Steun voor West-Vlaams project Conquer in kader Brexit

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits kent steun toe aan het project Conquer. Met Conquer wil de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen ondernemingen wapenen in het kader van de Brexit. West-Vlaanderen kan bij uitstek hard getroffen worden. De bedoeling is om met verschillende partners een internationale strategie te ontwikkelen op maat van de ondernemingen.

De onderhandelingen over de Brexit zijn afgelopen week opnieuw gestart. De afloop kennen we nog niet. Uit studies is gebleken dat de provincie West-Vlaanderen de gevolgen van de Brexit het hardst kan voelen. De West-Vlaamse economie heeft een open karakter dat sterk verweven is met de Britse buren. Heel specifiek vraagt het grote aandeel kmo’s een meer doorgedreven aanpak op maat.

Om de bedrijven te ondersteunen is de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen voor het project Conquer geselecteerd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De Ontwikkelingsmaatschappij beschikt over een internationaal netwerk en is ook betrokken bij de West-Vlaamse Brexit Task Force. Er komt een actieplan om samen met partners bedrijven te wapenen om de gevolgen van de Brexit op te vangen en het internationaal ondernemersklimaat in West-Vlaanderen te bevorderen.

Flanders Investment & Trade, dat gespecialiseerd is in internationale contacten, zal de West-Vlaamse bedrijven informeren over de bestaande begeleidings- en ondersteuningsinstrumenten (onder meer van Vlaio) en zal voor informatie zorgen over de laatste stand van zaken over de Brexit-onderhandelingen.  Het FIT-kantoor in Londen zal een belangrijke uitvalsbasis zijn voor de vooropgestelde acties.

TUA West bundelt de kennisinstellingen en kenniscentra in West-Vlaanderen en zal bedrijven ondersteunen bij product- of procesaanpassingen als bedrijven nieuwe markten willen verkennen. VOKA en Unizo zijn als werkgeversorganisaties betrokken om de vinger aan de pols te houden.

Onder de noemer ‘West Flanders, gateway to Europe’ wordt West-Vlaanderen ook actief gepositioneerd als uitvalsbasis voor buitenlandse ondernemingen. West-Vlaanderen kan hierdoor een stuk van de rol van het VK overnemen, met o.m. Zeebrugge als letterlijke ‘gateway’.

Het project zal twee jaar lopen en kost 2,5 miljoen euro. Via EFRO is er 1 miljoen euro toegekend. Vlaanderen investeert 750.000 euro.

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits: “West-Vlaanderen zal door de Brexit geraakt worden. We kennen de uitkomst van de onderhandelingen nog niet, maar het is belangrijk dat West-Vlaamse kmo’s zich vandaag voorbereiden door bijvoorbeeld uit te kijken naar nieuwe markten of nieuwe producten. POM West-Vlaanderen, FIT en TUA zijn goedgeplaatste partners om vele bedrijven bij te staan met informatie en advies. Deze Brexit uitdaging houdt tegelijk kansen in voor West-Vlaanderen.”

Jean de Bethune, West-Vlaams gedeputeerde voor Economie: “Met dit project willen we het open karakter van onze economie en onze bedrijven vrijwaren. In dit provinciaal plan bundelt POM West-Vlaanderen de krachten met FIT, Vlaio en de werkgeversorganisaties om de West-Vlaamse kmo’s zeer concreet te begeleiden bij de Brexit en bij het aanboren van nieuwe markten.”

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.