Record aantal werkzoekenden volgen via VDAB een opleiding tot leerkracht

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Eind oktober 2020 volgen 1.367 werkzoekenden een opleiding tot leerkracht. In 2019 waren dat er 863, een stijging dus met meer dan 500 cursisten. In 2015 ging het nog om 317 werkzoekenden. Sinds dit academiejaar kunnen hooggeschoolde werkzoekenden voor het eerst kosteloos de verkorte educatieve master volgen waarmee ze aan de slag kunnen als leerkracht in de hogere graden van het secundair onderwijs. Ook daarvoor hebben al 51 werkzoekenden zich ingeschreven. “Allebei positieve evoluties,” zegt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits, “een broodnodige evolutie ook, want de komende jaren zullen alle handen in het onderwijs welkom zijn.”

Het lerarentekort in Vlaanderen is een uitdaging en zal dat ook de komende jaren blijven. Zeker voor het secundair onderwijs is die uitdaging het grootst. Niet alleen door stijgende leerlingenaantallen, maar ook rekening houdend met de vervangingsvraag. Ook in het kleuteronderwijs en het lager onderwijs blijven de noden groot. In oktober ontving VDAB 1.125 vacatures voor leerkracht secundair onderwijs (2019: 1.263) en 470 vacatures voor leerkracht lager onderwijs (2019: 441). De krapte in het onderwijs is terug van nooit weggeweest. Vlaams minister van Werk Hilde Crevits en VDAB engageren zich om mee die uitdagingen aan te pakken. De komende jaren wordt verder gefocust op de zij-instroom in lerarenopleidingen. De afgelopen jaren werd het erkende opleidingsaanbod stelselmatig en doelgericht uitgebreid, zowel qua aantal opleidingsmogelijkheden als qua regionale spreiding. Via deze verschillende opleidingsmogelijkheden wil VDAB een brede instap in het lerarenberoep mogelijk maken.

Een recent voorbeeld is de verkorte masteropleiding voor hooggeschoolde werkzoekenden. Werkzoekenden kunnen de opleiding kosteloos volgen, met ondersteuning van de VDAB. Tegelijkertijd behouden ze hun uitkering en krijgen ze een vergoeding voor kinderopvang, transport en cursusmateriaal. De opleiding is pas voor de zomer erkend. Toch hebben 51 werkzoekenden zich hiervoor ingeschreven. Een goede evolutie, zeker gezien dit een langer traject betreft en de master nog niet zo gekend is.

Wat de lerarenopleidingen betreft zijn vooral de educatieve bachelor kleuteronderwijs, de educatieve bachelor lager onderwijs en de educatieve bachelor secundair onderwijs voor de knelpuntvakken is populair.

Opleiding

2019

2020 (t.e.m. okt)

Educatieve bachelor kleuteronderwijs

189

283

Educatieve bachelor lager onderwijs

241

430

Educatieve graduaatsopleiding

28

52

Specifieke lerarenopleiding

32

/

Educatieve bachelor secundair onderwijs: knelpuntvakken

230

312

Verkorte educatieve bachelor

102

192

Verkorte educatieve bachelor: extra vakbekwaamheid

41

47

Verkorte educatieve master

/

51

Totaal

863

1.367

 

Evolutie

In vergelijking met 2015 volgen nu 4 keer zoveel werkzoekenden een opleiding. In 2018 was dit aantal al gestegen tot 443. Intussen zijn het er 1367, een record.

 

 

Jaar

Aantal

2015

317

2016

298

2017

299

2018

443

2019

863

2020

1367

 

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Steeds meer werkzoekenden vinden via VDAB de weg naar een opleiding tot leerkracht. Ook onze recente verkorte educatieve master doet het goed met tot nu toe al 51 inschrijvingen. Dat is een goed teken, want de komende jaren zal het lerarentekort in Vlaanderen alleen maar groter worden. Ook de komende jaren zal VDAB een belangrijke rol blijven spelen in het voorzien van de nodige zij-instroom in de lerarenopleidingen. Daarbij wordt telkens rekening gehouden met een werkbare en vooral duurzame tewerkstelling.”

Wim Adriaens, gedelegeerd bestuurder van VDAB: “Leerkracht worden kan op elke leeftijd. Op elk moment van je loopbaan is het boeiend om jouw kennis te delen en iets terug te doen voor onze samenleving. Ons onderwijs kan er alleen maar wel bij varen. Leerkracht is ook een knelpuntberoep. Daarom werkt VDAB mee aan het verhogen van de zij-instroom in de lerarenopleidingen.”

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.