vacaturecijfers opnieuw in dalende lijn

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

In november 2020 werden 18.253 vacatures gemeld aan VDAB, dat zijn er 6.964 minder dan in oktober 2020 toen er nog 25.217 vacatures gemeld werden. In oktober 2020 was er nog een stijging van het aantal vacatures met 5,4% tegenover september 2020. “De tweede lockdown die midden oktober werd aangekondigd, toont nu ook zijn effect in de vacaturecijfers. We blijven ondernemingen ondersteunen om die impact zoveel als mogelijk te beperken.” zegt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits.

Tijdens de maand november werden 18.253 vacatures rechtstreeks gemeld aan VDAB. Een lichte daling tegenover oktober 2020 met -0,28%. In vergelijking met november 2019 is dat wel een grote daling van -18,6%. In de afgelopen twaalf maanden ontving VDAB 241.573 vacatures. Ook dat is een daling van -17% in vergelijking met diezelfde periode twaalf maanden daarvoor.

De stijging die vorige maand genoteerd werd (+5% in oktober 2020 tegenover september 2020) was opvallend en toonde de veerkracht en weerbaarheid van onze arbeidsmarkt. Na de eerste lockdown hadden de bedrijven heel snel opnieuw vacatures gemeld. Ondertussen zitten we volop in de tweede lockdown, en dat toont zich ook in de vacaturecijfers. Gelet op de conjunctuurgevoeligheid zien we dat ook de uitzendsector en de studentenarbeid en -werving selectief sterk zijn teruggevallen in november.

Toch hebben vier sectoren de afgelopen twaalf maanden meer vacatures gemeld dan in diezelfde periode daarvoor: de primaire sector (+65,5%), de sector van energie, water en afvalverwerking (+13%), de sector van de gezondheidszorg (+4,8%) en de sector van de vervaardiging van bouwmaterialen (+0,9%).

Andere sectoren hebben duidelijk minder vraag naar werkkrachten.  Vanuit horeca en toerisme zijn er de voorbije twaalf maanden 45% minder vacatures gekomen dan in de periode twaalf maanden ervoor. Ook de sector van de ontspanning, cultuur en sport heeft met een terugval van meer dan een vierde (-26,7%) stevig te lijden onder de coronacrisis.

De sector van de zakelijke dienstverlening is een van de sterkst dalende sectoren (-34,6%). Ook op maandbasis valt die daling op. In oktober 2020 werden daar nog 3409 vacatures gemeld, in november 2020 2288. Een daling met 1121 vacatures. Onder de zakelijke dienstverlening vallen heel wat zaken zoals schoonmaak in kantoorgebouwen, technisch advies, adviesbureaus in verband met bedrijfsvoering en – beheer, projectontwikkeling,… .

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Hoewel we vorige maand nog een hoopgevende lichte stijging zagen in de vacaturecijfers, voelen we nu wel de impact van de tweede lockdown. Het ziet er intussen ook naar uit dat we de huidige maatregelen nog even zullen moeten aanhouden. Net zoals de voorbije maanden blijven we alert en volgen we de situatie op de arbeidsmarkt nauw op. VDAB en zijn partners staan klaar om te zorgen voor een goede match van vacatures en werkzoekenden.”

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderdagverblijf het Hummelhof, afdeling van de Hummeltjes vzw, in Sint-Truiden

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 680.000 euro voor een nieuwbouw van het kinderdagverblijf het Hummelhof in het kader van het project Buur & Berg in Sint-Truiden. Het kinderdagverblijf is nu gevestigd in de Rummenweg maar moet de site op termijn verlaten. De verhuurder, het Sint-Trudoziekenhuis, heeft op termijn andere plannen met de lokalen.

Nog eens 240 onthaalouders krijgen werknemersstatuut

240 VTE onthaalouders kunnen omschakelen naar het werknemersstatuut. Dat maken Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Opgroeien bekend. Met dat statuut zijn onthaalouders voor hun inkomen niet meer afhankelijk van het aantal kinderen dat ze opvangen, maar krijgen ze de zekerheid van een vast maandelijks loon.

4 x meer tong in de Ierse Zee voor onze Belgische vissers vanaf 1 juli, ook de onderhandelingen voor de visquota voor 2025 opgestart

Het is bevestigd. Er is een akkoord tussen de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk zodat onze Belgische vissers vanaf juli 4 keer meer dan tong mogen vangen in de Ierse Zee. Uit een nieuw wetenschappelijk rapport, dat onlangs is verschenen, blijkt dat het tongbestand in de Ierse Zee in opmerkelijk betere toestand dan eerst werd aangenomen. Op vraag van minister Crevits hebben de resultaten van de studie al een tastbaar gevolg voor het visquotum voor dit jaar. Tijdens deze raad bespraken de lidstaten het voortgangsrapport van de Commissie dat stelde dat meer bestanden zich op duurzaam niveau bevinden. De ministers startten ook de gesprekken voor de vangstmogelijkheden in 2025.