Nieuw investeringsfonds voor beloftevolle nanotech start-ups

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Op voorstel van Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering beslist om 30 miljoen euro vrij te maken voor de oprichting van een nieuw imec.xpand fonds. Deze strategische investering creëert een hefboom tot het aantrekken van privaat durfkapitaal, waardoor beloftevolle Vlaamse nanotech start-ups kunnen uitgroeien tot succesvolle bedrijven. Dat zal de economische relance een enorme boost geven en tegelijkertijd Vlaanderen als innovatieve kennisregio op de kaart zetten. “Het eerste imec.xpand fonds heeft in 12 start-ups geïnvesteerd en gezorgd voor 170 jobs, een aantal dat de komende jaren nog verder zal stijgen. Indigo Diabetes is een van de bedrijven die via het fonds een kleine, implanteerbare sensor heeft ontwikkeld om de bloedsuikerspiegel te meten. Een belangrijk hulpmiddel voor de vele mensen die aan diabetes lijden. Met dit tweede fonds willen we nog meer start-ups aantrekken en laten groeien tot grote bedrijven.” aldus Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits.

“Vlaanderen beschikt over de kennis, de infrastructuur, het innovatieve ecosysteem en nu ook over het investeringsklimaat om start-ups te laten uitgroeien tot grote bedrijven. Door het aantrekken van investeringen naar Vlaanderen, vormt imec.xpand de drijver voor toekomstige jobcreatie en dus de motor van de relance” - Hilde Crevits  

 

Imec.xpand is een onafhankelijk beheerd durfkapitaalfonds dat gericht is op innovatie in nanotechnologie. Het eerste imec.xpand fonds ging in 2017 van start met een beschikbaar kapitaal van 117 miljoen euro. Naast de investering van de Vlaamse overheid (30 miljoen euro) investeerden ook een aantal gereputeerde internationale bedrijven (Samsung, Applied Materials, Philips, SK Hynix), financiële instellingen (BNP Paribas Fortis, KBC, Belfius Insurance), universiteiten (KU Leuven, UGent) en lokale en internationale overheidsgerelateerde partijen (FPIM, Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, PMV).

 

Sinds haar oprichting heeft het fonds in 12 start-ups geïnvesteerd. Door deze investeringen te koppelen aan de unieke infrastructuur en de expertise die onderzoekscentrum imec heeft opgebouwd door jarenlange samenwerking in de halfgeleiderindustrie, speelt imec.xpand een onderscheidende rol. Dit unieke kader maakt deep-tech innovatie mogelijk waardoor ambitieuze start-ups concrete oplossingen kunnen ontwikkelen voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg.

 

Recent nog leidde imec.xpand een investeringsronde van 5,4 miljoen euro in Pulsify Medical. Deze spin-off van imec en de KU Leuven ontwikkelt een slimme pleister die op basis van ultrasone golven de werking van het hart kan monitoren. De unieke sensor-expertise van imec en de geavanceerde softwarekennis van de KU Leuven vormen de bouwstenen van een unieke innovatie die de behandeling en opvolging van hartpatiënten wereldwijd sterk zal verbeteren.

 

Vorig jaar investeerde imec.xpand ook al in Indigo Diabetes, een spin-off van imec en de UGent die een kleine, implanteerbare sensor ontwikkelt. Deze revolutionaire sensor zal diabetespatiënten toelaten om continu en accuraat de bloedsuikerspiegel te meten, wat hun levenskwaliteit en gemoedsrust aanzienlijk zal verbeteren.

 

Vandaag hebben de imec.xpand portefeuillebedrijven gezamenlijk al meer dan 170 miljoen aan zaai- en groeikapitaal opgehaald. Om de continuïteit van de investeringen te garanderen, werd beslist om een nieuw imec.xpand fonds op te zetten dat operationeel moet zijn in 2022. Daartoe voorziet de Vlaamse Regering nu een investering van 30 miljoen euro.

 

“We bedanken de Vlaamse Regering voor de steun en voor het geloof in imec.xpand”, zegt Tom  Vanhoutte van imec.xpand. “Deze investering is een bevestiging van het vertrouwen van de Vlaamse Regering in de bepalende rol die imec.xpand speelt om beloftevolle start-ups te laten uitgroeien tot succesvolle technologiebedrijven. Dat vertrouwen vormt de gezonde basis die ons in staat moet stellen om de private investeerders opnieuw aan boord te halen in het tweede imec.xpand fonds.” 

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.