Stop it Now! breidt werking uit naar lotgenoten

Publicatiedatum

Tags

Preventie

Deel dit artikel

De organisatie Stop it Now! breidt haar werking uit met een lotgenotenwerking voor naasten. Stop it Now! is een laagdrempelige, gratis en anonieme hulplijn voor mensen die zich zorgen maken over hun eigen seksuele gevoelens of hun gedrag tegenover minderjarigen. Er komt een website met hulpverlening voor partners, familieleden en vrienden. Die zullen zich ook kunnen inschrijven in een lotgenotengroep. Het initiatief draagt bij aan de preventie van seksueel misbruik. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits steunt het initiatief.

“Partners, familieleden of vrienden van mensen die worstelen met hun seksuele gevoelens of hun gedrag tegenover minderjarigen hebben vaak nood aan hulp. Het hulpaanbod voor die groep mensen is nog zeer beperkt. De stap naar hulpverlening voor hen is ook dikwijls groot omwille van het taboe en het stigma dat rond het thema heerst. Stop it Now! zal haar werking uitbreiden om ook aan de noden van deze groep mensen tegemoet te komen.” Hilde Crevits

Stop it Now! biedt een luisterend oor, informatie, advies en ondersteuning aan personen die zich zorgen maken over hun gevoelens of gedrag naar minderjarigen, ook aan hun naasten. Wie dat wenst, kan vertrouwelijk, anoniem en gratis contact opnemen met de organisatie. De aanpak is belangrijk in het kader van preventie van seksueel kindermisbruik, in het voorkomen van seksueel misbruik en voor de sensibilisering rond de nodige ondersteuning van personen met seksuele gevoelens of interesses voor minderjarigen en hun naasten.

Minne De Boeck, Universitair Forensisch Centrum, projectcoördinator Stop it Now!: “Wij stellen vast dat het hulpaanbod voor naasten, zoals partners, familieleden en vrienden, erg beperkt is. Het is voor naasten  vaak heel confronterend wanneer ze erachter komen dat iemand uit hun dichte omgeving seksueel misbruik heeft gepleegd of zorgwekkende gevoelens ervaart. Ook zij krijgen vaak te maken met stigmatiserende reacties, afwijzing en veroordeling. Hun wereld staat op zijn kop en het is vaak erg moeilijk voor hen om hierbij ondersteuning te vinden, dit zowel in hun eigen omgeving als bij professionals. Hieraan wil Stop it Now! tegemoet komen.”

Het gaat om een website ‘naasten van Stop it Now!’ waarop informatie over de problematiek komt, linken naar wetenschappelijke onderzoeken, de mogelijkheid om zich in te schrijven voor de lotgenotengroep voor naasten en een online forum. De lancering van die projecten staat voor volgend jaar gepland.

Stop it Now krijgt van Vlaanderen jaarlijks 117.000 euro voor haar werking. Voor dit project zal Vlaanderen ook 23.850 euro investeren. 

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.