Nieuwe vaccinatiecampagne vanaf 12 september 2022

Publicatiedatum

Tags

Preventie

Deel dit artikel

De IMC Volksgezondheid besliste eerder deze week om een extra boostercampagne te organiseren in het najaar. De Vlaamse Regering keurde daarom vandaag een opschaling van het vaccinatieprogramma naar fase 2 vanaf 12 september 2022 goed. Hierdoor stijgt de totale Vlaamse maximale vaccinatiecapaciteit van 25.000 prikken per week in de waakfase naar 800.000 prikken per week in fase 2. Eind september wordt er geëvalueerd of we nog langer in fase 2 blijven of kan overgegaan worden naar fase 1, met een capaciteit van 400.000 prikken per week.

De IMC Volksgezondheid besliste eerder deze week om een extra boostercampagne te organiseren in het najaar. De Vlaamse Regering keurde daarom vandaag een opschaling van het vaccinatieprogramma naar fase 2 vanaf 12 september 2022 goed. Hierdoor stijgt de totale Vlaamse maximale vaccinatiecapaciteit van 25.000 prikken per week in de waakfase naar 800.000 prikken per week in fase 2. Eind september wordt er geëvalueerd of we nog langer in fase 2 blijven of kan overgegaan worden naar fase 1, met een capaciteit van 400.000 prikken per week.

“De vaccinatiecentra met de vele medewerkers en vrijwilligers hebben van onze Vlaamse vaccinatiecampagne een succes gemaakt. Voor de herfstcampagne zullen we opnieuw op hun professionaliteit en vriendelijkheid een beroep doen. Vaccinatie blijft belangrijk als bescherming tegen het coronavirus. Uiteraard blijven we waakzaam voor de evoluties van het virus zelf, dat heeft de voorbije periode ons geleerd. Maar organisatorisch staan we klaar en er is ook de nodige financiering voorzien.”  – Vlaams minister van Welzijn en Gezin Hilde Crevits  

“Tijdens de vorige campagne waren er 85 vaccinatiecentra. Dat aantal was een ideale mix tussen nabijheid en logistieke haalbaarheid. Momenteel zijn een deel van deze vaccinatiecentra gesloten of kleinschaliger geworden, maar binnenkort zullen er opnieuw meer prikken moeten worden gezet. Een extra boostercampagne om ons nog beter te beschermen. Dankzij de lokale besturen, het medisch personeel en de vele vrijwilligers is de vorige vaccinatiecampagne een ongelofelijk succes geworden. Dat willen we nu opnieuw realiseren en voorzien we in bijkomende financiering.”  – Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers  

De vaccinatiecentra zijn er het afgelopen jaar in geslaagd het overgrote deel van de Vlaamse bevolking in een recordtempo te beschermen met basis- en boostervaccinaties. De Vlaamse Regering besliste eerder al om de vaccinatiecentra nog het hele jaar paraat te houden en flexibel te laten op- en afschalen al naargelang het aantal mensen dat gevaccineerd moet worden.

In het najaar komt er een extra boostercampagne. Mensen met een hoger risico en onderliggende aandoeningen krijgen een sterke aanbeveling om zich te laten vaccineren. Het gaat dan om 65-80-jarigen en ouder, immuungecompromiteerden, de bewoners van de woonzorgcentra en iedereen werkzaam in de zorgsector. In Vlaanderen wordt daarnaast ook een uitnodiging gestuurd aan iedereen tussen 18 en 65 jaar.  

Dat zijn ongeveer 4,5 miljoen burgers die het best voor begin november gevaccineerd worden. Om te garanderen dat de meest kwetsbare doelgroepen zeker een vaccin kunnen krijgen voor eind september, zal vanaf maandag 12 september 2022 gestart worden met vaccineren. Er komt  ook een nieuwe informatie- en sensibiliseringscampagne.

Op- en afschakelplan met 3 fases

De Vlaamse Regering had in maart al een budget van 86 miljoen euro gereserveerd waarmee de zorgraden en lokale besturen tot eind dit jaar de vaccinatiecentra paraat kunnen houden en de vaccinatiecapaciteit moeten kunnen op- en afschalen. Intussen is dit bedrag verhoogd tot ruim 100 miljoen euro in het licht van de opschaling in juni en in het najaar.  

1.       Waakstand (fase 0): tot 25.000 prikken per week in Vlaanderen

2.       Op- en afschalingsfase (fase 1): tot 400.000 prikken per week in Vlaanderen

3.       Een massavaccinatiefase (fase 2) : tot 800.000 prikken per week in Vlaanderen

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.