Tewerkstelling, duurzaamheid en internationalisering belangrijke voorwaarden voor strategische transformatiesteun

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits worden de voorwaarden om als bedrijf Strategische transformatiesteun te kunnen ontvangen aangescherpt. Om in de toekomst nog in aanmerking te kunnen komen moeten de investerings- en opleidingsplannen een belangrijke bijdrage leveren aan de creatie of verankering van jobs, de verduurzaming van bedrijfsprocessen en de internationale positie van de onderneming.

“Bedrijven die een grote vernieuwing doen en daarbij ook opleidingen voor hun personeel moeten organiseren, kunnen daar steun voor krijgen. Het gaat om een belangrijke versterking van het economisch weefsel in Vlaanderen. De voorwaarden voor die steun scherpen we wel aan, men moet meer impact realiseren en de steun moet beter aansluiten bij de beleidsprioriteiten en de relanceplannen.” - Hilde Crevits  

 

Bedrijven die grote investerings- en opleidingsprojecten uitvoeren in het kader van een vernieuwing binnen het bedrijf, kunnen daarvoor onder bepaalde voorwaarden steun krijgen van Vlaanderen. Die steun is mogelijk voor kmo’s en grote ondernemingen. De steun bedraagt 8% voor investeringen en 20% voor opleidingen met een maximum van 1 miljoen euro per aanvragende onderneming. Om de steun meer gericht te maken en de maatschappelijke impact voor Vlaanderen te verhogen, scherpt Vlaams minister van Economie Hilde Crevits de voorwaarden om in aanmerking te komen verder aan. Voortaan zullen alleen nog die strategische projecten in aanmerking komen die doorslaggevend  en belangrijk zijn voor onze economie.

 

Extra jobs creëren of duurzaam verankeren

De impact op de tewerkstelling wordt een belangrijkere voorwaarde voor iedere vorm van strategische transformatiesteun. Dit zorgt ervoor dat de toegekende steun steeds een duidelijke maatschappelijke meerwaarde zal hebben voor Vlaanderen. Ondernemingen komen enkel nog in aanmerking voor steun indien ze bijkomende tewerkstelling realiseren of via het project zorgen voor de verankering van aanzienlijke tewerkstelling in Vlaanderen.

 

Duurzaamheid en internationalisering

Daarnaast moet een steunaanvraag in de toekomst ook voldoen aan de minimale vereisten op het vlak van ecologische en sociale verduurzaming én internationalisering. Bedrijven moeten ook groener worden en acties ondernemen op het vlak van klimaat, energie of materialenverbruik. Bij verduurzaming gaat het ook over het nemen van concrete maatregelen op het vlak van ‘werkbaar werk’. De bedoeling is dat werknemers langer en meer tevreden aan het werk gehouden kunnen worden. Zo zijn ondernemingen ook meer weerbaar voor wijzigende omstandigheden. Ten slotte wordt bij een strategische transformatiesteun ook verwacht dat de onderneming haar internationale afzetmarkten verruimt.

 

Als het strategisch transformatieproject niet wordt uitgevoerd volgens de aanvraag en goedkeuring, en dus niet voldaan is aan de voorwaarden, dan wordt de steun teruggevorderd.

 

Enkele cijfers over strategisch transformatiesteun

Strategische transformatiesteun werd in 2013 in het leven geroepen om ondernemingen die grote innovaties uitvoeren te ondersteunen. Sinds 2013 werden 444 dossiers goedgekeurd voor een totaalbedrag van 290 miljoen euro. 153 miljoen euro gaat om investeringssteun, 124 miljoen euro gaat om opleidingssteun. In 2021 is 28 miljoen voorzien in de begroting voor STS-projecten.

 

 

Jaar

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ingediend

20

81

102

119

94

81

89

53

Ontvankelijk

20

81

102

119

94

81

89

51

Goedgekeurd

0

52

61

107

73

54

54

43

Nieuws

Meer informatie over voorzieningen: nieuwe website biedt voor het eerst platform voor gebruikerservaringen

Hoe ervaar jij de zorg, ondersteuning en dienstverlening in het woonzorgcentrum, de kinderopvang, jeugdhulporganisatie of voorziening voor personen met een handicap? Voor het eerst zullen  ervaringen en feedback online gedeeld kunnen worden op een nieuwe, onafhankelijke website waarderingsplatform.be. Specifiek voor woonzorgcentra komen er daarnaast op de website van de Sociale Kaart meer basisgegevens online beschikbaar over het aantal plaatsen, de bewoners, de dagprijs en de opvolging door de overheid. Vlaams minister Hilde Crevits wil hiermee meer transparantie bieden over het erkende zorgaanbod in Vlaanderen en de burger gemakkelijk online informatie laten terugvinden die kan helpen bij hun zorgkeuzes

Minister Crevits sluit niet-erkende voorzieningen van Serving You in Bredene

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist om het niet-erkende woonzorgcentrum en psychiatrisch verzorgingstehuis Serving You in Bredene definitief te sluiten. De bewoners die er momenteel nog verblijven, zullen worden begeleid naar een oplossing die voldoet aan hun noden. Er zal hiervoor nauw samengewerkt worden met de gemeente Bredene. Burgemeester Steve Vandenberghe reageert tevreden

Nieuwe OverKop-huizen in Roeselare, Tielt, Izegem, Eeklo, Zelzate, Tongeren, Bilzen en Grimbergen

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits heeft beslist om 8 nieuwe OverKop-huizen te erkennen in Vlaanderen. Het gaat om Roeselare, Tielt en Izegem in West-Vlaanderen. Eeklo en Zelzate in Oost-Vlaanderen. Tongeren en Bilzen in Limburg, en het Vlaams-Brabantse Grimbergen. Daarmee telt Vlaanderen straks 69 OverKop-huizen, 5 jaar geleden waren dat er nog maar 5. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor allerhande activiteiten, maar vinden er ook een luisterend oor of gepaste hulp wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. Het gaat om extra investering van zo’n 572.000 euro.