VAN VERSCHILLENDE SOORTEN PEREN NAAR VK TOT VIRTUELE MARKTEN EN INSPECTIES

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Het voorbije jaar hebben corona en de Brexit de Vlaamse voedingsbedrijven op het vlak van export parten gespeeld. Beurzen waren er nauwelijks en contacten gebeuren meer dan ooit digitaal. De promotie van onze land- en tuinbouwproducten kon niet zoals vroeger. Een goede reden om innovatief te denken en op een andere manier onze lekkere producten aan de man te brengen. Na een oproep van Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits, samen met VLAM, kunnen 29 innovatieve exportvoorstellen op steun rekenen.

De Brexit heeft veel onzekerheden met zich meegebracht. We staan opnieuw klaar om bedrijven met innovatieve en frisse ideeën op het vlak van export van voeding en sierteelt te steunen.  De projecten zijn uiteenlopend. Gaande van virtuele markten, de ontwikkeling van digitale platforms, de deelname aan een wijnbeurs tot virtuele inspecties. Dat is belangrijk, want er liggen nog heel wat kansen voor onze kwaliteitsvolle Vlaamse producten.”- Hilde Crevits  

In 2020 lanceerde VLAM de eerste exportincubator. Veertien projecten kregen toen een financiële ondersteuning voor een totaal steunbedrag van 300 000 euro.

In april 2021 volgde een nieuwe oproep voor de exportincubator om de gevolgen van de brexit op te vangen. Het gaat om promotie-acties gericht op het Verenigd Koninkrijk en andere landen. De steun bedraagt maximaal 40.000 euro als het om een groepsproject gaat of 20.000 euro voor een individueel project. De indiener zorgt zelf voor  minstens 50% eigen inbreng. Een jury beoordeelde de ingezonden projecten objectief op hun merites en selecteerde 29 voorstellen. Ze kunnen samen op ruim 580.000 euro steun rekenen.

Filip Fontaine, algemeen directeur VLAM: ’We zien een aantal zaken terugkomen in verschillende projecten richting het Verenigd Koninkrijk zoals de deelname aan beurzen en bezoeken ter plaatse. Verder zijn er verschillende projecten die focussen op systemen voor het automatiseren en digitaliseren van douane en/of fytosanitaire formaliteiten.’

De projecten zijn heel uiteenlopend. Voor het Verenigd Koninkrijk gaat het onder meer over de promotie van verschillende soorten peren, promotie van groenten en fruit op vroegmarkten tot de automatisering van douaneaangiftes. Daarnaast zijn er projecten rond virtuele markten, digitale platformen en deelname aan de wijnbeurs Prowein door onze Vlaamse wijnbouwers.

Concrete projecten

Gmallplants (Lochristi), plantengroothandel

Frederik Braet, zaakvoerder: “We werken aan een automatisering van onze douane-aangiftes waardoor we vertragingen bij het afleveren van planten bij onze VK-klanten kunnen vermijden. Dat is heel belangrijk omdat we met verse producten werken. Het gaat over verschillende soorten documenten: export- en importdocumenten, een fytosanitair document en een aangifte bij DEFRA. Intern voorzien wij de hardware om deze tools op te laten draaien en opleiding voor de betrokkenen om met deze tools te werken. Dit alles zorgt ervoor dat wij onze VK-klanten kunnen blijven leveren, zonder dat de klant bij iedere levering formaliteiten moet vervullen.”

BelOrta, groente- en fruitveiling (BelOrta) en Fresh Fruit Service, handelaar

Glenn Sebregts, Divisiehoofd Marketing & Externe Communicatie: “We willen een breed assortiment peren (Conference, Concorde & Cepuna) vastere voet aan de grond doen krijgen op de Britse markt en liefst jaarrond leveren. We voorzien in activiteiten die zich zo dicht mogelijk bij de consument bevinden. Met name proeverijen zijn belangrijk om de topsmaak en -kwaliteit van ons perenassortiment in de kijker te kunnen zetten.”

FEBEV, de Federatie van het Belgische Vlees

Michael Gore, afgevaardigd bestuurder: “We willen inzetten op technische ondersteuning van drie acties op de Aziatische markt. Het gaat daarbij over integratie van verschillende controle-elementen en inspecties op afstand, wat hopelijk een aanleiding kan zijn voor bepaalde markten om iets sneller te openen voor onze producten. Verder wensen we een technische leidraad te voorzien voor de Chinese administratie en klanten waarin de praktische werking opgenomen wordt van de huidige inspanningen die de bedrijven leveren om aan de eisen te voldoen. Tot slot werken we een script uit om op gestandaardiseerde wijze een zelfaudit te laten uitvoeren door onze bedrijven. Met name Zuid-Korea is vragende partij voor zo’n aanpak.”

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.