Nog eens 240 onthaalouders krijgen werknemersstatuut

Publicatiedatum

Deel dit artikel

240 VTE onthaalouders kunnen omschakelen naar het werknemersstatuut. Dat maken Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Opgroeien bekend. Met dat statuut zijn onthaalouders voor hun inkomen niet meer afhankelijk van het aantal kinderen dat ze opvangen, maar krijgen ze de zekerheid van een vast maandelijks loon.

Dankzij de extra investeringen in kinderopvang zullen kunnen bijna 1000 onthaalouders een werknemersstatuut hebben. Het statuut biedt de mogelijkheid om als werknemer volledige en volwaardige sociale rechten op te bouwen. Het zorgt ook voor inkomenszekerheid en een lagere werkdruk doordat het vaste maandloon in verhouding is met het voltijds opvangen van 4 kinderen. Het werknemersstatuut draagt op die manier bij aan het aantrekkelijker maken van het beroep van onthaalouder en de kwaliteit in de kinderopvang.” Hilde Crevits  

 

Eerder konden al zo’n 600 onthaalouders definitief omschakelen naar het werknemersstatuut. Dankzij de extra middelen die dit jaar voor de kinderopvang zijn uitgetrokken, komen daar nu 240 VTE onthaalouders bij. Voor de private sector kent Opgroeien subsidies toe voor 174 VTE, voor de publieke sector 66 VTE.

 

Na deze bijkomende toekenning werken 815 VTE onthaalouders met een werknemersstatuut.

 

Extra oproep in het najaar

Door de oproep die we een paar maanden terug lanceerden, heeft iedereen de kans gekregen om het statuut aan te vragen. Er zijn nog enkele plekken over, daarvoor zal Opgroeien in het najaar de oproep herhalen. Daarnaast moeten we inzetten om het werknemersstatuut voor de onthaalouders nog te verbeteren zodat de loon- en arbeidsvoorwaarden gelijk worden aan die van andere kinderbegeleiders. We hebben hiertoe al een eerste stap gezet dit jaar door het loon wat te verhogen.” - Hilde Crevits

 

In de private sector zijn er nog minstens 108 resterende beschikbare VTE’s  en in de publieke sector kunnen nog minstens 9 VTE instappen. Dezelfde verdelingsregels en beslissingskader zullen gelden.

 

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderdagverblijf het Hummelhof, afdeling van de Hummeltjes vzw, in Sint-Truiden

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 680.000 euro voor een nieuwbouw van het kinderdagverblijf het Hummelhof in het kader van het project Buur & Berg in Sint-Truiden. Het kinderdagverblijf is nu gevestigd in de Rummenweg maar moet de site op termijn verlaten. De verhuurder, het Sint-Trudoziekenhuis, heeft op termijn andere plannen met de lokalen.

4 x meer tong in de Ierse Zee voor onze Belgische vissers vanaf 1 juli, ook de onderhandelingen voor de visquota voor 2025 opgestart

Het is bevestigd. Er is een akkoord tussen de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk zodat onze Belgische vissers vanaf juli 4 keer meer dan tong mogen vangen in de Ierse Zee. Uit een nieuw wetenschappelijk rapport, dat onlangs is verschenen, blijkt dat het tongbestand in de Ierse Zee in opmerkelijk betere toestand dan eerst werd aangenomen. Op vraag van minister Crevits hebben de resultaten van de studie al een tastbaar gevolg voor het visquotum voor dit jaar. Tijdens deze raad bespraken de lidstaten het voortgangsrapport van de Commissie dat stelde dat meer bestanden zich op duurzaam niveau bevinden. De ministers startten ook de gesprekken voor de vangstmogelijkheden in 2025.

Meer dan 1300 extra inkomensgerelateerde kinderopvangplaatsen in Gent, Antwerpen en Brussel.

Er komen in totaal 1300 extra inkomensgerelateerde plaatsen verdeeld over Gent, Antwerpen en Brussel. Het gaat om plaatsen die vallen onder de hoogste subsidiecategorie en waar ouders volgens hun inkomen betalen. In totaal kent minister Crevits zo’n 9,7 miljoen euro toe. Het gaat zowel om nieuwe plaatsen, als de omschakeling van bestaande plaatsen naar de subsidie inkomenstarief. In Brussel zijn er 409 nieuwe plaatsen toegekend, 66 kunnen omschakelen. In Antwerpen en Gent investeren ook de steden zelf mee in de uitbreiding van kinderopvang. Zo komen er in Antwerpen in totaal 181 nieuwe plaatsen, 449 kunnen omschakelen. Voor Gent gaat het om 201 nieuwe plaatsen. Daarnaast zijn er ook bijkomende subsidies om dringende opvangplaatsen te voorzien.