Record aantal cursisten volgden in 2020 online opleidingen bij VDAB

Publicatiedatum

Auteur

Carmen De Rudder

Deel dit artikel

De coronacrisis heeft het online leren en opleiden een boost gegeven. In 2020 volgden bijna 73.000 Vlamingen een online opleiding van VDAB. Dat zijn er bijna 23.000 meer dan in 2019, zo meldt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits. In mei 2020 werd door de minister in 4 miljoen euro extra voorzien voor een uitbreiding van het aanbod en een optimalisering van het online leerplatform van VDAB. Daardoor konden veel Vlamingen genieten van een uitgebreider aanbod.

 “We willen iedereen aan het leren krijgen. Online opleidingen zijn de meest laagdrempelige manier om dat te doen. In de coronacrisis hebben veel mensen dat online leren ontdekt en geïnvesteerd in zichzelf door een opleiding te volgen. We moeten deze trend samen met VDAB ook na de coronacrisis aanhouden om onze arbeidsmarkt, werknemers en werkzoekenden meer schokbestendig te maken.” - Hilde Crevits 

VDAB investeert al enkele jaren in hun opleidingsplatform, maar in 2020 kende deze dienstverlening een echte doorbraak. Hoewel het aantal in 2019 al hoog lag, met 49.882 unieke cursisten, steeg het aantal in 2020 naar 72.705. Dat is een stijging van bijna 46% op één jaar tijd. Dat is een positief neveneffect van de corona-maatregelen. Dat zegt ook Veerle Torrekens, manager webdienstverlening bij VDAB: “Tijdens de eerste lockdown is de stijging significant, en ook tijdens de tweede lockdown zien we opnieuw een stijging, al is die minder uitgesproken. Er is dus een duidelijke samenhang tussen meer thuis zijn en online leren.”


Maar de stijging is niet louter toe te schrijven aan de gevolgen van de coronacrisis. Er werd ook sterk in geïnvesteerd. In mei 2020 investeerde Vlaams minister Hilde Crevits 4 miljoen euro in het online opleidingsaanbod van VDAB.  Met dat budget startte VDAB met een uitbreiding van het aanbod en werden bestaande opleidingen vernieuwd.

 In totaal gaat het om 36 nieuwe cursussen met 176 modules waaronder bijvoorbeeld cursussen met betrekking tot logistiek, zelfzeker solliciteren in het Frans en industrie 4.0 waarbij je in behapbare taal kennis maakt met begrippen zoals big data, virtual reality, cybersecurity, enzovoort.  Maar ook cursussen 21e eeuwse vaardigheden, informatieveiligheid, google spreadsheets of kostprijsberekening van hout.

Het online opleidingsaanbod van VDAB bestaat nu in totaal uit meer dan 268 cursussen die zowel werkzoekenden als werknemers gratis kunnen volgen. De meest populaire opleiding blijft een initiatie in boekhouden. 6091 cursisten volgden deze online module. Ook opleidingen Frans, excel en solliciteren doen het goed.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Het stimuleren van opleiden en levenslang leren maakt een onlosmakelijk deel uit van de relance voor de arbeidsmarkt. Werknemers en werkzoekenden die zich bijscholen zijn meer wendbaar en weerbaar en kunnen zo vlot mee bewegen met een veranderende arbeidsmarkt. In ‘Alle hens aan dek’, het nieuw akkoord van de Vlaamse regering met de sociale partners, staat opleiden alvast centraal. Eén van de speerpunten in het akkoord gaat over de uitbouw van het online opleidingsaanbod. We blijven daar aan werken en investeren zodat nog meer mensen hun weg vinden naar om- en bijscholing.”

Wim Adriaens, gedelegeerd bestuurder VDAB: “We zetten al enkele jaren in op online opleidingen maar vorig jaar kreeg deze dienstverlening een echte boost. Steeds meer mensen vinden hun weg naar ons aanbod en dat is een heel goede zaak. Opleiding is essentieel om vlot de brug te kunnen slaan van de ene job naar de andere, of van de ene sector naar de andere. Het is een investering in jezelf en je loopbaan, die vroeg of laat zeker loont. Met VDAB willen we verder inzetten op deze positieve trend en ieder jaar een ruimer aanbod bieden, van onszelf maar ook van partners.”

Meer informatie: www.vdab.be/onlineleren

PERSCONTACT: Arne De Brabandere - woordvoerder - 0496029889

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.