Minister Crevits: zorgtoeslagen worden sneller verwerkt

Publicatiedatum

Deel dit artikel

In de maand november zijn er 1744 aanvragen voor de zorgtoeslag verwerkt. Dat zijn er 1000 meer in vergelijking met een paar maanden geleden. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits (cd&v) bekend gemaakt in het Vlaams parlement naar aanleiding van een vraag van Ann De Martelaer (Groen).  Dit is een belangrijke omslag. Er worden nu meer dossiers per maand verwerkt dan er nieuwe aanvragen zijn. Het aantal openstaande aanvragen is intussen met 16 procent gedaald. 

“Kinderen met extra ondersteuningsnood krijgen een zorgtoeslag. We zorgen ervoor dat de periode tussen de aanvraag en de toekenning van de toeslag sneller verloopt. Onze eerste maatregelen van voor de zomer, tonen een positieve evolutie. Maar daar blijft het niet bij, want het moet nog beter. We nemen daarom nog eens extra maatregelen om tot een snellere beoordeling van dossiers te komen en de opgelopen achterstand bij zorgtoeslagevaluaties aanzienlijk te verminderen.” Hilde Crevits  

 

Kinderen met een extra ondersteuningsnood hebben recht op een zorgtoeslag uit het Groeipakket. Het bedrag van die zorgtoeslag varieert naargelang de specifieke ondersteuningsbehoefte. Het is die mate van ondersteuning die wordt vastgesteld door een evaluerend arts. Zo’n arts is erkend door het agentschap Opgroeien en moet op zelfstandige basis werken om aan de erkenningsvoorwaarden te voldoen 

Om de doorlooptijd van het evaluatieproces in te korten, heeft minister Crevits verschillende maatregelen genomen. In juni werd een vereenvoudigde procedure ingevoerd om dossiers te behandelen en het aantal evaluerende artsen werd afgelopen zomer uitgebreid. Deze maatregelen hebben ervoor gezorgd dat dossiers nu sneller behandeld worden en de zorgtoeslag sneller op de rekening van de mensen staat. In de eerste helft van het jaar werden er maandelijks gemiddeld 750 evaluaties gedaan, in november ging het al om 1744 aanvragen.  

Minister Crevits kondigde in het Vlaams parlement nog extra maatregelen aan om de wachttijden voor de zorgtoeslag en de werkdruk van de evaluerende arts verder in te perken. De definitie van evaluerend arts wordt onder meer uitgebreid zodat artsen, die in dienst zijn van het agentschap Opgroeien, mee ingezet kunnen worden bij de uitvoering van de evaluaties. Een gesprek met de evaluerende arts zal enkel nog plaatsvinden op expliciet verzoek van de ouders.  

Ook wordt de volledige procedure herbekeken, waarbij de klemtoon komt te liggen op digitalisering en een betere verloning van de evaluerend artsen. Daarnaast is het de bedoeling om maximaal gebruik te maken van al bekende gegevens van de kinderen en worden de termijnen voor een herevaluatie van de zorgtoeslag herbekeken. Tenslotte zal het evaluatieproces van de zorgtoeslag evolueren naar een gedeelde opdracht met multidisciplinair samengestelde teams die een vergevorderde gegevensuitwisseling realiseren.

Nieuws

Minister Crevits sluit niet-erkende voorzieningen van Serving You in Bredene

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist om het niet-erkende woonzorgcentrum en psychiatrisch verzorgingstehuis Serving You in Bredene definitief te sluiten. De bewoners die er momenteel nog verblijven, zullen worden begeleid naar een oplossing die voldoet aan hun noden. Er zal hiervoor nauw samengewerkt worden met de gemeente Bredene. Burgemeester Steve Vandenberghe reageert tevreden

Nieuwe OverKop-huizen in Roeselare, Tielt, Izegem, Eeklo, Zelzate, Tongeren, Bilzen en Grimbergen

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits heeft beslist om 8 nieuwe OverKop-huizen te erkennen in Vlaanderen. Het gaat om Roeselare, Tielt en Izegem in West-Vlaanderen. Eeklo en Zelzate in Oost-Vlaanderen. Tongeren en Bilzen in Limburg, en het Vlaams-Brabantse Grimbergen. Daarmee telt Vlaanderen straks 69 OverKop-huizen, 5 jaar geleden waren dat er nog maar 5. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor allerhande activiteiten, maar vinden er ook een luisterend oor of gepaste hulp wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. Het gaat om extra investering van zo’n 572.000 euro.  

Proefprojecten in West-Vlaanderen en Antwerpen testen innovatieve zorgplanningstool Alivia uit

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits ging vandaag op huisbezoek bij de 88-jarige Frans Vandeputte in Avelgem. Hij is een van 40 zorgbehoevende personen die met een team van zorgverleners Alivia zullen uittesten: een nieuw digitaal instrument om een zorgcoördinatie en zorgplanning op te stellen en data te delen. Een primeur voor Vlaanderen en het eerste instrument waarbij de zorgbehoevende persoon zelf en diens mantelzorger volwaardig toegang toe hebben én ook de aansturing en controle over hebben. Alivia zal toelaten de zorg en ondersteuning in complexe zorgsituaties op een andere, innovatieve en vooral betere manier te organiseren: doelgericht, met een intense samenwerking tussen zorgverleners en welzijnswerkers en met de wensen en noden van de zorgbehoevende persoon centraal.