Ruim 7.000 win-winleningen voor meer dan 120 miljoen euro

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Begin november werden maar liefst 7.022 win-winleningen geregistreerd voor een bedrag van 120.344.309 euro. Dat zijn bijna 3 keer zoveel leningen en een bedrag dat dubbel zo groot is in vergelijking met hetzelfde moment vorig jaar, dat al een recordjaar was. De uitbreiding van de win-winlening werpt duidelijk haar vruchten af, vrienden en familie steunen massaal onze zelfstandigen en kmo’s. Ook het Vriendenaandeel, waarmee je zelf aandeelhouder wordt van een onderneming en daar een belastingkrediet voor krijgt, krijgt bijval. Zo werden al 36 dossiers goedgekeurd.

“De Vlaming is massaal op de win-winlening gesprongen, meer dan 7.000 leningen werden de afgelopen 10 maanden geregistreerd. Het gaat om meer dan 120 miljoen euro, dubbel zoveel in vergelijking met hetzelfde moment vorig jaar, dat al een absoluut recordjaar was. Dat ook de vriendenaandelen, waarmee je als particulier aandeelhouder wordt van een bedrijf, stilaan op gang komt, is een goed teken. De Vlaming investeert volop in onze ondernemers en geeft zo onze economie een stevige boost.” – Vlaams minister van Economie Hilde Crevits

Verdrievoudiging aantal win-winleningen

Met de win-winlening kunnen particulieren geld lenen aan ondernemers en daarvoor een belastingkrediet krijgen. Als een van de relancemaatregelen werden de voorwaarden aangepast. Het maximale bedrag werd opgetrokken tot 75.000 euro per particulier en tot 300.000 euro per onderneming. Ook de looptijd werd flexibel gemaakt, zodat gekozen kan worden tussen een periode van 5 tot 10 jaar. Die wijzigingen hebben een enorme boost gegeven aan de win-winleningen. In de afgelopen 10 maanden werden maar liefst 7.022 win-winleningen geregistreerd voor een totaal bedrag van 120.344.308 euro. Dat is een verdubbeling van het bedrag en een verdrievoudiging van het aantal leningen ten opzichte van dezelfde periode in 2020. Met meer dan 4.000 leningen voor een totaalbedrag van 100 miljoen euro, was ook 2020 al een recordjaar voor de win-winlening.

Door de wijzigingen zien we ook een daling van het gemiddelde bedrag per lening. In 2020 was dat ruim 24.000 euro per lening, in 2021 is dat nog ruim 17.000 euro per lening. Ook met kleinere bedragen kan je op een fiscaal voordelige manier een bevriende ondernemer steunen en zo het verschil maken.

36 vriendenaandelen geregistreerd

Naast de uitbreiding van de win-winleningen werd in het kader van de relance ook een nieuw instrument ontwikkeld om als particulier in een onderneming te investeren, het Vriendenaandeel. Met het Vriendenaandeel kan je als particulier tot 75.000 euro investeren in een kmo, door er zelf aandeelhouder van te worden. Ook een coöperatieve of een burgerinitiatief kan van dit instrument gebruik maken, als die voldoet aan de Europese definitie van een kmo. In ruil ontvang je tot maximaal 5 jaar een fiscaal voordeel van 2,5% per jaar. Als onderneming kan je op die manier tot 300.000 euro extra kapitaal ophalen. Als particulier kan je het Vriendenaandeel ook combineren met een win-winlening, maar de combinatie van de twee kan maximaal 75.000 euro bedragen. Zo kan een kleine bouwonderneming die enkele jaren succesvol bestaat ervoor kiezen om via het Vriendenaandeel extra kapitaal op te halen. Via een win-winlening verzwaart de leninglast, via het Vriendenaandeel niet.

Het Vriendenaandeel betekent zowel voor de investeerder als voor de onderneming een groter engagement dan de win-winlening, dat ook niet alleen zuiver financieel is. Je stapt als aandeelhouder mee in het bedrijf van je vriend of familielid, en gaat mee-ondernemen.

Vriendenaandeel

 

Bedrag

284.995 euro

Aantal

36

Gemiddeld bedrag per aandeel

7.916,53 euro

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.