Tijdelijke vervangcapaciteit helpt kinderen en ouders om opvang te vinden

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vorig jaar heeft Vlaamse minister van Welzijn en Gezin Hilde Crevits extra maatregelen genomen om lokale besturen en ouders sneller aan een oplossing in hun buurt te helpen bij een opheffing van een vergunning, schorsing, stopzetting door overmacht of faillissement van een kinderdagverblijf.

Het lokale bestuur gaat in die gevallen mee op zoek naar andere kinderopvangorganisatoren in de buurt die bereid zijn en in aanmerking komen om extra kinderen op te vangen. Na een inhoudelijk evaluatie blijkt dat deze aanpak werkt.

“Het is niet eenvoudig voor ouders en lokale besturen als een opvang om een bepaalde reden moet sluiten. Daarom hebben we extra maatregelen genomen en moeten we ook de vinger aan de pols houden zodat dit een werkbare situatie blijft voor de opvang, lokale besturen en ouders. Ik ben dankbaar dat zoveel andere opvanglocaties en lokale besturen geholpen hebben naar het zoeken van oplossingen.” 

Sinds het begin van de maatregel kregen in totaal 22 verschillende gemeenten na aanvraag de toestemming om tijdelijke vervangcapaciteit te organiseren. 64 verschillende organisatoren stelden zich kandidaat om bij te springen, daarvan kregen er na evaluatie 46 toestemming.

Bij 80% van de gevallen werd vervangcapaciteit georganiseerd in andere, reeds bestaande  vergunde kinderopvanglocaties in de buurt. In de andere gevallen werd op zoek gegaan naar een alternatieve locatie.

Door de bijkomende ondersteuning die Opgroeien hierbij biedt, kunnen lokale besturen hun regierol beter opnemen en sneller bijdragen aan een oplossing voor getroffen ouders en hun kinderen. De evaluatie bevat ook enkele verbeterpunten zoals de onvoorspelbaarheid van de duur van de vervangopvang bij schorsing, de kinderen die soms te vaak van opvang moeten veranderen en de nood aan meer duidelijkheid op de lange termijn. Minister Crevits vraagt aan Opgroeien om hiermee aan de slag te gaan en zal het systeem nog verder verbeteren waar nodig.

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.

Vlaams minister Hilde Crevits versterkt De Druglijn

De Druglijn kent een grote toename van hulpvragen van (jonge) mensen die middelen gebruiken. Bovendien komen er ook steeds meer zwaardere problematieken aan bod. Mensen kunnen bij de Druglijn terecht voor vragen, een eerste advies en hulp met betrekking tot drank, drugs, pillen, gokken en overmatig gamen. Om aan de stijgende nood tegemoet te komen, trekt Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits 150.000 euro uit om de Druglijn te versterken, de bereikbaarheid te vergroten en zo meer mensen te kunnen helpen.