Tijdelijke vervangcapaciteit voorzien in kinderopvang wordt eenvoudiger na sluiting of schorsing

Publicatiedatum

Deel dit artikel

De Vlaamse Regering neemt maatregelen om sneller tijdelijke kinderopvang voor ouders te organiseren als de vergunning van een kinderopvanginitiatief geschorst of opgeheven wordt. De procedures voor de  tijdelijke opvang worden eenvoudiger en flexibeler. Steden en gemeenten zullen een coördinerende rol kunnen opnemen.. Initiatieven die willen meewerken, zullen een subsidie van 70 euro per kind per dag ontvangen. Zo kunnen ouders de dagprijs die zij gewoon waren, blijven betalen en wordt de opvang voor hen niet duurder dan voor de sluiting.

“Omwille van de veiligheid van onze kinderen worden bij tekorten of problemen soms kinderopvanginitiatieven gesloten. Omdat we beseffen dat dit ook voor de ouders een ingrijpende beslissing is en omdat een andere opvang vinden vandaag niet altijd evident is, nemen we bijkomende maatregelen. We zorgen voor een vergoeding voor organisatoren die willen meewerken en om te zorgen dat ouders geen andere prijs moeten betalen. De aanvraagprocedure zal eenvoudig zijn en ook de beslissing zal snel genomen kunnen worden. Op die manier willen we ervoor zorgen dat ouders sneller geholpen worden bij het vinden van een alternatieve opvangplaats voor hun baby’s of peuters.” Benjamin Dalle – Vervangend Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin  

 

Het Agentschap Opgroeien kan bij meldingen, klachten of na het vaststellen van tekorten door Zorginspectie beslissen om een kinderopvang (tijdelijk) te schorsen tot de kwaliteit opnieuw gegarandeerd kan worden. Wanneer de tekorten niet duurzaam worden weggewerkt, kan Opgroeien de vergunning opheffen. In 2022 (laatste cijfer op 4/10) besliste Opgroeien om 19 vergunningen te schorsen en 15 vergunningen op te heffen.

Om de impact voor de  gezinnen zoveel mogelijk te beperken, heeft de Vlaamse Regering  beslist om organisatoren van een tijdelijke noodopvang een subsidie toe te kennen en de procedures voor noodopvang te vereenvoudigen. Steden en gemeenten zullen ook een coördinerende rol kunnen opnemen. Het doel is gezinnen sneller en gemakkelijker aan noodopvang te helpen.

 

Eenvoudige regelgeving

 Een meer flexibel en eenvoudig systeem wordt opgezet om tijdelijke vervangcapaciteit te kunnen organiseren. Een systeem dat voor zo weinig mogelijk administratieve lasten zorgt bij lokale besturen en kinderopvangorganisatoren.. Zo kunnen steden en gemeenten voortaan zelf coördineren waar kinderen terecht kunnen in de regio, zonder dat daarvoor eerst via een lange procedure een nieuwe vergunning moet worden aangevraagd. Wel moet de tijdelijke uitbreiding van de vervangcapaciteit nog steeds aangevraagd worden aan Opgroeien. Uiterlijk drie werkdagen na het ontvangen van de aanvraag zal Opgroeien hierover een beslissing nemen.

De kinderopvanginitiatieven die in aanmerking komen om noodopvang te organiseren, moeten vergund zijn en voldoende ruimte hebben om extra kinderen op te vangen.

De opvanglocaties kunnen samenwerken andere diensten zoals bijvoorbeeld instellingen voor jeugdhulp, gehandicaptenzorg of jeugdwerk. Zij kunnen bijvoorbeeld tijdelijk infrastructuur ter beschikking stellen of personeel met de juiste expertise.

 

70 euro per kind per dag

Het Agentschap Opgroeien zal een subsidie toekennen van 70 euro per kind voor een volle opvangdag (en 42 euro per kind per halve opvangdag) aan de opvanglocatie die de kinderen tijdelijk opvangt. Het bedrag dat door ouders betaald wordt, blijft hetzelfde als in de opvang waarvan de vergunning geschorst of opgeheven is. Ook is het de bedoeling dat de noodopvang zo dicht mogelijk in de buurt ligt van de weggevallen opvang.

Nieuws

Minister Crevits sluit niet-erkende voorzieningen van Serving You in Bredene

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist om het niet-erkende woonzorgcentrum en psychiatrisch verzorgingstehuis Serving You in Bredene definitief te sluiten. De bewoners die er momenteel nog verblijven, zullen worden begeleid naar een oplossing die voldoet aan hun noden. Er zal hiervoor nauw samengewerkt worden met de gemeente Bredene. Burgemeester Steve Vandenberghe reageert tevreden

Nieuwe OverKop-huizen in Roeselare, Tielt, Izegem, Eeklo, Zelzate, Tongeren, Bilzen en Grimbergen

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits heeft beslist om 8 nieuwe OverKop-huizen te erkennen in Vlaanderen. Het gaat om Roeselare, Tielt en Izegem in West-Vlaanderen. Eeklo en Zelzate in Oost-Vlaanderen. Tongeren en Bilzen in Limburg, en het Vlaams-Brabantse Grimbergen. Daarmee telt Vlaanderen straks 69 OverKop-huizen, 5 jaar geleden waren dat er nog maar 5. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor allerhande activiteiten, maar vinden er ook een luisterend oor of gepaste hulp wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. Het gaat om extra investering van zo’n 572.000 euro.  

Proefprojecten in West-Vlaanderen en Antwerpen testen innovatieve zorgplanningstool Alivia uit

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits ging vandaag op huisbezoek bij de 88-jarige Frans Vandeputte in Avelgem. Hij is een van 40 zorgbehoevende personen die met een team van zorgverleners Alivia zullen uittesten: een nieuw digitaal instrument om een zorgcoördinatie en zorgplanning op te stellen en data te delen. Een primeur voor Vlaanderen en het eerste instrument waarbij de zorgbehoevende persoon zelf en diens mantelzorger volwaardig toegang toe hebben én ook de aansturing en controle over hebben. Alivia zal toelaten de zorg en ondersteuning in complexe zorgsituaties op een andere, innovatieve en vooral betere manier te organiseren: doelgericht, met een intense samenwerking tussen zorgverleners en welzijnswerkers en met de wensen en noden van de zorgbehoevende persoon centraal.