Stikstofakkoord

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Er is een akkoord over het stikstofdossier.

Het is één van de moeilijkste dossiers die ik in al die jaren als minister op mijn bord heb gekregen … Een heel technisch dossier, maar tegelijkertijd ook een heel menselijk dossier omdat het hier over de broodwinning van zoveel boeren en hun gezinnen gaat.

De uitstoot van stikstof moet dringend naar beneden in het belang van mens én natuur. Daar is iedereen het over eens. Maar we moeten onze Vlaamse landbouwers en hun gezinnen daarbij de nodige ondersteuning en duidelijkheid geven. Want zij zijn essentieel voor onze samenleving en hebben recht op perspectief en een toekomst, net als elke andere ondernemer in Vlaanderen.

Het akkoord dat voorligt vraagt dus heel wat inspanningen van landbouwers. Maar er staat ook wat tegenover : we investeren 3,6 miljard tegen 2030 in landbouw en natuur. De meeste landbouwbedrijven zullen hun activiteiten kunnen verderzetten. De bedrijven met de grootste impact op de natuur zullen de grootste inspanningen moeten leveren. Sommigen zullen hun bedrijfsactiviteit zelfs moeten stoppen, maar daarvoor ook een compensatie krijgen. Vele andere bedrijven krijgen de mogelijkheid om vrijwillig te stoppen of hun activiteiten te heroriënteren in ruil voor financiële compensaties. En ook voor de varkenssector bieden we de mogelijkheid om tegen een eerlijke vergoeding in een opkoopregeling te stappen.

Voor mij is het ook duidelijk: een Vlaanderen zonder sterke landbouwsector, zonder eigen kwalitatieve voedselvoorziening, zonder leefbaar platteland, zonder een stevige agro-voedingsketen, daar pas ik voor. We zullen deze transitie de komende jaren dan ook samen met de sector doorvoeren, zorgzaam, doordacht en met de nodige begeleiding.

Toch zal deze beslissing voor velen een harde dobber zijn, dat besef ik. Want voor een boer en boerin is dit hun werk, hun dieren, hun leven. Maar morgen kan niet meer zoals gisteren zijn. En als we onze kinderen en kleinkinderen een mooie toekomst willen geven, kan dat alleen als milieu en landbouw hand in hand gaan.

 

 

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.