Schooltoeslag wordt al voor de start van het nieuwe schooljaar uitbetaald

Publicatiedatum

Tags

Opgroeien

Deel dit artikel

De uitbetalers van het Groeipakket starten eind augustus met de uitbetaling van de schooltoeslagen. Daarmee komen ze tegemoet aan de vraag van de gezinnen om de schooltoeslagen zoveel mogelijk vóór de start van het schooljaar uit te betalen. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts zien een positieve evolutie in de snellere behandeling van de dossiers zodat ouders sneller de schooltoeslag op hun rekening zien verschijnen.

“De schooltoeslag is belangrijk voor ouders. Door de jaren heen slagen we er in om die toeslag sneller op de rekening van ouders te storten. Dat is een positieve evolutie. Ook het automatisch toekennen van de toeslag is de voorbije jaren in een stroomversnelling gekomen. Zo moeten heel wat ouders niet langer allerlei papieren invullen voor ze de toeslag krijgen.”Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits

“Hoe sneller de schooltoeslag op de rekening staat, hoe beter voor kwetsbare gezinnen die bij de start van het schooljaar uitgaven moeten doen. Zelfs een week snellere uitbetaling kan een belangrijk verschil betekenen. Bedankt aan iedereen die deze snellere uitbetaling mogelijk maakt.” - Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts

 

Bijna een half miljoen kinderen en jongeren ontvangt schooltoeslag

De schooltoeslag helpt kinderen om deel te nemen aan onderwijs door hun gezin financieel te ondersteunen. Elk jaar opnieuw wordt voor alle kinderen die naar een Nederlandstalige kleuter-, lagere of secundaire school gaan in Vlaanderen of Brussel onderzocht of er een recht is op schooltoeslag. Dat is op basis van inkomen en aanwezigheid op school. De uitbetaling van de schooltoeslag gebeurt tussen eind augustus en december via de uitbetalers van het Groeipakket zodra de voorwaarden voldaan zijn. Uit de voorlopige cijfers van het huidige schooljaar 2021-2022 blijkt dat ruim 495.000 kinderen en jongeren het kleuter-, het lager- en het secundair onderwijs en leerlingen HBO5 op een schooltoeslag konden rekenen. Goed voor een bedrag van ruim 196 miljoen euro.

Voor de start van het schooljaar

Voor elk kind waar we alle gegevens (bv. inschrijving, gezinsinkomen) van hebben, zal de schooltoeslag net voor de start van het schooljaar betaald worden als het er recht op heeft. Dat is een week vroeger dan vorig jaar. Vanaf dit schooljaar wachten we niet meer op de gegevens van mogelijke inschrijvingen in het hoger onderwijs. Wanneer die later volgen, kan dat namelijk recht geven op een hogere schooltoeslag voor de kinderen uit het gezin die lager of secundair onderwijs volgen. Is dat het geval, dan volgt een bijkomende betaling in november ‘22.

 

Automatische uitbetaling

Krijgt een kind al een Groeipakket? Dan ontvangt het de schooltoeslag automatisch als het gezin er recht op heeft. Er is geen aanvraag nodig. Lees hier meer over de voorwaarden voor de schooltoeslag.

Het bedrag van de schooltoeslag hangt af van het gezinsinkomen, de gezinssituatie en het type onderwijs. Het bedrag varieert tussen 107 euro en 3770 euro. Lees hier meer over de bedragen.

De automatische uitbetaling van de schooltoeslag gebeurt op vastgelegde data tussen augustus en november.

 

Snellere uitbetaling

De voorbije jaren werd telkens bekeken hoe de verwerking van de gegevens nog sneller en optimaler kon verlopen. Zo daalde de doorlooptijd in 2021 naar 25 kalenderdagen ten opzichte van 41 dagen in 2019. Het Agentschap Uitbetaling Groeipakket verwacht de uitbetaling van het grootste deel van de schooltoeslagen dit jaar af te ronden tegen half november. In specifieke situaties kan de uitbetaling tot december of iets later op zich laten wachten. Het gaat daarbij veelal om gezinnen waarvan de inkomsten onduidelijk zijn of waar een internationale connectie is. In dat geval kunnen de gegevens niet gereconstrueerd worden aan de hand van authentieke bronnen en duurt het onderzoek langer.

 

Bijkomende informatie

www.schooltoeslagen.be

Infofiche voor ouders

Sinds 2019 vervangt de schooltoeslag de vroeger schooltoelage die betaald werd door het Vlaams Ministerie van Onderwijs. De studietoelage voor het hoger onderwijs wordt nog steeds toegekend door de afdeling Studietoelagen van het Ministerie van Onderwijs.

 

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.