Oproep demonstratieprojecten duurzame landbouw

Publicatiedatum

Auteur

Carmen De Rudder

Deel dit artikel

Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits lanceert vandaag op Wereldwaterdag een nieuwe oproep in het kader van duurzame landbouw. Verenigingen die rond dit thema werken kunnen projecten indienen die bijdragen aan het natuur- en landschapsbeheer of het klimaat. Die projecten worden dan in de praktijk aan landbouwers getoond. Het gaat onder meer om de plaatsing van landschapselementen of investeringen in waterbeheer.

“Onze landbouwers zijn ook landschapsbouwers. Daarom steunen we investeringen die goed zijn voor de natuur, het landschap en het klimaat. Veel bedrijven kunnen gelden als goede voorbeelden en via demonstratieprojecten kan kennis van verschillende partners met landbouwers gedeeld worden. Dat is voor iedereen een goede zaak. ”  - Hilde Crevits  

Demonstratieprojecten

Via demonstratieprojecten wil Vlaams minister Hilde Crevits landbouwers sensibiliseren rond toepassingen van investeringen voor natuur en klimaat. De projecten moeten bijdragen aan de realisatie van minstens één van de volgende doelstellingen:

  • de bevordering van de biodiversiteit;
  • habitatbescherming;
  • erosievermindering;
  • de verbetering van het waterbeheer en/of de waterkwaliteit;
  • landschappelijke ontwikkeling;
  • de landschappelijke integratie van bedrijfsgebouwen.

Mogelijke maatregelen om deze doelstellingen in te vullen en waarop de demonstratieprojecten focussen, zijn: kleine landschapselementen (hagen, heggen, houtkanten en bomenrijen), poelen, erosiedammen, kleinschalige waterinfrastructuur (regelbare stuwtjes, gronddammen en stenen dammen, knijpconstructies en peilbuizen voor regelbare stuwtjes), een wachtbekken, een wetland om water vast te houden of vertraagd af te voeren, wateropslagsystemen, infiltratiesystemen, investeringen die de biodiversiteit op en rond het bedrijf vergroten (bv. nest- en bijenkasten en wildredders), landschappelijke integratie van bedrijfsgebouwen (bv. gevelbegroeiing en groendaken).  De maatregelen kunnen het imago van de sector als bewaker van het open ruimte gebied in belangrijke mate versterken.

Voor de uitvoering van de projecten is de samenwerking tussen partners noodzakelijk. Centra die kennis hebben van de gangbare landbouwpraktijken en die vertrouwd zijn met kennisoverdracht naar de landbouwers werken samen met partners die een gedegen terreinkennis hebben op het vlak van waterbeleid, natuurwaarde, landschap, biodiversiteit,...

Kennis delen via voorbeeldbedrijven

Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits: “Demonstratieprojecten maken land- en tuinbouwers bewust van de nieuwe mogelijkheden op het vlak van duurzame praktijken en technieken. Ze sporen hen aan om deze praktijken en technieken op hun bedrijf toe te passen. Daarom hechten we veel belang aan de toepassing van de nieuwe inzichten bij de landbouwers en de tuinders zelf. Het werken met voorbeeldbedrijven of met groepen die samenkomen op praktijkbedrijven, kan een belangrijke hefboom betekenen in de projecten.”

Praktisch

Voor deze demonstratieprojecten wordt een totaalbedrag van 800.000 euro uitgetrokken. Het maximumbedrag van de subsidie bedraagt 100.000 euro per project. De uitvoeringsperiode van de demonstratieprojecten bedraagt maximaal 1,5 jaar. De projecten lopen tussen 1 juli 2021 en 31 december 2022.

Demonstratieprojecten worden medegefinancierd door het Europees Fonds voor de Plattelandsontwikkeling.

Praktische informatie over de thema’s vindt u terug op https://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/voorlichting/overzicht-demonstratieprojecten.

De projectaanvragen moeten ten laatste op 30 april 2021 worden ingediend bij het Departement Landbouw en Visserij via het e-loket.

Deze communicatie kadert binnen het derde Vlaams programma voor Plattelandsontwikkeling 2014 – 2020 (PDPO III). Meer informatie vindt u op de volgende websites: www.vlaanderen.be/pdpo en www.ruraalnetwerk.be.

Nieuws

Meer informatie over voorzieningen: nieuwe website biedt voor het eerst platform voor gebruikerservaringen

Hoe ervaar jij de zorg, ondersteuning en dienstverlening in het woonzorgcentrum, de kinderopvang, jeugdhulporganisatie of voorziening voor personen met een handicap? Voor het eerst zullen  ervaringen en feedback online gedeeld kunnen worden op een nieuwe, onafhankelijke website waarderingsplatform.be. Specifiek voor woonzorgcentra komen er daarnaast op de website van de Sociale Kaart meer basisgegevens online beschikbaar over het aantal plaatsen, de bewoners, de dagprijs en de opvolging door de overheid. Vlaams minister Hilde Crevits wil hiermee meer transparantie bieden over het erkende zorgaanbod in Vlaanderen en de burger gemakkelijk online informatie laten terugvinden die kan helpen bij hun zorgkeuzes

Minister Crevits sluit niet-erkende voorzieningen van Serving You in Bredene

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist om het niet-erkende woonzorgcentrum en psychiatrisch verzorgingstehuis Serving You in Bredene definitief te sluiten. De bewoners die er momenteel nog verblijven, zullen worden begeleid naar een oplossing die voldoet aan hun noden. Er zal hiervoor nauw samengewerkt worden met de gemeente Bredene. Burgemeester Steve Vandenberghe reageert tevreden

Nieuwe OverKop-huizen in Roeselare, Tielt, Izegem, Eeklo, Zelzate, Tongeren, Bilzen en Grimbergen

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits heeft beslist om 8 nieuwe OverKop-huizen te erkennen in Vlaanderen. Het gaat om Roeselare, Tielt en Izegem in West-Vlaanderen. Eeklo en Zelzate in Oost-Vlaanderen. Tongeren en Bilzen in Limburg, en het Vlaams-Brabantse Grimbergen. Daarmee telt Vlaanderen straks 69 OverKop-huizen, 5 jaar geleden waren dat er nog maar 5. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor allerhande activiteiten, maar vinden er ook een luisterend oor of gepaste hulp wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. Het gaat om extra investering van zo’n 572.000 euro.