Nieuwe vaccinatiecampagne vanaf 12 september 2022

Publicatiedatum

Tags

Preventie

Deel dit artikel

De IMC Volksgezondheid besliste eerder deze week om een extra boostercampagne te organiseren in het najaar. De Vlaamse Regering keurde daarom vandaag een opschaling van het vaccinatieprogramma naar fase 2 vanaf 12 september 2022 goed. Hierdoor stijgt de totale Vlaamse maximale vaccinatiecapaciteit van 25.000 prikken per week in de waakfase naar 800.000 prikken per week in fase 2. Eind september wordt er geëvalueerd of we nog langer in fase 2 blijven of kan overgegaan worden naar fase 1, met een capaciteit van 400.000 prikken per week.

De IMC Volksgezondheid besliste eerder deze week om een extra boostercampagne te organiseren in het najaar. De Vlaamse Regering keurde daarom vandaag een opschaling van het vaccinatieprogramma naar fase 2 vanaf 12 september 2022 goed. Hierdoor stijgt de totale Vlaamse maximale vaccinatiecapaciteit van 25.000 prikken per week in de waakfase naar 800.000 prikken per week in fase 2. Eind september wordt er geëvalueerd of we nog langer in fase 2 blijven of kan overgegaan worden naar fase 1, met een capaciteit van 400.000 prikken per week.

“De vaccinatiecentra met de vele medewerkers en vrijwilligers hebben van onze Vlaamse vaccinatiecampagne een succes gemaakt. Voor de herfstcampagne zullen we opnieuw op hun professionaliteit en vriendelijkheid een beroep doen. Vaccinatie blijft belangrijk als bescherming tegen het coronavirus. Uiteraard blijven we waakzaam voor de evoluties van het virus zelf, dat heeft de voorbije periode ons geleerd. Maar organisatorisch staan we klaar en er is ook de nodige financiering voorzien.”  – Vlaams minister van Welzijn en Gezin Hilde Crevits  

“Tijdens de vorige campagne waren er 85 vaccinatiecentra. Dat aantal was een ideale mix tussen nabijheid en logistieke haalbaarheid. Momenteel zijn een deel van deze vaccinatiecentra gesloten of kleinschaliger geworden, maar binnenkort zullen er opnieuw meer prikken moeten worden gezet. Een extra boostercampagne om ons nog beter te beschermen. Dankzij de lokale besturen, het medisch personeel en de vele vrijwilligers is de vorige vaccinatiecampagne een ongelofelijk succes geworden. Dat willen we nu opnieuw realiseren en voorzien we in bijkomende financiering.”  – Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers  

De vaccinatiecentra zijn er het afgelopen jaar in geslaagd het overgrote deel van de Vlaamse bevolking in een recordtempo te beschermen met basis- en boostervaccinaties. De Vlaamse Regering besliste eerder al om de vaccinatiecentra nog het hele jaar paraat te houden en flexibel te laten op- en afschalen al naargelang het aantal mensen dat gevaccineerd moet worden.

In het najaar komt er een extra boostercampagne. Mensen met een hoger risico en onderliggende aandoeningen krijgen een sterke aanbeveling om zich te laten vaccineren. Het gaat dan om 65-80-jarigen en ouder, immuungecompromiteerden, de bewoners van de woonzorgcentra en iedereen werkzaam in de zorgsector. In Vlaanderen wordt daarnaast ook een uitnodiging gestuurd aan iedereen tussen 18 en 65 jaar.  

Dat zijn ongeveer 4,5 miljoen burgers die het best voor begin november gevaccineerd worden. Om te garanderen dat de meest kwetsbare doelgroepen zeker een vaccin kunnen krijgen voor eind september, zal vanaf maandag 12 september 2022 gestart worden met vaccineren. Er komt  ook een nieuwe informatie- en sensibiliseringscampagne.

Op- en afschakelplan met 3 fases

De Vlaamse Regering had in maart al een budget van 86 miljoen euro gereserveerd waarmee de zorgraden en lokale besturen tot eind dit jaar de vaccinatiecentra paraat kunnen houden en de vaccinatiecapaciteit moeten kunnen op- en afschalen. Intussen is dit bedrag verhoogd tot ruim 100 miljoen euro in het licht van de opschaling in juni en in het najaar.  

1.       Waakstand (fase 0): tot 25.000 prikken per week in Vlaanderen

2.       Op- en afschalingsfase (fase 1): tot 400.000 prikken per week in Vlaanderen

3.       Een massavaccinatiefase (fase 2) : tot 800.000 prikken per week in Vlaanderen

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.