Tewerkstelling, duurzaamheid en internationalisering belangrijke voorwaarden voor strategische transformatiesteun

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits worden de voorwaarden om als bedrijf Strategische transformatiesteun te kunnen ontvangen aangescherpt. Om in de toekomst nog in aanmerking te kunnen komen moeten de investerings- en opleidingsplannen een belangrijke bijdrage leveren aan de creatie of verankering van jobs, de verduurzaming van bedrijfsprocessen en de internationale positie van de onderneming.

“Bedrijven die een grote vernieuwing doen en daarbij ook opleidingen voor hun personeel moeten organiseren, kunnen daar steun voor krijgen. Het gaat om een belangrijke versterking van het economisch weefsel in Vlaanderen. De voorwaarden voor die steun scherpen we wel aan, men moet meer impact realiseren en de steun moet beter aansluiten bij de beleidsprioriteiten en de relanceplannen.” - Hilde Crevits  

 

Bedrijven die grote investerings- en opleidingsprojecten uitvoeren in het kader van een vernieuwing binnen het bedrijf, kunnen daarvoor onder bepaalde voorwaarden steun krijgen van Vlaanderen. Die steun is mogelijk voor kmo’s en grote ondernemingen. De steun bedraagt 8% voor investeringen en 20% voor opleidingen met een maximum van 1 miljoen euro per aanvragende onderneming. Om de steun meer gericht te maken en de maatschappelijke impact voor Vlaanderen te verhogen, scherpt Vlaams minister van Economie Hilde Crevits de voorwaarden om in aanmerking te komen verder aan. Voortaan zullen alleen nog die strategische projecten in aanmerking komen die doorslaggevend  en belangrijk zijn voor onze economie.

 

Extra jobs creëren of duurzaam verankeren

De impact op de tewerkstelling wordt een belangrijkere voorwaarde voor iedere vorm van strategische transformatiesteun. Dit zorgt ervoor dat de toegekende steun steeds een duidelijke maatschappelijke meerwaarde zal hebben voor Vlaanderen. Ondernemingen komen enkel nog in aanmerking voor steun indien ze bijkomende tewerkstelling realiseren of via het project zorgen voor de verankering van aanzienlijke tewerkstelling in Vlaanderen.

 

Duurzaamheid en internationalisering

Daarnaast moet een steunaanvraag in de toekomst ook voldoen aan de minimale vereisten op het vlak van ecologische en sociale verduurzaming én internationalisering. Bedrijven moeten ook groener worden en acties ondernemen op het vlak van klimaat, energie of materialenverbruik. Bij verduurzaming gaat het ook over het nemen van concrete maatregelen op het vlak van ‘werkbaar werk’. De bedoeling is dat werknemers langer en meer tevreden aan het werk gehouden kunnen worden. Zo zijn ondernemingen ook meer weerbaar voor wijzigende omstandigheden. Ten slotte wordt bij een strategische transformatiesteun ook verwacht dat de onderneming haar internationale afzetmarkten verruimt.

 

Als het strategisch transformatieproject niet wordt uitgevoerd volgens de aanvraag en goedkeuring, en dus niet voldaan is aan de voorwaarden, dan wordt de steun teruggevorderd.

 

Enkele cijfers over strategisch transformatiesteun

Strategische transformatiesteun werd in 2013 in het leven geroepen om ondernemingen die grote innovaties uitvoeren te ondersteunen. Sinds 2013 werden 444 dossiers goedgekeurd voor een totaalbedrag van 290 miljoen euro. 153 miljoen euro gaat om investeringssteun, 124 miljoen euro gaat om opleidingssteun. In 2021 is 28 miljoen voorzien in de begroting voor STS-projecten.

 

 

Jaar

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ingediend

20

81

102

119

94

81

89

53

Ontvankelijk

20

81

102

119

94

81

89

51

Goedgekeurd

0

52

61

107

73

54

54

43

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderdagverblijf het Hummelhof, afdeling van de Hummeltjes vzw, in Sint-Truiden

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 680.000 euro voor een nieuwbouw van het kinderdagverblijf het Hummelhof in het kader van het project Buur & Berg in Sint-Truiden. Het kinderdagverblijf is nu gevestigd in de Rummenweg maar moet de site op termijn verlaten. De verhuurder, het Sint-Trudoziekenhuis, heeft op termijn andere plannen met de lokalen.

Nog eens 240 onthaalouders krijgen werknemersstatuut

240 VTE onthaalouders kunnen omschakelen naar het werknemersstatuut. Dat maken Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Opgroeien bekend. Met dat statuut zijn onthaalouders voor hun inkomen niet meer afhankelijk van het aantal kinderen dat ze opvangen, maar krijgen ze de zekerheid van een vast maandelijks loon.

4 x meer tong in de Ierse Zee voor onze Belgische vissers vanaf 1 juli, ook de onderhandelingen voor de visquota voor 2025 opgestart

Het is bevestigd. Er is een akkoord tussen de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk zodat onze Belgische vissers vanaf juli 4 keer meer dan tong mogen vangen in de Ierse Zee. Uit een nieuw wetenschappelijk rapport, dat onlangs is verschenen, blijkt dat het tongbestand in de Ierse Zee in opmerkelijk betere toestand dan eerst werd aangenomen. Op vraag van minister Crevits hebben de resultaten van de studie al een tastbaar gevolg voor het visquotum voor dit jaar. Tijdens deze raad bespraken de lidstaten het voortgangsrapport van de Commissie dat stelde dat meer bestanden zich op duurzaam niveau bevinden. De ministers startten ook de gesprekken voor de vangstmogelijkheden in 2025.