Startschot voor toekomsttraject voor de kinderopvang

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vandaag gaf Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits het startschot voor het omvattende toekomstplan voor de kinderopvang, samen met vertegenwoordigers van de sector, voorzieningen, ouders en experten. Dit traject is gericht op grondige hervormingen op middellange en lange termijn, maar er zullen ook tijdens het traject tussenconclusies geformuleerd worden, die zullen resulteren in maatregelen op korte termijn.

“De voorbije maanden zijn er al heel wat stappen gezet om de situatie in de kinderopvang aan te pakken, met belangrijke en nodige korte termijn investeringen. Maar we moeten ook werken aan de lange termijn, de toekomst. Dat is een terechte vraag van de sector. Op het einde van dit traject willen we komen tot een duidelijk meerjarenplan voor de sector, waarbij we stapsgewijs bepalen welke bijkomende initiatieven of structurele hervormingen nodig zijn om de sector te versterken. Ook voor volgend jaar wil ik al knopen kunnen doorhakken.” – Hilde Crevits

 

De beslissingen van de voorbije maanden bieden een verbetering van de kinderopvanglocaties en de werknemers. Er werd gekozen om in het kader van het personeelstekort als eerste stap te werken aan de aantrekkelijkheid van de job en een gelijk speelveld te creëren in de sector, met betere arbeidsvoorwaarden en lonen tot gevolg. Ook werd er gekozen om op korte termijn extra te investeren in de handhaving en opvolging van de kinderopvang, om de veiligheid te kunnen garanderen. In totaal werd 115 miljoen euro geïnvesteerd, waarvan 107 miljoen euro in de sector zelf.

 

Maar er was een duidelijke vraag van de sector om ook toekomstgericht te denken, een nood die minister Crevits ter harte heeft genomen. Dit betekent het vormgeven van een toekomstplan die de noden en hervormingen in de sector voor de lange termijn bepaald, in overleg met de sector. Ook wetenschappers, experten, uitbaters van voorzieningen… worden meegenomen in het traject.

 

De verschillende actoren zullen o.a. de personeelsnoden in de sector, de economische, sociale en pedagogische functie van de kinderopvang behandelen. Ook het aantal kinderen per begeleider ligt op tafel. Samen met de sector kinderopvang staat ook het Vlaamse beleid voor zeer grote uitdagingen: het garanderen van de veiligheid en kwaliteit, de personeelstekorten … Het zijn die puzzelstukken die samengelegd zullen moeten worden om de kinderopvang klaar te maken voor de toekomst. Het eindresultaat van het traject zal voorgesteld worden op een conferentie in het voorjaar van 2024. Tijdens het traject zullen er wel tussenconclusies komen die zullen resulteren in maatregelen op korte termijn.

 

Parallel loopt ook een traject over de gezinsopvang. Ook voor deze deelsector wordt gewerkt aan een duidelijk toekomstperspectief. Essentieel zullen daar de keuzes zijn die we maken rond het statuut van de onthaalouders. Momenteel loopt de evaluatie van het proefproject werknemersstatuut. Er is ook het advies van de Nationale adviesraad dat we volop voor het werknemersstatuut moeten gaan maar met oog voor zij die nog in het sui generis statuut zijn tewerkgesteld. Er is alvast overleg met de federale minister Frank Vandenbroucke.

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.