Vanaf 2022 kan je ook in het volwassenenonderwijs duaal leren

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts breiden duaal leren uit naar het volwassenonderwijs. Vanaf september 2022 kunnen cursisten van het volwassenonderwijs leren in een klas combineren met leren op een werkvloer. Zo zullen de opleidingen nog beter afgestemd zijn op de arbeidsmarkt en wordt het volwassenenonderwijs aantrekkelijker voor nog meer mensen.

‘Duaal leren’ bestaat sinds schooljaar 2019-2020 als volwaardig traject in het secundair onderwijs. In dat systeem kunnen jongeren vanaf 15 jaar leren in de klas combineren met leren op de werkvloer. Iedereen wint bij dat systeem. De scholieren worden beter voorbereid op de arbeidsmarkt. De scholen kunnen jongeren beter gemotiveerd houden en nog praktijkgerichter opleiden. De bedrijven trainen jonge krachten met de juiste kennis en kunde, die na hun opleiding ook vlot integreren op de werkvloer.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts breiden duaal leren nu uit naar het volwassenenonderwijs. Vanaf september 2022 zullen cursisten van het volwassenenonderwijs leren in de klas kunnen combineren met leren op de werkvloer. Er start nu overleg met alle betrokken partners om de opleidingsprofielen aan te passen voor een systeem met duaal leren en om te bekijken welke ondersteuning de centra voor volwassenenonderwijs en de deelnemende bedrijven verder nodig hebben. Het volwassenenonderwijs heeft een eigenheid die sterk verschilt van het leerplichtonderwijs, en dus zal ook het duaal leren in het volwassenenonderwijs een eigen vorm aannemen.

Het licht staat nu op groen voor de uitbreiding van duaal leren naar het volwassenenonderwijs. Er volgt nog een proces in samenwerking met de Sociaal Economische Raad Vlaanderen (SERV), de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) en het Vlaams partnerschap duaal leren.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Duaal leren heeft al zijn nut bewezen in het secundair onderwijs. Door deze uitbreiding naar het volwassenenonderwijs zetten we een belangrijke stap. Duaal leren is niet alleen interessant voor jongeren, maar zeker ook voor mensen die via het volwassenenonderwijs hun carrière een nieuwe wending willen geven of een noodzakelijke opleiding volgen. De komende jaren zal het absoluut nodig zijn dat werkzoekenden en werknemers alle kansen krijgen om hun loopbaan in handen te nemen en zich om- en bijscholen. Duaal leren moet naast het reguliere traject een alternatief vormen om ook de vaardigheden op de werkvloer op te doen.”

“We grijpen nu een kans om het volwassenenonderwijs aantrekkelijker te maken voor een nog breder publiek”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “In Vlaanderen associëren we het volwassenenonderwijs nog teveel met de cursus fotografie en de rest van het vrijetijdsaanbod. We gaan de centra voor volwassenonderwijs nu meer op de kaart zetten als springplanken voor een nieuwe carrière. Met opleidingen die nauw aansluiten op de arbeidsmarkt”.

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.