Ruim 2.300 tijdelijk werklozen schreven zich in bij VDAB

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

2.324 tijdelijk werklozen hebben zich bij VDAB ingeschreven en ruim 20.000 tijdelijk werklozen bezochten de website www.vdab.be/blijf-in-beweging. Dat is het resultaat van een eerste mailing aan 120.000 tijdelijk werklozen. Deze week krijgen nog eens 60.000 tijdelijk werklozen een mail of brief met een aanbod aan opleidingen, tijdelijke jobs en loopbaanbegeleiding. Minister Crevits wil dat mensen die tijdelijk werkloos zijn, kennis maken met het opleidings- en loopbaanaanbod van VDAB en zijn partners. “Het is een eerste stap, maar we moeten tijdelijk werklozen blijven stimuleren zich in te schrijven bij VDAB om het aanbod te leren kennen” aldus Vlaams minister van Werk Hilde Crevits.

Begin september heeft VDAB 70.000 mails en 50.000 brieven verstuurd naar 120.000 tijdelijk werklozen. Zo wil Vlaams minister van Werk Hilde Crevits tijdelijk werklozen kennis laten maken met het aanbod aan opleidingen, tijdelijke jobs en loopbaanbegeleiding van VDAB en zijn partners. Een kwart van die 120.000 tijdelijk werklozen waren minimum 10 dagen werkloos. Ongeveer 4 op de 10 van die tijdelijk werklozen hebben de mail geopend en de website www.vdab.be/blijf-in-beweging  had duidelijk meer bezoekers dan normaal. Van 16 juli tot en met 4 oktober waren er 20.715 unieke bezoekers op de website. Tussen 4 en 14 september werd de website bijna 4.500 keer bezocht. De pagina waarop het meest wordt doorgeklikt is ‘zoek een vacature’.

2.324 tijdelijk werklozen ingeschreven bij VDAB

Als gevolg van die campagne hebben 2.324 tijdelijk werklozen zich ingeschreven bij VDAB. Dat betekent dat ze nu toegang hebben tot het opleidingsaanbod, begeleid kunnen worden naar tijdelijke jobs en loopbaanbegeleiding. Het is een eerste stap, maar nog lang niet voldoende. Het is wel pas voor het eerst dat zo’n grote groep tijdelijk werklozen door VDAB geholpen kan worden.

Nog eens 60.000 extra tijdelijk werklozen krijgen aanbod

Deze week worden nog eens 60.000 tijdelijk werklozen gecontacteerd door VDAB met een aanbod aan opleidingen, tijdelijke jobs en loopbaanbegeleiding. Ongeveer 33.000 mensen zullen dat aanbod via mail krijgen, ongeveer 27.000 via brief.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “VDAB kan voor het eerst tijdelijk werklozen contacteren. In september werden 120.000 tijdelijk werklozen aangeschreven, deze week nog eens 60.000. De periode van tijdelijke werkloosheid kan worden aangegrepen om opleidingen te volgen en zo je loopbaan te versterken of bijvoorbeeld tijdelijk bij te springen bij een andere werkgever. Het is goed dat al ruim 2.300 tijdelijk werklozen zich ingeschreven hebben bij VDAB. Een eerste stap, maar we moeten er nog meer zetten. Daarom worden deze week nog eens 60.000 mensen gecontacteerd en zal er binnenkort een meer sectorspecifieke mailing gebeuren. Vooral wie langer dan 10 dagen per maand tijdelijk werkloos is, willen we maximaal aanzetten om zich bij VDAB in te schrijven.”

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.