Vaccinatiecampagne gaat vanaf november in waakfase

Publicatiedatum

Tags

Preventie

Deel dit artikel

Uit een evaluatie van de herfstvaccinatiecampagne blijkt dat tegen begin november ruim 4,5 miljoen Vlamingen de kans zullen hebben gekregen om zich te laten vaccineren tegen COVID-19. Intussen ontvingen meer dan 2,3 miljoen Vlamingen een herfstbooster. Daarmee is de vooropgestelde doelstelling bereikt en kan na 7 weken de waakfase van start gaan. De waakfase voor de vaccinatiecentra betekent dat mensen vanaf november nog terecht kunnen in het de centra, maar die zullen minder vaak open zijn. Om mensen nog voldoende kansen te geven om zich te laten vaccineren, zullen ook apothekers en huisartsen die dit wensen op dat moment de mogelijkheid kunnen bieden om het vaccin tegen COVID-19 te plaatsen.

“Voor de herfstvaccinatiecampagne hebben we opnieuw een beroep kunnen doen op de professionaliteit van onze vaccinatiecentra. Zij hebben op iets meer dan een maand tijd meer dan 2,3 miljoen mensen aan een vaccin tegen COVID-19 geholpen. Bijna iedereen is uitgenodigd en op basis van het aantal geplande prikken blijkt dat een bijkomende opschaling van herfstvaccinatiecampagne niet nodig is en we vanaf november kunnen terugschakelen naar de zogenaamde waakfase. In deze periode wordt de vaccinatiecapaciteit in de centra afgebouwd. Toch blijven we de mensen oproepen om het vaccin te overwegen. Zeker voor kwetsbare en oudere mensen biedt een vaccinatie een belangrijke bescherming. Vanaf november zullen apothekers naast huisartsen de vaccinatiecampagne mee kunnen ondersteunen.” - Vervangend Vlaams minister van Volksgezondheid, Welzijn en Gezin Benjamin Dalle

 

Het op- en afschakelplan van de vaccinatiecampagne bestaat uit 3 fases, die flexibel  kunnen worden aangepast naargelang de vaccinatiecapaciteit.

  • Een massavaccinatiefase (fase 2) : tot 800.000 prikken per week in Vlaanderen
  • Een op- of afschalingsfase  (fase 1): tot 400.000 prikken per week in Vlaanderen
  • Waakstand (fase 0): tot 25.000 prikken per week in Vlaanderen

 

Bijkomende opschaling niet noodzakelijk

De huidige vaccinatiecijfers tonen aan dat de geplande fasering van de herfstcampagne kan worden doorgezet. Sinds 12 september (fase 2) werd er 4 weken intensief gevaccineerd met een capaciteit van 800.000 prikken per week in Vlaanderen. Sinds 10 oktober werd de voorziene capaciteit afgebouwd naar maximum 400.000 prikken per week (fase 1) en dit voor een periode van 3 weken. Er moeten nog een paar duizend uitnodigingen verstuurd worden Hiermee wordt de doelstelling om ruim 4,5 miljoen burgers de kans te geven om zich voor begin november te laten vaccineren bereikt. Een bijkomende opschaling van de vaccinatiecentra blijkt niet noodzakelijk. De waakzame loopt tot 31 december.

 Ondertussen zijn er sinds de start van de herfstcampagne op 12 september meer dan 2,3 miljoen prikken gezet in Vlaanderen. De meest kwetsbare groepen zijn in grote getale ingegaan op de uitnodiging: 72,33% van de 65-plussers is gevaccineerd. Bij de 80-plussers gaat het om 61,36%. Bij de 50-64-jarigen staat de vaccinatiegraad momenteel op 53,99%. In de jongste groepen van 18-50 jaar heeft ook al 24% zich laten vaccineren. Volgende week (tot 31/10) staan er nog bijna 350.000 afspraken gepland in de vaccinatiecentra.

Waakfase vanaf november

Vanaf november gaat de ‘waakfase’ in, waarbij maximum nog in 25.000 prikken per week worden voorzien in de vaccinatiecentra. Er zijn nog bijna 100.000 afspraken gepland voor de komende maand. De waakfase betekent een afbouw van de beschikbaarheid in de vaccinatiecentra, met beperkte openingstijden en vaccinatiemomenten. Vaccinatiecentra kunnen deze zelf bepalen naargelang de vraag in de regio.

Daarnaast zal je vanaf 1 november ook bij de apotheker terecht kunnen voor een vaccinatie tegen COVID-19. De apotheker zal vanaf dan vaccindosissen kunnen bestellen en afhalen in de vaccinatiecentra.  De vaccinatie zal geplaatst worden na een afspraak. Je zal op www.apotheek.be kunnen terugvinden bij welke apotheek een vaccinatie mogelijk is. Ook huisartsen zullen vaccinaties kunnen plaatsen. Zij zullen daarvoor samenwerken met de apothekers en hun vaccins daar kunnen afhalen zoals ze al eerder konden in de vaccinatiecentra. Op die manier kunnen mensen nog bijkomend gemotiveerd worden om zich te laten vaccineren.

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.