ruim 21.000 tijdelijk werklozen schreven zich in voor een opleiding bij VDAB

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

De afgelopen maanden hebben ruim 21.000 tijdelijk werklozen een opleiding bij VDAB gevolgd of zijn die aan het volgen. Sinds september zijn dat al ruim 14.000 tijdelijke werklozen. Dat gaat van online opleidingen, over werkplekleren tot opleidingen Nederlands voor anderstaligen. Minister Crevits is tevreden met deze eerste positieve resultaten: “Opleiden en bijscholen zullen in de toekomst nog meer het mantra worden, het is van groot belang dat tijdelijk werklozen hun loopbaan in handen nemen. Ook in december zullen we opnieuw bijna 50.000 tijdelijk werklozen contacteren met het aanbod van VDAB. Daarnaast doen we een enquête bij tijdelijk werklozen om te weten welke verwachtingen er zijn en hoe we het bestaande aanbod nog beter op hun noden kunnen afstemmen.”

Op vraag van minister Crevits informeert VDAB tijdelijk werklozen over een aanbod waarmee ze in een periode met minder vacatures in beweging kunnen blijven. In juli en augustus liep een campagne op sociale media om het aanbod van VDAB in de kijker te zetten en sinds begin september contacteert VDAB tijdelijk werklozen actief. Zo kregen bijna 250.000 het aanbod van VDAB via mail of brief. Vorige week en ook deze week stuurt VDAB opnieuw 48.741 mensen in tijdelijke werkloosheid een brief of mail. Mensen worden gestimuleerd om zich bij te scholen door een online opleiding, workshop of webinar te volgen. 

Naast deze algemene communicatie, krijgen nog eens 20.748 tijdelijk werklozen een aanbod op maat van enkele zwaar getroffen sectoren, denk aan de horeca, toerisme en de luchtvaart. Deze boodschap gaat enkel naar mensen die minstens 10 dagen tijdelijk werkloos zijn. Ook hun werkgevers, dat zijn er bijna 10.000, worden op de hoogte gebracht van het bericht dat ze zullen krijgen. In deze communicatie zal ook een oproep staan om deel te nemen aan een enquête. Hiermee willen we beter te weten komen welke behoeften en verwachtingen deze doelgroep heeft, en op welke manier VDAB en partners daar beter op kunnen inspelen.

Ruim 21.000 tijdelijk werklozen volgen opleiding via VDAB

De voorbije maanden heeft VDAB zijn aanbod aan opleidingen meer in de kijker gezet voor wie tijdelijk werkloos is. Tijdens de zomermaanden liep er een sociale mediacampagne en sinds begin september worden tijdelijk werklozen actief aangeschreven. Dat werpt ondertussen ook zijn vruchten af. 21.416 tijdelijk werklozen hebben de afgelopen maanden een opleiding gevolgd of volgen die. Sinds september alleen al schreven alvast 7.316 tijdelijk werklozen zich in voor een online opleiding bij VDAB. In diezelfde periode meldden 7.200 tijdelijk werklozen zich aan voor een ander opleidingsaanbod: een erkende opleiding, werkplekleren of een opleiding Nederlands voor anderstaligen.

Vlaams minister van Werk, Hilde Crevits: “De eerste resultaten van deze campagne zijn positief en dan moet het effect van de sectorale communicatie nog volgen. Hoe meer vakbonden, werkgevers en sectoren via hun kanalen de boodschap kunnen geven dat er een uitgebreid aanbod is, hoe meer kans op succes. Zeker werkgevers kunnen hierin een prominente rol spelen. Deze cijfers tonen aan dat VDAB erin slaagt om tijdelijk werklozen te bereiken en te begeleiden. Het is van essentieel belang dat we deze doelgroep warm blijven maken voor opleidingen. Tijdelijke werkloosheid mag geen verloren tijd zijn. Opleiding is de sterkste preventieve maatregel waar we nu op kunnen inzetten. Stilstaan is achteruitgaan, daarom moeten we elkaar stimuleren om in beweging te blijven op de arbeidsmarkt.” 

Wim Adriaens, gedelegeerd bestuurder VDAB: “De arbeidsmarkt vaart momenteel door woelige wateren, maar het is belangrijk dat we iedereen aan boord houden. Met deze campagne willen we ervoor zorgen dat tijdelijk werklozen het aanbod dat er voor hen is leren kennen en dat ze het gebruiken om in beweging blijven op de arbeidsmarkt. Ik vind de eerste resultaten positief. Volgens onze voorlopige cijfers namen zo’n 14.000 tijdelijk werklozen al deel aan een online of andere opleiding, of aan werkplekleren. Veel meer van hen zullen op onze uitgebreide site al gezocht hebben naar informatie, of naar tijdelijke vacatures. Belangrijker dan de cijfers is dat we zien dat steeds meer mensen in tijdelijke werkloosheid vooruitkijken, actie ondernemen en weten dat VDAB ook voor hen klaar staat.”

Meer informatie: www.vdab.be/blijf-in-beweging 

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.