Steun voor promotie en export voor land- en tuinbouwproducten

Publicatiedatum

Auteur

Carmen De Rudder

Deel dit artikel

Vlaanderen zal dit en volgend jaar bedrijven met innovatieve ideeën bijstaan voor de promotie van hun land- en tuinbouwproducten in het buitenland. De steun komt er als gevolg van de Brexit en in het kader van het relancebeleid Vlaamse Veerkracht na de coronacrisis. Er komen concrete initiatieven op het vlak van de export, handelsmissies en beurzen, imagocampagnes en communicatie met de consument. De uitvoering zal gebeuren via het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM). De Vlaamse Regering heeft de maatregelen op voorstel van Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits goedgekeurd.

“De Brexit en corona zijn een harde dobber voor heel wat agrovoedings- en sierteeltbedrijven. In het kader van het relanceplan neemt Vlaanderen tal van initiatieven. Er worden via VLAM nieuwe wegen bewandeld om de export naar het VK en de rest van de wereld te vrijwaren. Met imagocampagnes kunnen we onze kwaliteitsvolle land- en tuinbouwproducten bovendien extra in de verf zetten.” - Hilde Crevits  

 

De agro-voedingsketen en de sierteelt zijn belangrijke exportsectoren voor Vlaanderen. Het Verenigd Koninkrijk is de vierde belangrijkste handelspartner voor Vlaanderen waardoor zij de gevolgen van de Brexit goed voelen. De export is belangrijk voor de Vlaamse bedrijven voor de bestaande en nieuwe markten.

VLAM promoot alle Vlaamse land- en tuinbouwproducten in het buitenland en neemt de handschoen op om voor de agrovoedingssector en de sierteeltsector een tweejarig relancebeleid uit te voeren dat zal helpen om na de pandemie opnieuw een sterke handelspositie in te nemen in binnen- en buitenland. VLAM kan hiervoor rekenen op een budget van 3 miljoen euro van Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits. Het grootste deel van dit bedrag gaat naar de rechtstreekse ondersteuning van innovatieve exportprojecten: de VLAM-incubator. Daarnaast wordt in steun voorzien om de export richting het Verenigd Koninkrijk te vrijwaren en te ondersteunen, maar ook innovatieve projecten wereldwijd zitten in de pijplijn, evenals steun voor kleinere en startende bedrijven.

Vorig jaar was er al een succesvol initiatief met de VLAM-incubator. 14 innovatieve concepten kregen financiële steun. Het ging toen bijvoorbeeld van Vlaamse paksoi en kersen naar Hong Kong, de promotie van de Conference Peer tot virtuele beurzen en 3D-bedrijfsbezoeken.

Verder komt er ondersteuning via verschillende handelsmissies en beurzen in 2021 en 2022. Ook hier ligt de extra focus op het Verenigd Koninkrijk opdat onze exporteurs er hun uitstekende marktpositie kunnen behouden en versterken. Een Brexitconsultant en -coördinator zijn sinds januari aan de slag bij VLAM om bedrijven individueel bij te staan met de gewijzigde omstandigheden en om acties uit te werken op deze markt.

Ten slotte wordt ook een bedrag vrijgemaakt voor rechtstreekse communicatie naar de Vlaamse consument om het gestegen belang van consumptie van lokale producten te ondersteunen en nog te versterken. Zo zal via verschillende media actief gecommuniceerd worden over het vakmanschap en de kwaliteiten van producten van bij ons.

"De producten van onze diverse landbouwsector zijn wereldtop. Ze verdienen dan ook extra steun na een periode geteisterd door Brexit en bezwaard door corona. Via beurzen en missies brengen we de producten én Vlaanderen als exportregio op de voorgrond. Het leeuwendeel van de middelen gaat rechtstreeks naar bedrijven. We ondersteunen hun innovatieve ideeën financieel en geven hen zo kansen om impact te creëren."  - Filip Fontaine, algemeen directeur VLAM.

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.