Startschot voor toekomsttraject voor de kinderopvang

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vandaag gaf Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits het startschot voor het omvattende toekomstplan voor de kinderopvang, samen met vertegenwoordigers van de sector, voorzieningen, ouders en experten. Dit traject is gericht op grondige hervormingen op middellange en lange termijn, maar er zullen ook tijdens het traject tussenconclusies geformuleerd worden, die zullen resulteren in maatregelen op korte termijn.

“De voorbije maanden zijn er al heel wat stappen gezet om de situatie in de kinderopvang aan te pakken, met belangrijke en nodige korte termijn investeringen. Maar we moeten ook werken aan de lange termijn, de toekomst. Dat is een terechte vraag van de sector. Op het einde van dit traject willen we komen tot een duidelijk meerjarenplan voor de sector, waarbij we stapsgewijs bepalen welke bijkomende initiatieven of structurele hervormingen nodig zijn om de sector te versterken. Ook voor volgend jaar wil ik al knopen kunnen doorhakken.” – Hilde Crevits

 

De beslissingen van de voorbije maanden bieden een verbetering van de kinderopvanglocaties en de werknemers. Er werd gekozen om in het kader van het personeelstekort als eerste stap te werken aan de aantrekkelijkheid van de job en een gelijk speelveld te creëren in de sector, met betere arbeidsvoorwaarden en lonen tot gevolg. Ook werd er gekozen om op korte termijn extra te investeren in de handhaving en opvolging van de kinderopvang, om de veiligheid te kunnen garanderen. In totaal werd 115 miljoen euro geïnvesteerd, waarvan 107 miljoen euro in de sector zelf.

 

Maar er was een duidelijke vraag van de sector om ook toekomstgericht te denken, een nood die minister Crevits ter harte heeft genomen. Dit betekent het vormgeven van een toekomstplan die de noden en hervormingen in de sector voor de lange termijn bepaald, in overleg met de sector. Ook wetenschappers, experten, uitbaters van voorzieningen… worden meegenomen in het traject.

 

De verschillende actoren zullen o.a. de personeelsnoden in de sector, de economische, sociale en pedagogische functie van de kinderopvang behandelen. Ook het aantal kinderen per begeleider ligt op tafel. Samen met de sector kinderopvang staat ook het Vlaamse beleid voor zeer grote uitdagingen: het garanderen van de veiligheid en kwaliteit, de personeelstekorten … Het zijn die puzzelstukken die samengelegd zullen moeten worden om de kinderopvang klaar te maken voor de toekomst. Het eindresultaat van het traject zal voorgesteld worden op een conferentie in het voorjaar van 2024. Tijdens het traject zullen er wel tussenconclusies komen die zullen resulteren in maatregelen op korte termijn.

 

Parallel loopt ook een traject over de gezinsopvang. Ook voor deze deelsector wordt gewerkt aan een duidelijk toekomstperspectief. Essentieel zullen daar de keuzes zijn die we maken rond het statuut van de onthaalouders. Momenteel loopt de evaluatie van het proefproject werknemersstatuut. Er is ook het advies van de Nationale adviesraad dat we volop voor het werknemersstatuut moeten gaan maar met oog voor zij die nog in het sui generis statuut zijn tewerkgesteld. Er is alvast overleg met de federale minister Frank Vandenbroucke.

Nieuws

Meer informatie over voorzieningen: nieuwe website biedt voor het eerst platform voor gebruikerservaringen

Hoe ervaar jij de zorg, ondersteuning en dienstverlening in het woonzorgcentrum, de kinderopvang, jeugdhulporganisatie of voorziening voor personen met een handicap? Voor het eerst zullen  ervaringen en feedback online gedeeld kunnen worden op een nieuwe, onafhankelijke website waarderingsplatform.be. Specifiek voor woonzorgcentra komen er daarnaast op de website van de Sociale Kaart meer basisgegevens online beschikbaar over het aantal plaatsen, de bewoners, de dagprijs en de opvolging door de overheid. Vlaams minister Hilde Crevits wil hiermee meer transparantie bieden over het erkende zorgaanbod in Vlaanderen en de burger gemakkelijk online informatie laten terugvinden die kan helpen bij hun zorgkeuzes

Minister Crevits sluit niet-erkende voorzieningen van Serving You in Bredene

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist om het niet-erkende woonzorgcentrum en psychiatrisch verzorgingstehuis Serving You in Bredene definitief te sluiten. De bewoners die er momenteel nog verblijven, zullen worden begeleid naar een oplossing die voldoet aan hun noden. Er zal hiervoor nauw samengewerkt worden met de gemeente Bredene. Burgemeester Steve Vandenberghe reageert tevreden

Nieuwe OverKop-huizen in Roeselare, Tielt, Izegem, Eeklo, Zelzate, Tongeren, Bilzen en Grimbergen

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits heeft beslist om 8 nieuwe OverKop-huizen te erkennen in Vlaanderen. Het gaat om Roeselare, Tielt en Izegem in West-Vlaanderen. Eeklo en Zelzate in Oost-Vlaanderen. Tongeren en Bilzen in Limburg, en het Vlaams-Brabantse Grimbergen. Daarmee telt Vlaanderen straks 69 OverKop-huizen, 5 jaar geleden waren dat er nog maar 5. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor allerhande activiteiten, maar vinden er ook een luisterend oor of gepaste hulp wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. Het gaat om extra investering van zo’n 572.000 euro.