Nieuwe brandingscampagne Careēr wil werken in zorg en welzijn promoten

Publicatiedatum

Deel dit artikel

MECHELEN, 26 januari 2023 – Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits lanceert vandaag samen met de Vlaamse zorgambassadeur en sociale partners de campagne ‘Careēr’, om mensen over heel Vlaanderen te stimuleren om te kiezen voor een job in de zorg- of welzijnssector. De campagne zal de komende maanden in het straatbeeld te zien zijn en online worden er heel wat initiatieven opgestart, zoals een centraal intakeplatform met een overzicht van beroepen en opleidingen in  de zorg.  

“Zorg en welzijn zijn de basis van onze samenleving. Om die zorg voor velen te kunnen blijven dragen en de druk op het huidige personeel te verlichten, is extra hulp meer dan welkom. Daarom willen we zoveel mogelijk mensen motiveren voor een job in de welzijns- en zorgsector via een grote brandingscampagne over heel Vlaanderen. We sloten al een sterk VIA-6 akkoord voor een structurele herwaardering van zorgberoepen, met onder andere significante loonsverhogingen als gevolg. Nu willen we aan de hand van een online campagne die ook later in het straatbeeld te zien zal zijn, zoveel mogelijk mensen toeleiden naar zorg en welzijn. Elk talent telt.” – Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits  

 

“De coronacrisis bewees nog maar eens het belang van elk van onze medewerkers, onze talenten in onze zorg- en welzijnssector. Zij zijn de drijvende krachten van onze zorg. Deze periode heeft de uitdagingen van de zorg- en welzijnssector blootgelegd, waarop nu te vaak wordt gefocust. We willen dit beeld aanvullen en een stuk counteren. Want ja er is de hoge werkdruk, er is het werken in shiften... Maar er is ook veel fun en enthousiasme, waardering en teamwork en de kans om te gaan voor een opleiding of job waarmee je echt het verschil maakt. Daarom willen we met Careēr de weg naar kiezen voor een opleiding of job in zorg en welzijn aantrekkelijker en duidelijker maken dan ooit tevoren.”- Vlaamse zorg- en welzijnsambassadeur Candice De Windt 

 

De krapte op de arbeidsmarkt in Vlaanderen is nijpend, ook de zorg- en welzijnssectoren kampen met een personeelstekort. Vandaag staan er zo’n 7000 vacatures open in de zorg. Waaronder ruim 3500 voor zorgkundigen en verpleegkundigen, ruim 700 als opvoeder begeleider en ruim 1000 vacatures in de kinderopvang.   

 

 

Om meer mensen warm te maken voor een job in de zorg, lanceert Vlaanderen een nieuwe branding met de naam Careēr, een samentrekking van de Engelstalige woorden care (zorg) en career (carrière).  De campagne mikt op zo’n breed mogelijke doelgroep: iedereen die zich professioneel wil ontplooien in de zorg- of welzijnssector en op zoek is naar een job met grote maatschappelijke meerwaarde. Er wordt ook rekening gehouden met hoe doelgroepen zoals jongeren of personen met een migratie-achtergrond beter bereikt kunnen worden. 

 

De voorbije jaren heeft de voormalige campagne ‘ikgaervoor.be’ die de Vlaamse overheid vanaf 2011 heeft gevoerd zeker voor de jobs/opleiding tot zorgkundige en verpleegkundige een enorme waarde gehad. Zo zijn op 10 jaar tijd het aantal afgeleverde diploma’s verpleegkunde verdubbeld en zijn het aantal inschrijven per jaar met 5000 toegenomen.  Om werken in zorg en welzijn opnieuw een boost te geven gezien het stijgend aantal vacatures en de   aan vernieuwing en verruiming naar de welzijnssector toe zijn er in VIA 6 akkoord middelen vrijgemaakt om een nieuwe look en feel uit te werken in samenwerking met de sociale partners. 

 

Care-er.be 

De campagne zal komende maanden in het straatbeeld te zien zijn en ook online worden er heel wat initiatieven opgestart. De bedoeling is om de hele sector meer zichtbaarheid te geven door jobs positief en authentiek onder de aandacht te brengen. Dit doen we door de sector en de medewerkers zelf aan het woord te laten, en hun dagelijkse werk in beeld te brengen.  De hoofdsite care-er.be werd vandaag al gelanceerd, met in een eerste fase de focus op de knelpuntberoepen verzorgende, zorgkundige, verpleegkundige, logistiek assistent, persoonsbegeleider en kinderbegeleider.  

 

Dankzij interactieve video’s en foto’s met begeleide teksten kunnen bezoekers laagdrempelig kennis maken met de beroepen en betaalde opleidingen zoals #kiesvoordezorg, #kiesvoorkinderopvang en #kiesvoorpersoonsbegeleider ontdekken. De komende maanden wordt de website care-er.be verder uitgebreid met een carrière- en opleidingswijzer, meer info voor wie zich wil (her)oriënteren en een toolbox voor werkgevers.  

