Renteloze leningen voor energiebesparende investeringen in Vlaamse zorg- en welzijnsvoorzieningen

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits stimuleert zorg- en welzijnsvoorzieningen om energiebesparende investeringen in hun infrastructuur te doen. Voor dit en volgend jaar wordt telkens 50 miljoen euro aan renteloze leningen ter beschikking gesteld. Op die manier kunnen zorg- en welzijnsvoorzieningen hun infrastructuur meer energiebesparend en kostenefficiënter maken zonder dat de financieringskost van de investeringen een hinderpaal vormt. 

“Net als iedereen kampen ook onze zorg- en welzijnsorganisaties met hogere energiefacturen. Eerder hebben we al 69,2 miljoen euro toegekend om de extra energiekosten te drukken. Om ervoor te zorgen dat zij ook in de toekomst beter gewapend zijn tegen stijgende energiekosten, voorzien we ook in 100 miljoen euro om investeringen in hernieuwbare, duurzame energie via renteloze leningen te stimuleren. Dit zijn vaak grote investeringen. Met de renteloze energieleningen helpen we onze zorg- en welzijnsvoorzieningen op weg naar een duurzamere toekomst.” – Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits  

Net zoals iedereen zien ook de zorg- en welzijnsvoorzieningen hun kosten stijgen. Daarom werd er n.a.v. de Septemberverklaring beslist om eenmalig 69,2 miljoen te voorzien om een stuk tegemoet te komen in de gestegen energiekosten.  

Er wordt nu ook voor de voorzieningen in renteloze leningen voorzien om energiemaatregelen te financieren. Het gaat over leningen met een looptijd van 5 tot 10 jaar, waarvoor 100 miljoen euro uitgetrokken wordt, gedurende twee jaar.  

Voorwaarden 

De renteloze energieleningen zijn er voor alle voorzieningen in de zorg- en welzijnssector. Dat geldt zowel voor grotere voorzieningen zoals ziekenhuizen als andere voorzieningen, mits zij aan een aantal criteria voldoen zoals het uitvoeren van een energiescan. De klimaatscore bepaalt waar de aanvraag in de rankschikking komt te staan. De voorzieningen moeten ook financieel gezond zijn en de werken waarvoor men een aanvraag tot lening indient mogen nog niet gestart zijn. Daarnaast mag het ook niet gaan over energiemaatregelen op basis van fossiele brandstoffen. Zo gelden de energieleningen bijvoorbeeld niet voor een nieuwe gasketel, maar wel voor een warmtepompinstallatie. 

Tot slot moet de investering minstens een bedrag van 60.000 euro omvatten om een renteloze lening te kunnen aanvragen.  

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) zal voor het aanvragen van de renteloze lening een oproep lanceren. 

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.