Steun voor promotie en export voor land- en tuinbouwproducten

Publicatiedatum

Auteur

Carmen De Rudder

Deel dit artikel

Vlaanderen zal dit en volgend jaar bedrijven met innovatieve ideeën bijstaan voor de promotie van hun land- en tuinbouwproducten in het buitenland. De steun komt er als gevolg van de Brexit en in het kader van het relancebeleid Vlaamse Veerkracht na de coronacrisis. Er komen concrete initiatieven op het vlak van de export, handelsmissies en beurzen, imagocampagnes en communicatie met de consument. De uitvoering zal gebeuren via het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM). De Vlaamse Regering heeft de maatregelen op voorstel van Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits goedgekeurd.

“De Brexit en corona zijn een harde dobber voor heel wat agrovoedings- en sierteeltbedrijven. In het kader van het relanceplan neemt Vlaanderen tal van initiatieven. Er worden via VLAM nieuwe wegen bewandeld om de export naar het VK en de rest van de wereld te vrijwaren. Met imagocampagnes kunnen we onze kwaliteitsvolle land- en tuinbouwproducten bovendien extra in de verf zetten.” - Hilde Crevits  

 

De agro-voedingsketen en de sierteelt zijn belangrijke exportsectoren voor Vlaanderen. Het Verenigd Koninkrijk is de vierde belangrijkste handelspartner voor Vlaanderen waardoor zij de gevolgen van de Brexit goed voelen. De export is belangrijk voor de Vlaamse bedrijven voor de bestaande en nieuwe markten.

VLAM promoot alle Vlaamse land- en tuinbouwproducten in het buitenland en neemt de handschoen op om voor de agrovoedingssector en de sierteeltsector een tweejarig relancebeleid uit te voeren dat zal helpen om na de pandemie opnieuw een sterke handelspositie in te nemen in binnen- en buitenland. VLAM kan hiervoor rekenen op een budget van 3 miljoen euro van Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits. Het grootste deel van dit bedrag gaat naar de rechtstreekse ondersteuning van innovatieve exportprojecten: de VLAM-incubator. Daarnaast wordt in steun voorzien om de export richting het Verenigd Koninkrijk te vrijwaren en te ondersteunen, maar ook innovatieve projecten wereldwijd zitten in de pijplijn, evenals steun voor kleinere en startende bedrijven.

Vorig jaar was er al een succesvol initiatief met de VLAM-incubator. 14 innovatieve concepten kregen financiële steun. Het ging toen bijvoorbeeld van Vlaamse paksoi en kersen naar Hong Kong, de promotie van de Conference Peer tot virtuele beurzen en 3D-bedrijfsbezoeken.

Verder komt er ondersteuning via verschillende handelsmissies en beurzen in 2021 en 2022. Ook hier ligt de extra focus op het Verenigd Koninkrijk opdat onze exporteurs er hun uitstekende marktpositie kunnen behouden en versterken. Een Brexitconsultant en -coördinator zijn sinds januari aan de slag bij VLAM om bedrijven individueel bij te staan met de gewijzigde omstandigheden en om acties uit te werken op deze markt.

Ten slotte wordt ook een bedrag vrijgemaakt voor rechtstreekse communicatie naar de Vlaamse consument om het gestegen belang van consumptie van lokale producten te ondersteunen en nog te versterken. Zo zal via verschillende media actief gecommuniceerd worden over het vakmanschap en de kwaliteiten van producten van bij ons.

"De producten van onze diverse landbouwsector zijn wereldtop. Ze verdienen dan ook extra steun na een periode geteisterd door Brexit en bezwaard door corona. Via beurzen en missies brengen we de producten én Vlaanderen als exportregio op de voorgrond. Het leeuwendeel van de middelen gaat rechtstreeks naar bedrijven. We ondersteunen hun innovatieve ideeën financieel en geven hen zo kansen om impact te creëren."  - Filip Fontaine, algemeen directeur VLAM.

Nieuws

Minister Crevits sluit niet-erkende voorzieningen van Serving You in Bredene

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist om het niet-erkende woonzorgcentrum en psychiatrisch verzorgingstehuis Serving You in Bredene definitief te sluiten. De bewoners die er momenteel nog verblijven, zullen worden begeleid naar een oplossing die voldoet aan hun noden. Er zal hiervoor nauw samengewerkt worden met de gemeente Bredene. Burgemeester Steve Vandenberghe reageert tevreden

Nieuwe OverKop-huizen in Roeselare, Tielt, Izegem, Eeklo, Zelzate, Tongeren, Bilzen en Grimbergen

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits heeft beslist om 8 nieuwe OverKop-huizen te erkennen in Vlaanderen. Het gaat om Roeselare, Tielt en Izegem in West-Vlaanderen. Eeklo en Zelzate in Oost-Vlaanderen. Tongeren en Bilzen in Limburg, en het Vlaams-Brabantse Grimbergen. Daarmee telt Vlaanderen straks 69 OverKop-huizen, 5 jaar geleden waren dat er nog maar 5. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor allerhande activiteiten, maar vinden er ook een luisterend oor of gepaste hulp wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. Het gaat om extra investering van zo’n 572.000 euro.  

Proefprojecten in West-Vlaanderen en Antwerpen testen innovatieve zorgplanningstool Alivia uit

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits ging vandaag op huisbezoek bij de 88-jarige Frans Vandeputte in Avelgem. Hij is een van 40 zorgbehoevende personen die met een team van zorgverleners Alivia zullen uittesten: een nieuw digitaal instrument om een zorgcoördinatie en zorgplanning op te stellen en data te delen. Een primeur voor Vlaanderen en het eerste instrument waarbij de zorgbehoevende persoon zelf en diens mantelzorger volwaardig toegang toe hebben én ook de aansturing en controle over hebben. Alivia zal toelaten de zorg en ondersteuning in complexe zorgsituaties op een andere, innovatieve en vooral betere manier te organiseren: doelgericht, met een intense samenwerking tussen zorgverleners en welzijnswerkers en met de wensen en noden van de zorgbehoevende persoon centraal.