Uitzonderlijk veel vacatures in maart

Publicatiedatum

Auteur

Carmen De Rudder

Deel dit artikel

In de laatste 5 jaar werden nog nooit zoveel vacatures op maandbasis gemeld bij VDAB als in maart 2021. In maart 2021 werden 29.368 vacatures rechtstreeks gemeld aan VDAB. Dat zijn er 6.333 meer dan in februari 2021 toen er 23.035 vacatures waren, zo meldt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits. In vergelijking met maart 2020 zijn dat er ruim 69% meer. Dat komt niet alleen doordat er meer vacatures gemeld werden, maar ook omdat maart 2020 de start van de eerste lockdown was en er toen erg weinig vacatures gemeld werden. De afgelopen 12 maanden werden er 247.080 vacatures gemeld, dat is ruim 13,5% minder dan in de periode van 12 maanden daarvoor. In februari was dat verschil nog 20%.

De impact van de coronacrisis op de vacaturecijfers blijft zich tonen. Toch zien we dat er afgelopen maand maart terug een opleving was van het aantal gemelde vacatures, zeker in de sectoren energie, water en afvalverwerking én ook metaal en gezondheidszorg. Tegelijk zien we ook opnieuw een stijging in het ondernemersvertrouwen. Een goede zaak, al moeten we alle factoren in rekening blijven nemen en is die positieve evolutie vooral resultaat van de grote daling in maart vorig jaar. Net zoals bij de werkzoekendencijfers, blijft het ook bij de vacaturecijfers afwachten wat de reële impact op de arbeidsmarkt zal zijn. Door de steunmaatregelen die nu nog gelden, is dat voorlopig nog moeilijk te voorspellen. Alert blijven, blijft dus de boodschap.” -  Hilde Crevits  

In maart 2021 waren er uitzonderlijk veel vacatures. Er werden 29.368 vacatures rechtstreeks aan VDAB gemeld. Dat is 69,2% meer dan in maart 2020. Dat hoge verschilpercentage is er niet alleen omdat er de voorbije maand veel vacatures gemeld zijn, maar ook omdat maart 2020 de eerste maand van de covid19-periode inluidde en een erg laag aantal gemelde vacatures kende.

Er zijn weinig sectoren die de afgelopen twaalf maanden meer vacatures gemeld hebben dan in dezelfde periode daarvoor. Energie, water en afvalverwerking blijkt de sterkste groeier (+30,2%) en ook de metaalsector (+11,5%) en de gezondheidszorg (+2,3%) scoren positief. De vraag vanuit de openbare besturen (-0,8%) en de bouw (-2,1%) ligt lager dan in de vorige periode maar behoren toch tot de groep die het beter doen dan andere sectoren.

Andere sectoren hebben de afgelopen twaalf maanden minder vacatures gemeld dan het jaar voordien en lijden sterk onder de coronacrisis. Vanuit horeca en toerisme zijn er de voorbije twaalf maanden bijna 49% minder vacatures gekomen dan in de periode van twaalf maanden daarvoor. Hoewel we tegelijk ook zien dat de vacatures in de horecasector ten opzichte van februari 2021 wel terug verdubbeld zijn, van 576 vacatures naar 1093,  en zelfs opnieuw op een even hoog niveau staan als in een niet-corona jaar. Dit kan er op wijzen dat de sector zich aan het voorbereiden is op een eventuele heropening.

Ook bij onder andere de zakelijke dienstverlening (-29%), grafische nijverheid en papier en karton (-23,5%) en dranken, voeding en tabak (-22,7%) werden een stuk minder vacatures gemeld dan het jaar voordien.

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.