Relance in de maatwerkbedrijven

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Maatwerkbedrijven en -afdelingen krijgen tot het einde van dit jaar een tijdelijke aanpassingspremie. De premie moet de bedrijven in staat stellen de extra kosten te dragen voor de noodzakelijke aanpassingen aan productieprocessen en dienstverlening als gevolg van de corona-veiligheidsmaatregelen. Op die manier wordt de veiligheid en tewerkstelling van medewerkers voldoende gewaarborgd. Daarnaast kan de premie ook een opstart zijn om nieuwe activiteiten aan te boren en het woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen van medewerkers veilig te organiseren. Op die manier wil Vlaams minister van Sociale Economie Hilde Crevits de tewerkstelling in de sector garanderen. Er wordt daarvoor in 10 miljoen euro voorzien. “De relancecomités beklemtonen het belang van een inclusieve arbeidsmarkt. We willen dat via verschillende initiatieven realiseren”, zegt minister Crevits.

Ook op de maatwerkbedrijven heeft de coronacrisis een grote impact gehad. Ondertussen zijn een groot deel van de maatwerkbedrijven en -afdelingen heropgestart en is ongeveer 90% van alle medewerkers opnieuw aan de slag. Al is er een gevarieerd beeld in de sector. Zo zijn er ook heel wat ondernemingen die een pak minder bedrijfsopdrachten binnen halen. Maatwerkbedrijven in de horecasector of een bedrijf dat groentepakketten levert aan bedrijven bijvoorbeeld hebben een lagere vraag omdat veel mensen thuiswerken. Ook de komende maanden zullen nog niet alle bedrijven op volle capaciteit draaien. We hebben er alle belang bij dat we maatwerkbedrijven veerkrachtig en wendbaar maken voor de toekomstige economische uitdagingen.

Bij de start van de coronacrisis heeft Vlaams minister van Sociale Economie Hilde Crevits al verschillende maatregelen genomen om ondernemingen in de sociale economie te ondersteunen. Zo werd er onder andere voorzien in een éénmalige beperkte beschermingsvergoeding om te investeren in extra hygiëne-, voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen op de werkvloer.

Aanpassingspremie

Maar op langere termijn moeten de maatwerkbedrijven meer fundamentele aanpassingen doen aan bijvoorbeeld hun werkorganisatie of productieprocessen. Daarnaast moeten ze maatregelen treffen om het woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen veilig te organiseren. Zo is er in een aantal bedrijven een verdubbeling van het aantal busjes om dienstverplaatsingen te doen omdat anders de afstandsmaatregelen niet nageleefd kunnen worden. Ook de dagelijkse ondersteuning en begeleiding van de doelgroepwerknemers is vaak anders dan voor de coronacrisis waardoor extra inspanningen nodig zijn.

Om de maatwerkbedrijven daarin te ondersteunen wordt nu voorzien in een tijdelijke aanpassingspremie tussen 1 oktober 2020 en 31 december 2020. Deze premie heeft tot doel de tewerkstelling van doelgroepwerknemers maximaal te garanderen. De premie wordt gekoppeld aan het aantal gewerkte uren. Zo wordt er voorzien in één euro extra per doelgroepwerknemer per gewerkt uur met een maximum van 500 euro per voltijdse werknemer. In totaal wordt zo 10 miljoen euro vrijgemaakt om die ondersteuning in de maatwerkbedrijven en -afdelingen te garanderen.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Ook de maatwerkbedrijven en maatwerkafdelingen in Vlaanderen zijn de voorbije maanden getroffen door de coronacrisis. In april 2020 was een minderheid van de maatwerkbedrijven aan de slag en acht op de tien medewerkers zat noodgedwongen in tijdelijke werkloosheid. Ondertussen zijn bijna alle bedrijven heropgestart en is negen op de tien van de werknemers opnieuw aan de slag. Om de extra kosten te kunnen dragen, ontvangen de maatwerkbedrijven en -afdelingen nu tijdelijk een aanpassingspremie. Daarmee kunnen ze de organisatie van het werk aanpassen, nieuwe activiteiten aanboren of het woon-werkverkeer en de begeleiding van medewerkers beter ondersteunen. We hebben er alle belang bij dat de maatwerkbedrijven voldoende veilig de toekomst tegemoet kunnen treden. Dat laatste is ook in het belang van de gewone economie. Maatwerkbedrijven zijn een belangrijke economische speler en vormen vaak een cruciale schakel in het productieproces van gewone bedrijven”

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.