Steun voor West-Vlaams project Conquer in kader Brexit

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits kent steun toe aan het project Conquer. Met Conquer wil de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen ondernemingen wapenen in het kader van de Brexit. West-Vlaanderen kan bij uitstek hard getroffen worden. De bedoeling is om met verschillende partners een internationale strategie te ontwikkelen op maat van de ondernemingen.

De onderhandelingen over de Brexit zijn afgelopen week opnieuw gestart. De afloop kennen we nog niet. Uit studies is gebleken dat de provincie West-Vlaanderen de gevolgen van de Brexit het hardst kan voelen. De West-Vlaamse economie heeft een open karakter dat sterk verweven is met de Britse buren. Heel specifiek vraagt het grote aandeel kmo’s een meer doorgedreven aanpak op maat.

Om de bedrijven te ondersteunen is de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen voor het project Conquer geselecteerd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De Ontwikkelingsmaatschappij beschikt over een internationaal netwerk en is ook betrokken bij de West-Vlaamse Brexit Task Force. Er komt een actieplan om samen met partners bedrijven te wapenen om de gevolgen van de Brexit op te vangen en het internationaal ondernemersklimaat in West-Vlaanderen te bevorderen.

Flanders Investment & Trade, dat gespecialiseerd is in internationale contacten, zal de West-Vlaamse bedrijven informeren over de bestaande begeleidings- en ondersteuningsinstrumenten (onder meer van Vlaio) en zal voor informatie zorgen over de laatste stand van zaken over de Brexit-onderhandelingen.  Het FIT-kantoor in Londen zal een belangrijke uitvalsbasis zijn voor de vooropgestelde acties.

TUA West bundelt de kennisinstellingen en kenniscentra in West-Vlaanderen en zal bedrijven ondersteunen bij product- of procesaanpassingen als bedrijven nieuwe markten willen verkennen. VOKA en Unizo zijn als werkgeversorganisaties betrokken om de vinger aan de pols te houden.

Onder de noemer ‘West Flanders, gateway to Europe’ wordt West-Vlaanderen ook actief gepositioneerd als uitvalsbasis voor buitenlandse ondernemingen. West-Vlaanderen kan hierdoor een stuk van de rol van het VK overnemen, met o.m. Zeebrugge als letterlijke ‘gateway’.

Het project zal twee jaar lopen en kost 2,5 miljoen euro. Via EFRO is er 1 miljoen euro toegekend. Vlaanderen investeert 750.000 euro.

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits: “West-Vlaanderen zal door de Brexit geraakt worden. We kennen de uitkomst van de onderhandelingen nog niet, maar het is belangrijk dat West-Vlaamse kmo’s zich vandaag voorbereiden door bijvoorbeeld uit te kijken naar nieuwe markten of nieuwe producten. POM West-Vlaanderen, FIT en TUA zijn goedgeplaatste partners om vele bedrijven bij te staan met informatie en advies. Deze Brexit uitdaging houdt tegelijk kansen in voor West-Vlaanderen.”

Jean de Bethune, West-Vlaams gedeputeerde voor Economie: “Met dit project willen we het open karakter van onze economie en onze bedrijven vrijwaren. In dit provinciaal plan bundelt POM West-Vlaanderen de krachten met FIT, Vlaio en de werkgeversorganisaties om de West-Vlaamse kmo’s zeer concreet te begeleiden bij de Brexit en bij het aanboren van nieuwe markten.”

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.