Tijdelijke vervangcapaciteit helpt kinderen en ouders om opvang te vinden

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vorig jaar heeft Vlaamse minister van Welzijn en Gezin Hilde Crevits extra maatregelen genomen om lokale besturen en ouders sneller aan een oplossing in hun buurt te helpen bij een opheffing van een vergunning, schorsing, stopzetting door overmacht of faillissement van een kinderdagverblijf.

Het lokale bestuur gaat in die gevallen mee op zoek naar andere kinderopvangorganisatoren in de buurt die bereid zijn en in aanmerking komen om extra kinderen op te vangen. Na een inhoudelijk evaluatie blijkt dat deze aanpak werkt.

“Het is niet eenvoudig voor ouders en lokale besturen als een opvang om een bepaalde reden moet sluiten. Daarom hebben we extra maatregelen genomen en moeten we ook de vinger aan de pols houden zodat dit een werkbare situatie blijft voor de opvang, lokale besturen en ouders. Ik ben dankbaar dat zoveel andere opvanglocaties en lokale besturen geholpen hebben naar het zoeken van oplossingen.” 

Sinds het begin van de maatregel kregen in totaal 22 verschillende gemeenten na aanvraag de toestemming om tijdelijke vervangcapaciteit te organiseren. 64 verschillende organisatoren stelden zich kandidaat om bij te springen, daarvan kregen er na evaluatie 46 toestemming.

Bij 80% van de gevallen werd vervangcapaciteit georganiseerd in andere, reeds bestaande  vergunde kinderopvanglocaties in de buurt. In de andere gevallen werd op zoek gegaan naar een alternatieve locatie.

Door de bijkomende ondersteuning die Opgroeien hierbij biedt, kunnen lokale besturen hun regierol beter opnemen en sneller bijdragen aan een oplossing voor getroffen ouders en hun kinderen. De evaluatie bevat ook enkele verbeterpunten zoals de onvoorspelbaarheid van de duur van de vervangopvang bij schorsing, de kinderen die soms te vaak van opvang moeten veranderen en de nood aan meer duidelijkheid op de lange termijn. Minister Crevits vraagt aan Opgroeien om hiermee aan de slag te gaan en zal het systeem nog verder verbeteren waar nodig.

Nieuws

Meer informatie over voorzieningen: nieuwe website biedt voor het eerst platform voor gebruikerservaringen

Hoe ervaar jij de zorg, ondersteuning en dienstverlening in het woonzorgcentrum, de kinderopvang, jeugdhulporganisatie of voorziening voor personen met een handicap? Voor het eerst zullen  ervaringen en feedback online gedeeld kunnen worden op een nieuwe, onafhankelijke website waarderingsplatform.be. Specifiek voor woonzorgcentra komen er daarnaast op de website van de Sociale Kaart meer basisgegevens online beschikbaar over het aantal plaatsen, de bewoners, de dagprijs en de opvolging door de overheid. Vlaams minister Hilde Crevits wil hiermee meer transparantie bieden over het erkende zorgaanbod in Vlaanderen en de burger gemakkelijk online informatie laten terugvinden die kan helpen bij hun zorgkeuzes

Minister Crevits sluit niet-erkende voorzieningen van Serving You in Bredene

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist om het niet-erkende woonzorgcentrum en psychiatrisch verzorgingstehuis Serving You in Bredene definitief te sluiten. De bewoners die er momenteel nog verblijven, zullen worden begeleid naar een oplossing die voldoet aan hun noden. Er zal hiervoor nauw samengewerkt worden met de gemeente Bredene. Burgemeester Steve Vandenberghe reageert tevreden

Nieuwe OverKop-huizen in Roeselare, Tielt, Izegem, Eeklo, Zelzate, Tongeren, Bilzen en Grimbergen

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits heeft beslist om 8 nieuwe OverKop-huizen te erkennen in Vlaanderen. Het gaat om Roeselare, Tielt en Izegem in West-Vlaanderen. Eeklo en Zelzate in Oost-Vlaanderen. Tongeren en Bilzen in Limburg, en het Vlaams-Brabantse Grimbergen. Daarmee telt Vlaanderen straks 69 OverKop-huizen, 5 jaar geleden waren dat er nog maar 5. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor allerhande activiteiten, maar vinden er ook een luisterend oor of gepaste hulp wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. Het gaat om extra investering van zo’n 572.000 euro.