Samenwerkingsprotocol om veilig werken te garanderen

Publicatiedatum

Auteur

Carmen De Rudder

Deel dit artikel

Voortaan zullen de verschillende sociale inspecties beter samen werken op het vlak van inspecties en welzijn op het werk. Vlaams minister van Werk Hilde Crevits heeft daarover een samenwerkingsprotocol afgesloten met haar federale en gewestelijke collega’s. Dat protocol vormt een juridische basis om de samenwerking tussen de inspectiediensten te bevorderen. Het is voor het eerst dat op die manier structureel samengewerkt zal worden in kader van welzijn op het werk.

“Veilig werken is in deze coronatijden van groot belang. In de meeste gevallen wordt dat veilig werken goed georganiseerd. Maar af en toe is dat niet het geval. Controles gebeuren door de federale sociale inspectie. We hebben vastgesteld dat de doorstroming van informatie tussen de sociale inspectiediensten niet altijd vlot verloopt. Er was ook geen juridische basis voor. Met het nieuwe samenwerkingsprotocol brengen we daar nu verandering in.” - Hilde Crevits  

Het belang van veilig werken op de werkvloer is tijdens de coronacrisis toegenomen. Heel wat sectoren hebben afspraken gemaakt rond veilig werken op de werkvloer en telewerk. Toch houdt niet iedereen zich aan de afspraken en zijn controles noodzakelijk. Het is de bevoegdheid van de federale sociale inspectie om die controles uit te voeren en op te treden.

Het is voor Vlaanderen en de andere gewesten belangrijk om snel informatie te krijgen wanneer controles bij bedrijven gebeuren die gelinkt zijn aan Vlaamse maatregelen zoals bijvoorbeeld de dienstenchequesector of de sociale economie. Dat kan gaan over het aantal controles, de inhoud van de controles, over de gevolgen ervan enz. Ook is het goed dat de inspecties samen kunnen werken wanneer verschillende overheden bevoegd zijn. Op basis van de gedeelde informatie kunnen we het beleid – indien nodig – daar beter op afstemmen. Zo kan de Vlaamse sociale inspectie bijvoorbeeld bij een controle op de toepassing van dienstencheques in een dienstenchequebedrijf ook vaststellingen in het kader van de verplichting op telewerk doorgeven aan de federale sociale inspectie.

Het nieuwe protocol vormt nu een juridische basis op het vlak van uitwisseling van informatie, het verlenen van wederzijdse ondersteuning bij inspecties en de organisatie van informatiemomenten en een aanspreekpunt. Daarbij wordt uiteraard de regelgeving van persoonsgegevens nageleefd. De meerwaarde van het akkoord is dat de samenwerking nu structureel wordt geregeld en de daadkracht van de sociale inspecties versterkt wordt. Dit is zeker belangrijk in het kader van de uitdagingen op het vlak van veilig werken tijdens de coronacrisis. Niet controleren om te controleren, wel om de veiligheid van werknemers te garanderen.

“De sociale inspectiediensten garanderen de veiligheid, gezondheid en bescherming van werknemers. Een belangrijke onafgebroken opdracht die vandaag brandend actueel is. De structurele samenwerking maakt de sociale inspectiediensten slagkrachtiger en verhoogt zo het welzijn op het werk. Samen staan we sterker en weten we meer.”

Minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne

  

PERSCONTACT: Arne De Brabandere - woordvoerder - 0496029889

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.

Vlaams minister Hilde Crevits versterkt De Druglijn

De Druglijn kent een grote toename van hulpvragen van (jonge) mensen die middelen gebruiken. Bovendien komen er ook steeds meer zwaardere problematieken aan bod. Mensen kunnen bij de Druglijn terecht voor vragen, een eerste advies en hulp met betrekking tot drank, drugs, pillen, gokken en overmatig gamen. Om aan de stijgende nood tegemoet te komen, trekt Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits 150.000 euro uit om de Druglijn te versterken, de bereikbaarheid te vergroten en zo meer mensen te kunnen helpen.