegemoetkoming kunnen rekenen.” – Hilde Crevits  

 Kinderen met een extra ondersteuningsnood, bijvoorbeeld ten gevolge van ADHD, ASS, diabetes, …  kunnen via het Groeipakket een zorgtoeslag verkrijgen. Die toeslag varieert van 85 euro tot 570 euro per maand afhankelijk van de ondersteuningsnood. Op dit moment zitten er gemiddeld meer dan 300 dagen tussen de aanvraag voor een zorgtoeslag en de beslissing. Voor een eerste aanvraag is dat gemiddeld 358 dagen, voor een herziening 231 dagen en voor een vraag tot herziening 394 dagen. 

 De voorbije twee jaar werden al inspanningen geleverd om het bestaande, vooral papieren, systeem efficiënter en eenvoudiger te maken. Dossiers werden gedigitaliseerd en de verloning voor de evaluerende artsen werd verhoogd om zo meer mensen aan te trekken. Toch leidde dit nog niet tot het wegwerken van de achterstand. De coronacrisis zorgde ervoor dat de evaluerend artsen minder beschikbaar waren, wat leidde tot extra vertraging in de doorlooptijd.

Zo’n 13.000 nieuwe aanvragen voor een zorgtoeslag wachten momenteel op behandeling en het aantal herzieningen zorgtoeslag wordt geraamd op zo’n 10.000 per jaar. Om de toekenning vlotter en de uitbetaling vooral sneller te laten gebeuren neemt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits enkele maatregelen.

Vereenvoudigde procedure

Een team van medisch experten met brede ervaring in de zorg voor kinderen en jongeren met een ondersteuningsnood boog zich de voorbije maanden over een mogelijke standaardisering van een beperkt aantal diagnoses. De meest voorkomende aandoeningen bij kinderen en jongeren met een ondersteuningsnood kennen een relatief voorspelbaar verloop op langere termijn. Ze kunnen gegroepeerd of geclusterd worden tot vijf doelgroepen. Het gaat om kinderen en jongeren met ASS, met ADHD, diabetes type 1, zintuiglijke gebreken en verstandelijke beperking. Ongeveer de helft van alle aanvragen zorgtoeslag betreft diagnoses die behoren tot deze vijf doelgroepen.  

 Voor deze diagnoses is er nu een vereenvoudigde procedure uitgewerkt die maakt dat de evaluatie van de ondersteuningsbehoefte sneller wordt uitgevoerd en voor een langere termijn geldt. Bij 4 van de 5 doelgroepen is geen nood meer aan de herziening op de leeftijd van 6, 12 en 18 jaar. Er is ook geen consult meer nodig met een evaluerend arts. “Deze nieuwe vereenvoudigde procedure moet de wachtlijst sterk reduceren met zichtbare resultaten tegen eind 2022.”, zegt Katrien Verhegge, administrateur-generaal Opgroeien.

 De volledige verwerking zal door team Zoë van Opgroeien gebeuren. In eerste instantie zal dit toegepast worden op alle nieuwe aanvragen zorgtoeslag voor deze specifieke 5 doelgroepen. In tweede instantie volgt dan de toepassing voor de herzieningen van de bestaande dossiers. Daarnaast worden deze zomer bijkomend 43 zomerartsen ingezet die het bestaande team Zoë versterken. Die zullen samen met de 20 evaluerend artsen instaan voor de evaluatie van de dossiers.

Ook positieve impact op de complexe dossiers 

Naar schatting kan de helft van de nieuwe aanvragen op deze snellere en eenvoudigere manier uitgevoerd worden, zonder consult door een evaluerend arts. Die artsen kunnen daardoor meer gericht ingezet worden voor de opvolging van de complexe aanvragen zoals meervoudige aandoeningen. Zo kunnen ook gezinnen met een kind of jongere met een complexe, zwaardere ondersteuningsnood sneller rekenen op een gepaste zorgtoeslag. 

Verdere stappen naar automatische rechtentoekenning 

 In een volgende fase wordt bekeken hoe gegevens nog meer automatisch verzameld kunnen worden. Voor het groeipakket en de schooltoeslag is er al een automatische rechtentoekenning. De ambitie blijft om gezinnen nog sneller een zorgtoeslag te kunnen uitbetalen en ook hier meer automatisch te kunnen werken. 

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.

Vlaams minister Hilde Crevits versterkt De Druglijn

De Druglijn kent een grote toename van hulpvragen van (jonge) mensen die middelen gebruiken. Bovendien komen er ook steeds meer zwaardere problematieken aan bod. Mensen kunnen bij de Druglijn terecht voor vragen, een eerste advies en hulp met betrekking tot drank, drugs, pillen, gokken en overmatig gamen. Om aan de stijgende nood tegemoet te komen, trekt Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits 150.000 euro uit om de Druglijn te versterken, de bereikbaarheid te vergroten en zo meer mensen te kunnen helpen.