Ruim een derde meer bedrijven ontvangen innovatiesteun in 2020

Publicatiedatum

Auteur

Carmen De Rudder

Deel dit artikel

In 2020 hebben bijna 700 Vlaamse bedrijven innovatiesteun ontvangen. Dat is ruim een derde meer dan in 2019. In totaal gaat het om een bedrag van 267,5 miljoen euro. Voor het 3de jaar op een rij gaat meer dan de helft van de steun naar kleine en middelgrote bedrijven. De coronacrisis bleek hét uitgelezen moment om een vernieuwend idee vast te pakken en uit te werken. Om starters nog beter te ondersteunen lanceert Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits een nieuw steuninstrument.   

“De voorbije maanden zijn hard geweest voor onze bedrijven en onze economie. Toch zien heel wat ondernemers ook kansen in die moeilijke momenten. Bijna 700 Vlaamse ondernemers hebben steun ontvangen om hun innovatief idee uit te werken en te lanceren. Dat is maar liefst een derde meer dan in 2019. Om starters nog meer dat duwtje in de rug te geven en hun creativiteit te stimuleren komt er een extra steunmaatregel. ‘We innoveren ons uit de crisis’ is dus niet alleen een leuze, het is het uitgangspunt om onze economie opnieuw te laten groeien.” - Hilde Crevits  

Forse stijging: ruim een derde meer innovatiesteun in vergelijking met 2019

In 2020 werden maar liefst 653 innovatieprojecten bij 694 Vlaamse ondernemingen goedgekeurd, voor een absoluut recordbedrag van € 267,5 miljoen steun. Het gaat hier om een forse stijging ten opzichte van 2019, toen ook al een recordjaar met meer € 200 miljoen steun voor ruim 500 bedrijven. In één jaar tijd zijn zowel het aantal goedgekeurde projecten, het totale steunbedrag én het aantal unieke bedrijven dat innovatiesteun mocht ontvangen, telkens met ongeveer 33% toegenomen.

Ontwikkelingsprojecten zitten in de lift

Ruim 3/4de van de goedgekeurde innovatiesubsidies zijn ontwikkelingsprojecten, waarmee een onderneming financiële steun krijgt om een innovatieve vernieuwing te realiseren. Ontwikkelingsprojecten vertegenwoordigden altijd de meerderheid van de projecten, maar in 2020 is hun toename ten opzichte van de andere projecttypes spectaculair met 512 toegekende projecten - dat zijn er 132 méér dan in 2019 (380). Voorts werden vorig jaar 120 onderzoeksprojecten goedgekeurd, waarmee een onderneming steun krijgt voor baanbrekend onderzoek dat op lange termijn tot nieuwe producten, processen of diensten kan leiden. Tenslotte waren 21 van de 653 toegekende subsidies ICON-projecten, waarmee interdisciplinair, coöperatief onderzoek bij bedrijven met een thematische focus gesteund wordt.

60% van steunbedrag gaat naar kmo’s

Net als de voorbije jaren is ook in 2020 het aandeel gesteunde kleine (ko’s) en middelgrote ondernemingen (mo’s) aanzienlijk groter dan het aandeel gesteunde grote ondernemingen (go). Voor het derde jaar op een rij zet deze trend zich ook door in de verdeling  van het totale toegekende steunbedrag, waar kmo’s 60% van de middelen ontvangen. De subsidies worden voor kmo’s voor 70% in de vorm van ontwikkelingsprojecten toegekend.

Kleine en middelgrote ondernemingen zijn samen altijd goed geweest voor het grootste aantal goedgekeurde projecten, maar niet voor het meeste gewicht in de verdeling van het totale steunbedrag. Tot en met 2016 kregen grote ondernemingen het grootste deel van het subsidiebedrag. In 2017 was de budgetverdeling voor het eerst ongeveer gelijk. In 2018 werd een kentering ingezet en namen de subsidies voor kmo’s – en dan vooral voor ko’s - fors toe. Deze ommekeer blijft zich ook in 2020 voortzetten, met een nieuw record van € 126 miljoen voor kleine ondernemingen ten opzichte van € 100 miljoen voor grote ondernemingen.

Nieuwe innovatiesubsidie voor prille starters

Om starters nog beter te kunnen ondersteunen, komt er in februari een nieuwe steunmaatregel. Het gaat om starters die nog niet ver genoeg staan om financiers of klanten te overtuigen, maar wel voorloper zijn in hun sector. Meer bepaald zullen een 50-tal starters steun en begeleiding kunnen krijgen. De starters moeten een vooruitzicht hebben van minstens 5 voltijdse personeelsleden binnen 5 jaar. De steun is een vergoeding voor minstens één voltijds personeelslid voor een jaar, in de praktijk gaat men uit van 50.000 euro. Minister Crevits lanceert deze maatregel die een samenwerking is tussen VLAIO, Agoria, Sirris, Imec, Voka, Unizo, Netwerk Ondernemen, Start-it @ KBC, Birdhouse en Fanders’ DC. Mogelijks wordt hier een partner uit het VLAIO Netwerk aan toegevoegd, specifiek voor projecten die passen binnen de Flanders’ space. Met deze nieuwe steun willen we innovatieve start-ups aanmoedigen en de introductie van nieuwe technologieën en methodes in Vlaanderen versnellen. 

 

 

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.