strategische productie mondmaskers in Vlaanderen verankerd

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits kent 3,2 miljoen euro Strategische Transformatiesteun COVID-19 toe aan de bedrijven Eurofilters in Pelt en Medimundi in Turnhout. Die twee bedrijven zullen respectievelijk de grondstof voor mondmaskers en mondmaskers zelf vervaardigen. De productie maakt Vlaanderen minder afhankelijk van het buitenland. De productie in Vlaanderen was één van de aanbevelingen van de coronacommissie.

Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits: “Bij het begin van coronacrisis bleek dat ons land kwetsbaar was op het vlak van beschermingsmateriaal. We verankeren nu de strategische en lange termijn productie van mondmaskers in Vlaanderen. Dat is mogelijk dankzij samenwerking en de aanwezige knowhow in Vlaanderen.”

Productie van grondstof voor mondmaskers door Eurofilters in Pelt

 Eurofilters produceert in Pelt al ruim 40 jaar de meltblown grondstof voor de productie van hoogwaardige en innovatieve stofzuigerfilters. Sinds een aantal jaren is het bedrijf ook leverancier van filtermedia voor bloedseparatie. Eurofilters kent dus de kwaliteitseisen van de medische techniek en heeft troeven in handen om een meltblown productie voor gebruik in chirurgische mondmaskers uit te bouwen. De huidige vraag naar meltblown nonwovens voor mondmaskers overschrijdt echter de huidige productiecapaciteit.

Dankzij de investering door het bedrijf van meer dan 10 miljoen euro en de Vlaamse steun van 2,4 miljoen euro kan Eurofilters een state-of-the-art meltblown systeem in Pelt opstarten en installeren. Zo zal het bedrijf zich omvormen tot een producent van hoogwaardig filtermateriaal voor chirurgische- en FFP2-maskers.

Aangezien filtermateriaal voor mondmaskers bestaat uit verschillende lagen, wordt ook geïnvesteerd in lamineermachines om die verschillende lagen te produceren. Bijkomend wordt nieuwe meet- en testapparatuur aangekocht die nodig is om de geplande innovaties te realiseren.

Daarnaast zet Eurofilters volop in op innovatie en onderzoeken ze hoe ze filtermateriaal met een lagere ademweerstand kunnen maken. Dat zou het gebruikscomfort van mondmaskers aanzienlijk verhogen. Tegelijk zet het bedrijf sterk in op duurzaamheid door te bekijken hoe ze biologisch afbreekbaar filtermateriaal kunnen ontwikkelen.

Productie van mondmaskers door Medimundi in Turnhout

Medimundi is een spinn-off van de Universiteit van Antwerpen en Cartamundi, samen met machinebouwer Cloostersmans uit Hamme en een privé-investeerder. De Universiteit Antwerpen heeft FFP2- en FFP3 maskers ontworpen. Die maskers bieden de hoogst mogelijke bescherming en zijn in eerste instantie bedoeld voor het ziekenhuispersoneel en eerstelijns hulpverleners. Medimundi is onlangs gestart met het op industriële schaal produceren van mondmaskers in Turnhout. Op lange termijn kan dit naar andere marktsegmenten uitgebreid worden.

Cartamundi levert zijn knowhow op het vlak van de aanwerving van personeel en de aankoop van materialen tot het opzetten va logistieke stromen, kwaliteitsbewaking, IT-systemen, boekhouding, marketing en verkoop. De UA ontfermt zich over de ontwikkeling en Cloostermans ontwerpt en bouwt de machines. 

Europese kwaliteitslabels

Zowel de nieuw geproduceerde FFP2 beschermingsmaskers als ook de FFP3 beschermingsmaskers met ventiel voor de uitademing gecertificeerde Europese kwaliteitslabels dragen. Een norm waaraan momenteel een minderheid van de ingevoerde mondmaskers aan voldoen. Het consortium investeert zelf ruim 2,2 miljoen euro. Vlaanderen biedt Strategische Transformatiesteun voor een bedrag van 805.000 euro.

Extra steun voor COVID-19 relevante producten

 Eerder dit jaar gaf de Europese Commissie groen licht voor de versoepeling van de staatssteunregels. Hierdoor kan de Vlaamse Regering meer steun geven aan bedrijven die in het kader van COVID-19 investeren. De hogere investeringssteun wordt toegekend via het steuninstrument ‘Strategische Transformatiesteun COVID-19”.

Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits: “Vlaanderen wil zelf meer kunnen instaan voor de strategische productie van mondmaskers. Dat was ook een aanbeveling van de coronacommissie. Onze bedrijven hebben veel knowhow in huis om de grondstof voor mondmaskers en de mondmaskers zelf te produceren. De verankering van deze productie zorgt ervoor dat we minder afhankelijk zijn van het buitenland. Tegelijk gaat het om sterke voorbeelden van hoe onderzoek resulteert in de productie van beschermingsmateriaal."

 

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.