Vanaf september aanmoedigingspremie voor wie 1/10de ouderschapsverlof opneemt

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Vanaf september 2020 kunnen ouders die op woensdag- of vrijdagnamiddag ouderschapsverlof opnemen rekenen op een Vlaamse aanmoedigingspremie. Op voorstel van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering de aanmoedigingspremie voor 1/10de ouderschapsverlof goedgekeurd. De premie geldt zowel voor werknemers uit de privé- als de social profitsector.

Sinds 1 juni 2019 kunnen werknemers op basis van een federale regeling 1/10de ouderschapsverlof nemen. Dat houdt in dat wie voltijds werkt bijvoorbeeld wekelijks op woensdag- of een andere namiddag of om de twee weken op vrijdag thuisblijft voor de zorg van het gezin. De RVA voorziet hiervoor in een onderbrekingsuitkering.

Wie die keuze maakt, kon geen aanspraak maken op de Vlaamse aanmoedigingspremie die wel geldt voor wie voltijds, halftijds of voor 1/5de thuisblijft. Vanaf september 2020, bij de start van het nieuwe schooljaar, zullen werknemers in de privésector maandelijks 33,65 euro bruto krijgen als ze 1/10de ouderschapsverlof nemen. Voor werknemers uit de social profitsector gaat het om een maandelijks brutobedrag van 84,12 euro. Op basis van het aantal mensen dat vandaag al 1/10de ouderschapsverlof opneemt, verwachten we dat er maandelijks een kleine 800 Vlamingen hier gebruik van zullen maken.

Deze maatregel is opgenomen in het Vlaams regeerakkoord en is bedoeld om de combinatie van werk en privé te verbeteren. Op voorstel van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits is de aanmoedigingspremie voor 1/10de ouderschapsverlof definitief goedgekeurd.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Heel wat mensen merken vandaag meer dan ooit dat de combinatie van werk en zorg voor het gezin niet altijd vanzelfsprekend. Met deze beslissing ondersteunen we ouders die bijvoorbeeld een halve dag per week ouderschapsverlof opnemen met een Vlaamse aanmoedigingspremie bovenop de onderbrekingsuitkering van de RVA. Zo kunnen ouders werk en het privéleven beter combineren.”

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.