Vanaf 2022 kan je ook in het volwassenenonderwijs duaal leren

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts breiden duaal leren uit naar het volwassenonderwijs. Vanaf september 2022 kunnen cursisten van het volwassenonderwijs leren in een klas combineren met leren op een werkvloer. Zo zullen de opleidingen nog beter afgestemd zijn op de arbeidsmarkt en wordt het volwassenenonderwijs aantrekkelijker voor nog meer mensen.

‘Duaal leren’ bestaat sinds schooljaar 2019-2020 als volwaardig traject in het secundair onderwijs. In dat systeem kunnen jongeren vanaf 15 jaar leren in de klas combineren met leren op de werkvloer. Iedereen wint bij dat systeem. De scholieren worden beter voorbereid op de arbeidsmarkt. De scholen kunnen jongeren beter gemotiveerd houden en nog praktijkgerichter opleiden. De bedrijven trainen jonge krachten met de juiste kennis en kunde, die na hun opleiding ook vlot integreren op de werkvloer.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts breiden duaal leren nu uit naar het volwassenenonderwijs. Vanaf september 2022 zullen cursisten van het volwassenenonderwijs leren in de klas kunnen combineren met leren op de werkvloer. Er start nu overleg met alle betrokken partners om de opleidingsprofielen aan te passen voor een systeem met duaal leren en om te bekijken welke ondersteuning de centra voor volwassenenonderwijs en de deelnemende bedrijven verder nodig hebben. Het volwassenenonderwijs heeft een eigenheid die sterk verschilt van het leerplichtonderwijs, en dus zal ook het duaal leren in het volwassenenonderwijs een eigen vorm aannemen.

Het licht staat nu op groen voor de uitbreiding van duaal leren naar het volwassenenonderwijs. Er volgt nog een proces in samenwerking met de Sociaal Economische Raad Vlaanderen (SERV), de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) en het Vlaams partnerschap duaal leren.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Duaal leren heeft al zijn nut bewezen in het secundair onderwijs. Door deze uitbreiding naar het volwassenenonderwijs zetten we een belangrijke stap. Duaal leren is niet alleen interessant voor jongeren, maar zeker ook voor mensen die via het volwassenenonderwijs hun carrière een nieuwe wending willen geven of een noodzakelijke opleiding volgen. De komende jaren zal het absoluut nodig zijn dat werkzoekenden en werknemers alle kansen krijgen om hun loopbaan in handen te nemen en zich om- en bijscholen. Duaal leren moet naast het reguliere traject een alternatief vormen om ook de vaardigheden op de werkvloer op te doen.”

“We grijpen nu een kans om het volwassenenonderwijs aantrekkelijker te maken voor een nog breder publiek”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “In Vlaanderen associëren we het volwassenenonderwijs nog teveel met de cursus fotografie en de rest van het vrijetijdsaanbod. We gaan de centra voor volwassenonderwijs nu meer op de kaart zetten als springplanken voor een nieuwe carrière. Met opleidingen die nauw aansluiten op de arbeidsmarkt”.

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.