Stikstofakkoord

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Er is een akkoord over het stikstofdossier.

Het is één van de moeilijkste dossiers die ik in al die jaren als minister op mijn bord heb gekregen … Een heel technisch dossier, maar tegelijkertijd ook een heel menselijk dossier omdat het hier over de broodwinning van zoveel boeren en hun gezinnen gaat.

De uitstoot van stikstof moet dringend naar beneden in het belang van mens én natuur. Daar is iedereen het over eens. Maar we moeten onze Vlaamse landbouwers en hun gezinnen daarbij de nodige ondersteuning en duidelijkheid geven. Want zij zijn essentieel voor onze samenleving en hebben recht op perspectief en een toekomst, net als elke andere ondernemer in Vlaanderen.

Het akkoord dat voorligt vraagt dus heel wat inspanningen van landbouwers. Maar er staat ook wat tegenover : we investeren 3,6 miljard tegen 2030 in landbouw en natuur. De meeste landbouwbedrijven zullen hun activiteiten kunnen verderzetten. De bedrijven met de grootste impact op de natuur zullen de grootste inspanningen moeten leveren. Sommigen zullen hun bedrijfsactiviteit zelfs moeten stoppen, maar daarvoor ook een compensatie krijgen. Vele andere bedrijven krijgen de mogelijkheid om vrijwillig te stoppen of hun activiteiten te heroriënteren in ruil voor financiële compensaties. En ook voor de varkenssector bieden we de mogelijkheid om tegen een eerlijke vergoeding in een opkoopregeling te stappen.

Voor mij is het ook duidelijk: een Vlaanderen zonder sterke landbouwsector, zonder eigen kwalitatieve voedselvoorziening, zonder leefbaar platteland, zonder een stevige agro-voedingsketen, daar pas ik voor. We zullen deze transitie de komende jaren dan ook samen met de sector doorvoeren, zorgzaam, doordacht en met de nodige begeleiding.

Toch zal deze beslissing voor velen een harde dobber zijn, dat besef ik. Want voor een boer en boerin is dit hun werk, hun dieren, hun leven. Maar morgen kan niet meer zoals gisteren zijn. En als we onze kinderen en kleinkinderen een mooie toekomst willen geven, kan dat alleen als milieu en landbouw hand in hand gaan.

 

 

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderdagverblijf het Hummelhof, afdeling van de Hummeltjes vzw, in Sint-Truiden

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 680.000 euro voor een nieuwbouw van het kinderdagverblijf het Hummelhof in het kader van het project Buur & Berg in Sint-Truiden. Het kinderdagverblijf is nu gevestigd in de Rummenweg maar moet de site op termijn verlaten. De verhuurder, het Sint-Trudoziekenhuis, heeft op termijn andere plannen met de lokalen.

Nog eens 240 onthaalouders krijgen werknemersstatuut

240 VTE onthaalouders kunnen omschakelen naar het werknemersstatuut. Dat maken Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Opgroeien bekend. Met dat statuut zijn onthaalouders voor hun inkomen niet meer afhankelijk van het aantal kinderen dat ze opvangen, maar krijgen ze de zekerheid van een vast maandelijks loon.

4 x meer tong in de Ierse Zee voor onze Belgische vissers vanaf 1 juli, ook de onderhandelingen voor de visquota voor 2025 opgestart

Het is bevestigd. Er is een akkoord tussen de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk zodat onze Belgische vissers vanaf juli 4 keer meer dan tong mogen vangen in de Ierse Zee. Uit een nieuw wetenschappelijk rapport, dat onlangs is verschenen, blijkt dat het tongbestand in de Ierse Zee in opmerkelijk betere toestand dan eerst werd aangenomen. Op vraag van minister Crevits hebben de resultaten van de studie al een tastbaar gevolg voor het visquotum voor dit jaar. Tijdens deze raad bespraken de lidstaten het voortgangsrapport van de Commissie dat stelde dat meer bestanden zich op duurzaam niveau bevinden. De ministers startten ook de gesprekken voor de vangstmogelijkheden in 2025.