Record aantal cursisten volgden in 2020 online opleidingen bij VDAB

Publicatiedatum

Auteur

Carmen De Rudder

Deel dit artikel

De coronacrisis heeft het online leren en opleiden een boost gegeven. In 2020 volgden bijna 73.000 Vlamingen een online opleiding van VDAB. Dat zijn er bijna 23.000 meer dan in 2019, zo meldt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits. In mei 2020 werd door de minister in 4 miljoen euro extra voorzien voor een uitbreiding van het aanbod en een optimalisering van het online leerplatform van VDAB. Daardoor konden veel Vlamingen genieten van een uitgebreider aanbod.

 “We willen iedereen aan het leren krijgen. Online opleidingen zijn de meest laagdrempelige manier om dat te doen. In de coronacrisis hebben veel mensen dat online leren ontdekt en geïnvesteerd in zichzelf door een opleiding te volgen. We moeten deze trend samen met VDAB ook na de coronacrisis aanhouden om onze arbeidsmarkt, werknemers en werkzoekenden meer schokbestendig te maken.” - Hilde Crevits 

VDAB investeert al enkele jaren in hun opleidingsplatform, maar in 2020 kende deze dienstverlening een echte doorbraak. Hoewel het aantal in 2019 al hoog lag, met 49.882 unieke cursisten, steeg het aantal in 2020 naar 72.705. Dat is een stijging van bijna 46% op één jaar tijd. Dat is een positief neveneffect van de corona-maatregelen. Dat zegt ook Veerle Torrekens, manager webdienstverlening bij VDAB: “Tijdens de eerste lockdown is de stijging significant, en ook tijdens de tweede lockdown zien we opnieuw een stijging, al is die minder uitgesproken. Er is dus een duidelijke samenhang tussen meer thuis zijn en online leren.”


Maar de stijging is niet louter toe te schrijven aan de gevolgen van de coronacrisis. Er werd ook sterk in geïnvesteerd. In mei 2020 investeerde Vlaams minister Hilde Crevits 4 miljoen euro in het online opleidingsaanbod van VDAB.  Met dat budget startte VDAB met een uitbreiding van het aanbod en werden bestaande opleidingen vernieuwd.

 In totaal gaat het om 36 nieuwe cursussen met 176 modules waaronder bijvoorbeeld cursussen met betrekking tot logistiek, zelfzeker solliciteren in het Frans en industrie 4.0 waarbij je in behapbare taal kennis maakt met begrippen zoals big data, virtual reality, cybersecurity, enzovoort.  Maar ook cursussen 21e eeuwse vaardigheden, informatieveiligheid, google spreadsheets of kostprijsberekening van hout.

Het online opleidingsaanbod van VDAB bestaat nu in totaal uit meer dan 268 cursussen die zowel werkzoekenden als werknemers gratis kunnen volgen. De meest populaire opleiding blijft een initiatie in boekhouden. 6091 cursisten volgden deze online module. Ook opleidingen Frans, excel en solliciteren doen het goed.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Het stimuleren van opleiden en levenslang leren maakt een onlosmakelijk deel uit van de relance voor de arbeidsmarkt. Werknemers en werkzoekenden die zich bijscholen zijn meer wendbaar en weerbaar en kunnen zo vlot mee bewegen met een veranderende arbeidsmarkt. In ‘Alle hens aan dek’, het nieuw akkoord van de Vlaamse regering met de sociale partners, staat opleiden alvast centraal. Eén van de speerpunten in het akkoord gaat over de uitbouw van het online opleidingsaanbod. We blijven daar aan werken en investeren zodat nog meer mensen hun weg vinden naar om- en bijscholing.”

Wim Adriaens, gedelegeerd bestuurder VDAB: “We zetten al enkele jaren in op online opleidingen maar vorig jaar kreeg deze dienstverlening een echte boost. Steeds meer mensen vinden hun weg naar ons aanbod en dat is een heel goede zaak. Opleiding is essentieel om vlot de brug te kunnen slaan van de ene job naar de andere, of van de ene sector naar de andere. Het is een investering in jezelf en je loopbaan, die vroeg of laat zeker loont. Met VDAB willen we verder inzetten op deze positieve trend en ieder jaar een ruimer aanbod bieden, van onszelf maar ook van partners.”

Meer informatie: www.vdab.be/onlineleren

PERSCONTACT: Arne De Brabandere - woordvoerder - 0496029889

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.

Vlaams minister Hilde Crevits versterkt De Druglijn

De Druglijn kent een grote toename van hulpvragen van (jonge) mensen die middelen gebruiken. Bovendien komen er ook steeds meer zwaardere problematieken aan bod. Mensen kunnen bij de Druglijn terecht voor vragen, een eerste advies en hulp met betrekking tot drank, drugs, pillen, gokken en overmatig gamen. Om aan de stijgende nood tegemoet te komen, trekt Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits 150.000 euro uit om de Druglijn te versterken, de bereikbaarheid te vergroten en zo meer mensen te kunnen helpen.