Tweede editie helpdeoogst.be voor helpende handen in de land- en tuinbouw

Publicatiedatum

Auteur

Carmen De Rudder

Deel dit artikel

Er komt dit voorjaar een tweede editie van de campagne www.helpdeoogst.be. Land- en tuinbouwers kunnen net als vorig jaar hun vacatures voor seizoenarbeiders kenbaar maken via de website van VDAB. Binnen enkele weken start de oogst van primeurgroenten en – fruit en zijn er veel extra helpende handen nodig. Het initiatief van Vlaams minister van Landbouw en Werk Hilde Crevits oogstte vorig jaar al succes. Ze roept land- en tuinbouwers op om de vacatures tijdig te plaatsen.

“Er zijn binnenkort opnieuw veel helpende handen nodig in de land- en tuinbouwsector. Net zoals vorig jaar slaan verschillende diensten en organisaties de handen in elkaar om tijdig voldoende mensen te vinden. Vorig jaar bleek de campagne helpdeoogst.be al goed aan te slaan. Een goede reden om er een vervolg aan te breien en zo onze voedselbevoorrading niet in het gedrang te brengen. We zullen de campagne binnenkort extra in de kijker plaatsen.”  - Hilde Crevits  

Helpende handen

Binnen enkele weken starten onze Vlaamse tuinbouwers met de oogst van primeurgroenten en -fruit, zoals asperges, tomaten en aardbeien. Op jaarbasis zijn er alles samen ongeveer 45.000 arbeiders nodig. Tuinbouwers die (seizoen)arbeiders zoeken voor de oogst van groenten en fruit, kunnen hun vacatures best negen weken vóór de geplande oogstdatum registreren op www.helpdeoogst.be. Voor tuinbouwers heeft de registratie van de vacatures als voordeel dat ze de risico’s rond het vinden van geschikte (seizoen)arbeiders, meer kunnen spreiden.

Vorig jaar lanceerde de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) op vraag van Vlaams minister van Landbouw en Werk Hilde Crevits de website www.helpdeoogst.be .  De bedoeling was om land- en tuinbouwers, na het wegvallen van de buitenlandse (seizoen)arbeiders door de coronamaatregelen, aan voldoende arbeidskrachten te helpen. Het werd een succesverhaal, met meer dan 5.000 helpende handen (vooral jobstudenten) die zich aanmeldden op de website.

Ook dit jaar slaan VDAB, het Departement Landbouw en Visserij, Boerenbond, het Algemeen Boerensyndicaat en het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties de handen in elkaar om ervoor te zorgen dat er genoeg helpende handen zijn bij de oogst.

Registreer tijdig

Tuinbouwers die (seizoen)arbeiders zoeken voor de oogst van primeurgroenten en -fruit, wordt aangeraden hun vacatures negen weken vóór de geplande oogstdatum te registreren op www.helpdeoogst.be. Op die manier kan VDAB ervoor zorgen dat de arbeidskrachten bij de start van het oogstseizoen beschikbaar zijn en kunnen ze het risico rond het vinden van geschikte arbeidskrachten meer spreiden. Zo kunnen zij via de website mogelijk nieuwe mensen vinden, die de tuinbouwer niet via zijn of haar eigen netwerk zou kunnen bereiken. Voor de potentieel werkzoekende kan het dan weer een unieke ervaring zijn om op een land-of tuinbouwbedrijf te werken.

Combinatie met werkloosheidsuitkering

Tot 31 maart 2021 kunnen tijdelijke werklozen 75% van hun werkloosheidsuitkering in het kader van de tijdelijke werkloosheid behouden. Dat bedrag mag worden aangevuld met het loon dat zij in de tuinbouw verdienen. Ondertussen is op federaal niveau beslist om deze maatregel tot 30 juni 2021 te verlengen voor essentiële sectoren. Het Koninklijk Besluit werd vorige vrijdag goedgekeurd en ligt nu voor bij de Raad van State. Ook OCMW-gerechtigden kunnen met behoud van 100% van hun uitkering geactiveerd worden in de land- en tuinbouw.

Na het succes van de dubbele plukkaart in 2020, is beslist dat ook in 2021 het aantal dagen dat (seizoen)arbeiders in de landbouw kunnen helpen, wordt verhoogd tot 60 dagen in plaats van 30 dagen. In de tuinbouw is het maximaal aantal 100 dagen in plaats van 65 dagen.

Er kan uiteraard nog altijd een beroep worden gedaan op buitenlandse werkkrachten. Daar zijn vorig jaar met de sectoren duidelijke afspraken gemaakt en er werken ook strenge protocollen opgesteld.

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.