vacaturecijfers opnieuw in dalende lijn

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

In november 2020 werden 18.253 vacatures gemeld aan VDAB, dat zijn er 6.964 minder dan in oktober 2020 toen er nog 25.217 vacatures gemeld werden. In oktober 2020 was er nog een stijging van het aantal vacatures met 5,4% tegenover september 2020. “De tweede lockdown die midden oktober werd aangekondigd, toont nu ook zijn effect in de vacaturecijfers. We blijven ondernemingen ondersteunen om die impact zoveel als mogelijk te beperken.” zegt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits.

Tijdens de maand november werden 18.253 vacatures rechtstreeks gemeld aan VDAB. Een lichte daling tegenover oktober 2020 met -0,28%. In vergelijking met november 2019 is dat wel een grote daling van -18,6%. In de afgelopen twaalf maanden ontving VDAB 241.573 vacatures. Ook dat is een daling van -17% in vergelijking met diezelfde periode twaalf maanden daarvoor.

De stijging die vorige maand genoteerd werd (+5% in oktober 2020 tegenover september 2020) was opvallend en toonde de veerkracht en weerbaarheid van onze arbeidsmarkt. Na de eerste lockdown hadden de bedrijven heel snel opnieuw vacatures gemeld. Ondertussen zitten we volop in de tweede lockdown, en dat toont zich ook in de vacaturecijfers. Gelet op de conjunctuurgevoeligheid zien we dat ook de uitzendsector en de studentenarbeid en -werving selectief sterk zijn teruggevallen in november.

Toch hebben vier sectoren de afgelopen twaalf maanden meer vacatures gemeld dan in diezelfde periode daarvoor: de primaire sector (+65,5%), de sector van energie, water en afvalverwerking (+13%), de sector van de gezondheidszorg (+4,8%) en de sector van de vervaardiging van bouwmaterialen (+0,9%).

Andere sectoren hebben duidelijk minder vraag naar werkkrachten.  Vanuit horeca en toerisme zijn er de voorbije twaalf maanden 45% minder vacatures gekomen dan in de periode twaalf maanden ervoor. Ook de sector van de ontspanning, cultuur en sport heeft met een terugval van meer dan een vierde (-26,7%) stevig te lijden onder de coronacrisis.

De sector van de zakelijke dienstverlening is een van de sterkst dalende sectoren (-34,6%). Ook op maandbasis valt die daling op. In oktober 2020 werden daar nog 3409 vacatures gemeld, in november 2020 2288. Een daling met 1121 vacatures. Onder de zakelijke dienstverlening vallen heel wat zaken zoals schoonmaak in kantoorgebouwen, technisch advies, adviesbureaus in verband met bedrijfsvoering en – beheer, projectontwikkeling,… .

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Hoewel we vorige maand nog een hoopgevende lichte stijging zagen in de vacaturecijfers, voelen we nu wel de impact van de tweede lockdown. Het ziet er intussen ook naar uit dat we de huidige maatregelen nog even zullen moeten aanhouden. Net zoals de voorbije maanden blijven we alert en volgen we de situatie op de arbeidsmarkt nauw op. VDAB en zijn partners staan klaar om te zorgen voor een goede match van vacatures en werkzoekenden.”

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.