Recordaantal win-winleningen, ook tijdens coronacrisis

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Ondernemers maken ook in 2020 volop gebruik van win-winleningen, dat blijkt uit cijfers van Vlaamse minister van Economie Hilde Crevits. Op 31 mei 2020 waren er 1.347 win-winleningen geregistreerd voor een totaal bedrag van 30 miljoen euro. Dat zijn er ruim 200 meer dan dezelfde periode vorig jaar en zelfs het tienvoud van 10 jaar geleden. Het decreet voor de uitbreiding van de win-winlening werd op initiatief van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits vorige vrijdag op de Vlaamse regering goedgekeurd. Zo zijn er nog meer mogelijkheden voor vrienden en familie om te investeren in ondernemingen.

De win-winlening is het instrument bij uitstek om als vriend of familie een ondernemer te steunen. Een particulier kan op die manier tot 75.000 euro lenen aan een Vlaamse kmo voor een duurtijd van 5 tot 10 jaar. Degene die de lening geeft, krijgt hierbij een jaarlijks voordeel via de belastingbrief van 2,5% op het openstaande bedrag van de win-winlening. Een kmo kan op die manier tot 300.000 euro win-winleningen aangaan. In geval van faillissement is er een overheidswaarborg van 30%, die tijdelijk wordt opgetrokken tot 40% voor leningen die afgesloten worden tot en met 31 december 2021.

In 2019 was er al een recordaantal win-winleningen, maar 2020 kondigt een nieuw record aan. Op 31 mei 2020 lopen 1.347 win-winleningen voor een totaalbedrag van 30 miljoen euro. In 2019 ging het op dat moment om 1.119 leningen voor een totaalbedrag van ruim 26,5 miljoen euro. Het gemiddeld bedrag van de win-winlening is in 2020 wel iets lager dan in 2019. In 2020 gaat het om ruim 22.000 euro, terwijl het in 2019 om bijna 24.000 euro ging.

 

Tabel 1: aantal win-winleningen op 31 mei van elk jaar

Win-winlening vooral in Oost- en West-Vlaanderen heel populair

De meeste win-winleningen vinden we terug in Oost-Vlaanderen, daar zijn er 376. Maar het grootste totaalbedrag vinden we in West-Vlaanderen, daar gaat het om 346 leningen voor een totaalbedrag van 8,7 miljoen euro.

Tabel 2: aantal win-winleningen op 31 mei 2020 per provincie

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Vrienden en familie kunnen ondernemers financieel steunen via de win-winlening. Het is goed om te zien dat ook in volle coronacrisis de win-winlening een populair instrument is. Met de uitbreiding die we onlangs beslist hebben, zijn er nog meer mogelijkheden om ondernemers een duwtje in de rug te geven. We zullen die manier van investeren dan ook vol aanmoedigen en stimuleren.”

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.