 

In een tweede fase brengen zullen ook de minder voor de hand liggende functies in beeld gebracht worden, om te tonen dat er voor iedereen een unieke carrière in de zorg- en welzijnssector is weggelegd. De campagne wil aantonen dat wie dacht dat er geen plaats is voor innovatieve technologen, rationele denkers of enthousiaste entertainers in de zorg- en welzijnssector, het grondig mis heeft.  

 

Samen met sociale partners 

Uniek aan de campagne is dat alle werknemers- en geversorganisaties zich achter de campagne scharen. De hele sector heeft vandaag nood aan extra mankracht. De krachten worden gebundeld om de nieuwe branding extra bereik te geven. 

 

“We willen met deze campagne ook mensen overtuigen die nog niet aan het werk zijn, zoals huisvrouwen. Wij bieden een job dichtbij huis, met een grote menselijke factor en veel voldoening. Gebrek aan het juist diploma is geen probleem: je kan al starten met werken, je wordt betaald en je kan zo tijdens de werkuren je noodzakelijk diploma halen”, Ingrid Lieten, directeur Verso

 

“Dankzij de nieuwe campagne hopen we knelpuntvacatures in de kinderopvang, de gezinszorg of de ouderenzorg bij lokale besturen sneller in te vullen zodat ze hun burgers de dienstverlening kunnen blijven bieden waar ze nood aan hebben”, aldus Wim Dries, voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)

 

“Jobs in zorg en welzijn zijn mooie, waardevolle jobs met sociaal engagement én werkzekerheid. De campagne Careēr zet de vele kansen en mogelijkheden in de verf voor elkeen die de stap wil zetten naar een job in zorg en welzijn. Een opleiding kunnen starten met een arbeidsovereenkomst en met een loon kan de kans van je leven zijn. Meer bekendheid van de beroepen en heldere informatie over de instapmogelijkheden en betaalde opleidingstrajecten in zorg en welzijn kunnen helpen om de vele vacatures in te vullen. Tegelijk draagt het bij aan de noodzakelijke verlichting van de werkdruk als gevolg van het personeelstekort. Verder blijven inzetten op werkbare jobs met degelijke loon- en werkvoorwaarden blijft hoe dan ook een belangrijk deel van de oplossing. Dat is de uitdaging om kwaliteitsvolle zorg, welzijn en ondersteuning te kunnen bieden aan iedereen die dat nodig heeft”, Mark Seleslach, Algemeen Coördinator ACV Puls non-profit 

 

“We moeten samen op zoek naar enthousiaste krachten die de zorg- en welzijnssector komen versterken. De uitdagingen zijn groot en het personeel heeft dringend bijkomende collega’s nodig. Een prachtig maar ook noodzakelijk initiatief dat onze volle steun en medewerking krijgt”, Jan Mortier, Coördinator Openbare zorgsector ACV Openbare Diensten 

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderdagverblijf het Hummelhof, afdeling van de Hummeltjes vzw, in Sint-Truiden

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 680.000 euro voor een nieuwbouw van het kinderdagverblijf het Hummelhof in het kader van het project Buur & Berg in Sint-Truiden. Het kinderdagverblijf is nu gevestigd in de Rummenweg maar moet de site op termijn verlaten. De verhuurder, het Sint-Trudoziekenhuis, heeft op termijn andere plannen met de lokalen.

Nog eens 240 onthaalouders krijgen werknemersstatuut

240 VTE onthaalouders kunnen omschakelen naar het werknemersstatuut. Dat maken Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Opgroeien bekend. Met dat statuut zijn onthaalouders voor hun inkomen niet meer afhankelijk van het aantal kinderen dat ze opvangen, maar krijgen ze de zekerheid van een vast maandelijks loon.

4 x meer tong in de Ierse Zee voor onze Belgische vissers vanaf 1 juli, ook de onderhandelingen voor de visquota voor 2025 opgestart

Het is bevestigd. Er is een akkoord tussen de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk zodat onze Belgische vissers vanaf juli 4 keer meer dan tong mogen vangen in de Ierse Zee. Uit een nieuw wetenschappelijk rapport, dat onlangs is verschenen, blijkt dat het tongbestand in de Ierse Zee in opmerkelijk betere toestand dan eerst werd aangenomen. Op vraag van minister Crevits hebben de resultaten van de studie al een tastbaar gevolg voor het visquotum voor dit jaar. Tijdens deze raad bespraken de lidstaten het voortgangsrapport van de Commissie dat stelde dat meer bestanden zich op duurzaam niveau bevinden. De ministers startten ook de gesprekken voor de vangstmogelijkheden in 2025.