Steeds meer vrouwen werken op Brussels Airport

Publicatiedatum

Deel dit artikel

De tewerkstelling op Brussels Airport wordt steeds diverser. Twee derde van de werknemers in Brussels Airport is een man, maar er worden steeds meer vrouwen aangeworven. Het aandeel werknemers met niet-Belgische origine is bovendien hoger dan gemiddeld in Vlaanderen. Ongeveer een derde van alle werknemers is hooggeschoold, ruim de helft middengeschoold en minder dan een vijfde kortgeschoold. Dat blijkt uit een studie over het profiel van de werknemers in de bedrijven van de nationale luchthaven in Zaventem.

Wie werkt op Brussels Airport? In welke sectoren en wat is het profiel van de werknemers? Het antwoord op deze vragen staat in een aanvullend rapport dat het HIVA, het onderzoeksinstituut voor arbeid en samenleving, schreef in het kader van de VIONA-Leerstoel Arbeidsmarktdynamiek van het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse overheid. Het is voor het eerst dat deze gegevens voor de luchthaven zo gedetailleerd in kaart worden gebracht.

Uit een eerdere studie bleek al dat Brussels Airport met bijna 24.000 werknemers één van de belangrijkste werkgevers is in Vlaanderen. Bovendien bleken het vaker dan gemiddeld om voltijdse en bediendenjobs te gaan, wat het beeld van de luchthaven als arbeidsmarkt met vooral precaire tewerkstellingsvormen weerlegde. In deze aanvullende studie werd het profiel van de werknemers verder uitgediept.

 Ruim 8 op 10 is hoog- of middengeschoold

Uit de nieuwe studie blijkt dat 31,4% van de werknemers op de luchthaven hoogopgeleid is, dat is even veel als gemiddeld in Vlaanderen. 51,9% is middengeschoold (43% gemiddeld in Vlaanderen), 16,8% is kortgeschoold (25% gemiddeld in Vlaanderen). Hooggeschoolden worden meer ingezet voor het vervoer in de lucht. De middengeschoolden voor postdiensten en koeriers, airport operator en airport handling. Kortgeschoolden zijn terug te vinden binnen andere activiteiten (bv. horeca) maar ook bouw en herstel van vliegtuigen.

De mensen die op Brussels Airport aan de slag zijn, zijn vooral tussen 25 en 49 jaar. Als je kijkt naar de aanwervingen, dan is 28% van het nieuwe personeel jonger dan 25 jaar. 11% van de nieuwe personeelsleden is ouder dan 50 jaar.

Twee derde van alle werknemers zijn mannen, maar er is een kentering ingezet naar meer vrouwen. Bij de tewerkstelling is er een percentage van 34% vrouwen, bij de aanwervingen ligt dat percentage op 40%.

Brussels Airport biedt heel wat kansen voor mensen van buitenlandse origine. 20% van de werknemers is van niet-Belgische origine (vs. 16% gemiddeld in Vlaanderen). Sectoraal zien we grote verschillen met in de horeca 36% werknemers van niet-Belgische origine, 17% in vrachtverwerking en opslag, en 10% bij airport operators. 

 Belangrijke werkgever

 Uit een eerdere studie bleek dat Brussels Airport goed is voor de tewerkstelling van 23.836 mensen, dat is 1% van alle jobs in Vlaanderen en 11% van alle jobs in Halle-Vilvoorde. Hiermee is de nationale luchthaven één van de grootste werkgevers van het land. Er zijn 337 vestigingen van 317 unieke bedrijven. De 10 grootste werkgevers hebben samen 12.956 mensen in dienst, wat 54% van het aantal werknemers is.

 40% van de werknemers werkt binnen de luchtvaartcluster (bv. luchtvaartmaatschappijen, afhandelaars). 50% van de werknemers werkt binnen de ‘andere luchthavengebonden activiteiten’ (bv. vrachtverwerking en opslag, beveiliging, industriële reiniging). 10% werkt binnen de ‘business cluster’.

 De werknemers komen uit het hele land. 74% (of 17.006) komt uit het Vlaams Gewest, met als koplopers de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen, maar ook vanuit West-Vlaanderen pendelen bijvoorbeeld ruim 600 mensen naar de luchthaven om er te werken. De werknemers uit Vlaanderen wonen voornamelijk dicht bij de luchthaven (Zaventem, Vilvoorde, Machelen, Steenokkerzeel, Kortenberg, Kampenhout). 16% van het personeel komt uit Brussel (3.617 werknemers) en 10% (of 2.398 werknemers) uit Wallonië.

 Er valt ook een onderscheid te maken tussen de gewesten op vlak van tewerkstelling. De Brusselaars zijn meer actief in de horeca en bij de uitzendkantoren, werknemers uit het Waals Gewest voornamelijk in het herstellen en bouwen van vliegtuigen. Vlamingen zijn overal goed vertegenwoordigd. Het merendeel van het personeel ‘in de lucht’ komt uit Vlaanderen. 72% van de werknemers op de luchthaven werkt voltijds en 24% heeft een deeltijds contract. Daarnaast zijn er nog uitzendactiviteiten.

 Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Uit deze nieuwe studie blijkt opnieuw het belang van Brussels Airport als één van de grootste werkgevers in ons land, met bovendien zeer diverse en kwaliteitsvolle jobs. De luchthaven is permanent op zoek naar nieuwe werknemers, en spreekt daarvoor verschillende doelgroepen aan.”

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.