Schooltoeslag wordt al voor de start van het nieuwe schooljaar uitbetaald

Publicatiedatum

Tags

Opgroeien

Deel dit artikel

De uitbetalers van het Groeipakket starten eind augustus met de uitbetaling van de schooltoeslagen. Daarmee komen ze tegemoet aan de vraag van de gezinnen om de schooltoeslagen zoveel mogelijk vóór de start van het schooljaar uit te betalen. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts zien een positieve evolutie in de snellere behandeling van de dossiers zodat ouders sneller de schooltoeslag op hun rekening zien verschijnen.

“De schooltoeslag is belangrijk voor ouders. Door de jaren heen slagen we er in om die toeslag sneller op de rekening van ouders te storten. Dat is een positieve evolutie. Ook het automatisch toekennen van de toeslag is de voorbije jaren in een stroomversnelling gekomen. Zo moeten heel wat ouders niet langer allerlei papieren invullen voor ze de toeslag krijgen.”Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits

“Hoe sneller de schooltoeslag op de rekening staat, hoe beter voor kwetsbare gezinnen die bij de start van het schooljaar uitgaven moeten doen. Zelfs een week snellere uitbetaling kan een belangrijk verschil betekenen. Bedankt aan iedereen die deze snellere uitbetaling mogelijk maakt.” - Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts

 

Bijna een half miljoen kinderen en jongeren ontvangt schooltoeslag

De schooltoeslag helpt kinderen om deel te nemen aan onderwijs door hun gezin financieel te ondersteunen. Elk jaar opnieuw wordt voor alle kinderen die naar een Nederlandstalige kleuter-, lagere of secundaire school gaan in Vlaanderen of Brussel onderzocht of er een recht is op schooltoeslag. Dat is op basis van inkomen en aanwezigheid op school. De uitbetaling van de schooltoeslag gebeurt tussen eind augustus en december via de uitbetalers van het Groeipakket zodra de voorwaarden voldaan zijn. Uit de voorlopige cijfers van het huidige schooljaar 2021-2022 blijkt dat ruim 495.000 kinderen en jongeren het kleuter-, het lager- en het secundair onderwijs en leerlingen HBO5 op een schooltoeslag konden rekenen. Goed voor een bedrag van ruim 196 miljoen euro.

Voor de start van het schooljaar

Voor elk kind waar we alle gegevens (bv. inschrijving, gezinsinkomen) van hebben, zal de schooltoeslag net voor de start van het schooljaar betaald worden als het er recht op heeft. Dat is een week vroeger dan vorig jaar. Vanaf dit schooljaar wachten we niet meer op de gegevens van mogelijke inschrijvingen in het hoger onderwijs. Wanneer die later volgen, kan dat namelijk recht geven op een hogere schooltoeslag voor de kinderen uit het gezin die lager of secundair onderwijs volgen. Is dat het geval, dan volgt een bijkomende betaling in november ‘22.

 

Automatische uitbetaling

Krijgt een kind al een Groeipakket? Dan ontvangt het de schooltoeslag automatisch als het gezin er recht op heeft. Er is geen aanvraag nodig. Lees hier meer over de voorwaarden voor de schooltoeslag.

Het bedrag van de schooltoeslag hangt af van het gezinsinkomen, de gezinssituatie en het type onderwijs. Het bedrag varieert tussen 107 euro en 3770 euro. Lees hier meer over de bedragen.

De automatische uitbetaling van de schooltoeslag gebeurt op vastgelegde data tussen augustus en november.

 

Snellere uitbetaling

De voorbije jaren werd telkens bekeken hoe de verwerking van de gegevens nog sneller en optimaler kon verlopen. Zo daalde de doorlooptijd in 2021 naar 25 kalenderdagen ten opzichte van 41 dagen in 2019. Het Agentschap Uitbetaling Groeipakket verwacht de uitbetaling van het grootste deel van de schooltoeslagen dit jaar af te ronden tegen half november. In specifieke situaties kan de uitbetaling tot december of iets later op zich laten wachten. Het gaat daarbij veelal om gezinnen waarvan de inkomsten onduidelijk zijn of waar een internationale connectie is. In dat geval kunnen de gegevens niet gereconstrueerd worden aan de hand van authentieke bronnen en duurt het onderzoek langer.

 

Bijkomende informatie

www.schooltoeslagen.be

Infofiche voor ouders

Sinds 2019 vervangt de schooltoeslag de vroeger schooltoelage die betaald werd door het Vlaams Ministerie van Onderwijs. De studietoelage voor het hoger onderwijs wordt nog steeds toegekend door de afdeling Studietoelagen van het Ministerie van Onderwijs.

 

Nieuws

Meer informatie over voorzieningen: nieuwe website biedt voor het eerst platform voor gebruikerservaringen

Hoe ervaar jij de zorg, ondersteuning en dienstverlening in het woonzorgcentrum, de kinderopvang, jeugdhulporganisatie of voorziening voor personen met een handicap? Voor het eerst zullen  ervaringen en feedback online gedeeld kunnen worden op een nieuwe, onafhankelijke website waarderingsplatform.be. Specifiek voor woonzorgcentra komen er daarnaast op de website van de Sociale Kaart meer basisgegevens online beschikbaar over het aantal plaatsen, de bewoners, de dagprijs en de opvolging door de overheid. Vlaams minister Hilde Crevits wil hiermee meer transparantie bieden over het erkende zorgaanbod in Vlaanderen en de burger gemakkelijk online informatie laten terugvinden die kan helpen bij hun zorgkeuzes

Minister Crevits sluit niet-erkende voorzieningen van Serving You in Bredene

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist om het niet-erkende woonzorgcentrum en psychiatrisch verzorgingstehuis Serving You in Bredene definitief te sluiten. De bewoners die er momenteel nog verblijven, zullen worden begeleid naar een oplossing die voldoet aan hun noden. Er zal hiervoor nauw samengewerkt worden met de gemeente Bredene. Burgemeester Steve Vandenberghe reageert tevreden

Nieuwe OverKop-huizen in Roeselare, Tielt, Izegem, Eeklo, Zelzate, Tongeren, Bilzen en Grimbergen

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits heeft beslist om 8 nieuwe OverKop-huizen te erkennen in Vlaanderen. Het gaat om Roeselare, Tielt en Izegem in West-Vlaanderen. Eeklo en Zelzate in Oost-Vlaanderen. Tongeren en Bilzen in Limburg, en het Vlaams-Brabantse Grimbergen. Daarmee telt Vlaanderen straks 69 OverKop-huizen, 5 jaar geleden waren dat er nog maar 5. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor allerhande activiteiten, maar vinden er ook een luisterend oor of gepaste hulp wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. Het gaat om extra investering van zo’n 572.000 euro.