Rendabiliteit dienstencheque-ondernemingen stabiel

Publicatiedatum

Auteur

Carmen De Rudder

Deel dit artikel

 Uit de jaarrekeningen 2019 van de dienstencheque-ondernemingen in Vlaanderen blijkt dat die ondernemingen financieel gezond zijn. in vergelijking met 2018 zijn de bedrijven over het algemeen even rendabel. Drie kwart van de bedrijven hebben een positief eindresultaat. Het gemiddeld netto-bedrijfsresultaat is 0,54 euro per dienstencheque. Het is uitkijken naar de cijfers van 2020 en de impact van corona. Vlaams minister van Economie Hilde Crevits heeft in 2020 bijna 100 miljoen euro extra geïnvesteerd in veilige werkomstandigheden en voor het eerst wordt de indexering in 2020 volledig door Vlaanderen gedekt.

“Met bijna 100.000 werknemers is de dienstenchequesector een belangrijke sector voor werkgelegenheid. Maar ook voor de vele gebruikers is de sector belangrijk. Voor veel gezinnen is de hulp meer dan welkom om de balans werk-privé in evenwicht te houden en voor veel ouderen is de huishoudhulp een noodzakelijke hulp om langer zelfstandig te wonen. Het is dan ook belangrijk dat de sector financieel gezond en rendabel is. Daarom hebben we het voorbije jaar extra geïnvesteerd in de sector.” - Hilde Crevits  

In 2020 waren er voor het eerst resultaten van een grootschalig rendabiliteitsonderzoek in de dienstenchequesector op basis van de jaarcijfers 2018. Nu wordt die rendabiliteit jaarlijks gemonitord. Op basis van de jaarrekeningen van 2019 zijn nu de resultaten beschikbaar. Daaruit blijkt dat ondernemingen in de dienstenchequesector financieel gezond zijn en dat de rendabiliteit stagneert. Het opvolgingsonderzoek is gebaseerd op de jaarrekeningen van 754 bedrijven die 87% van alle ingediende dienstencheques in 2019 vertegenwoordigen. Omwille van de coronacrisis was er een uitstel van de goedkeuring van de jaarrekeningen.

 

Ruim 9 op de 10 uitzendkantoren heeft positief eindresultaat

De dienstenchequesector is divers. Vooral de uitzendkantoren leggen goede resultaten voor: 93,8% heeft een positief eindresultaat. De gemeentelijke vzw’s (vroegere PWA’s) leggen minder goede resultaten voor, slechts de helft van de ondernemingen heeft in 2019 een positief eindresultaat. Gemeentelijke vzw’s bieden evenwel vaak bijkomende loonvoordelen en opleiding aan hun werknemers aan en richten zich vaker op zowel klanten als werknemers die meer ondersteuning nodig hebben. Dat heeft een impact op hun rendabiliteit. De VZW’s en social profit ondernemingen scoren iets beter, respectievelijk 64,7% en 63,6% van de ondernemingen sluiten 2019 af met een positief eindresultaat.

 

Marge van €0,54 per dienstencheque

De ondernemingen met enkel dienstencheque-activiteiten realiseerden in 2019 een netto-bedrijfsresultaat van gemiddeld 0,54 euro per dienstencheque. Het netto-bedrijfsresultaat is in absolute cijfers niet gewijzigd ten opzichte van 2018, al zijn zowel de bedrijfsopbrengsten per cheque als de bedrijfskosten toegenomen.

 

Ook hier zijn er verschillen tussen de types en de grootte van de bedrijven. Handelsvennootschappen hebben een betere rendabiliteit dan vzw’s, net zoals grote bedrijven een betere rendabiliteit vertonen dan kleine en middelgrote organisaties. 65% van de zuivere dienstencheque-ondernemingen zijn winstgevend. Dat is opmerkelijk minder dan in 2018, toen was driekwart van de ondernemingen winstgevend. Ook dit is verschillend naargelang het type bedrijf. Bij handelsvennootschappen is 70% van de ondernemingen winstgevend, bij vzw’s is dat 43%.

 

Loonsverhoging in 2020, indexering en corona

2020 was ook voor de dienstenchequesector een woelig jaar. Begin 2020 werd een loonsverhoging van 0,8% afgesproken. In maart was er ook de index van 2%. Met deze loonsverhoging stijgen de kosten van de dienstencheque-ondernemingen. 90% van alle kosten zijn namelijk loonkosten. Om de rendabiliteit van de sector te bewaren, heeft Vlaams minister van Economie en Werk Hilde Crevits dan ook beslist om de indexering van 2020 volledig te vergoeden met een verhoging van de subsidies sinds 1 januari 2021. Dat is een investering van 11 miljoen euro of 0,12 euro per dienstencheque. Voor een dienstencheque betaal je als gebruiker 9 euro, de Vlaamse overheid legt daar nog eens 14,48 euro bovenop.

 

De impact van corona op de dienstenchequesector valt niet te onderschatten. Om huishoudhulpen in alle veiligheid te laten werken, werd in 2020 bijna 100 miljoen euro extra geïnvesteerd om tegemoet te komen aan de extra kosten.  

Nieuws

Meer informatie over voorzieningen: nieuwe website biedt voor het eerst platform voor gebruikerservaringen

Hoe ervaar jij de zorg, ondersteuning en dienstverlening in het woonzorgcentrum, de kinderopvang, jeugdhulporganisatie of voorziening voor personen met een handicap? Voor het eerst zullen  ervaringen en feedback online gedeeld kunnen worden op een nieuwe, onafhankelijke website waarderingsplatform.be. Specifiek voor woonzorgcentra komen er daarnaast op de website van de Sociale Kaart meer basisgegevens online beschikbaar over het aantal plaatsen, de bewoners, de dagprijs en de opvolging door de overheid. Vlaams minister Hilde Crevits wil hiermee meer transparantie bieden over het erkende zorgaanbod in Vlaanderen en de burger gemakkelijk online informatie laten terugvinden die kan helpen bij hun zorgkeuzes

Minister Crevits sluit niet-erkende voorzieningen van Serving You in Bredene

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist om het niet-erkende woonzorgcentrum en psychiatrisch verzorgingstehuis Serving You in Bredene definitief te sluiten. De bewoners die er momenteel nog verblijven, zullen worden begeleid naar een oplossing die voldoet aan hun noden. Er zal hiervoor nauw samengewerkt worden met de gemeente Bredene. Burgemeester Steve Vandenberghe reageert tevreden

Nieuwe OverKop-huizen in Roeselare, Tielt, Izegem, Eeklo, Zelzate, Tongeren, Bilzen en Grimbergen

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits heeft beslist om 8 nieuwe OverKop-huizen te erkennen in Vlaanderen. Het gaat om Roeselare, Tielt en Izegem in West-Vlaanderen. Eeklo en Zelzate in Oost-Vlaanderen. Tongeren en Bilzen in Limburg, en het Vlaams-Brabantse Grimbergen. Daarmee telt Vlaanderen straks 69 OverKop-huizen, 5 jaar geleden waren dat er nog maar 5. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor allerhande activiteiten, maar vinden er ook een luisterend oor of gepaste hulp wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. Het gaat om extra investering van zo’n 572.000 euro.