Vanaf vandaag aanvraag Vlaams beschermingsmechanisme

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Vanaf vandaag kunnen ondernemers het Vlaams beschermingsmechanisme aanvragen. Dat is een ondersteuning voor ondernemingen die hun omzet fors hebben zien dalen in augustus en september 2020. Het steunbedrag bedraagt 7,5% van de omzet tijdens dezelfde periode vorig jaar. Vanaf vandaag kan de aanvraag gebeuren via de roze knop op www.vlaio.be/vlaamsbeschermingsmechanisme.

De voorbije maanden is het coronavirus opnieuw aan een opmars bezig. Begin augustus werden bijkomende veiligheidsmaatregelen genomen om de verspreiding tegen te gaan. Om ondernemingen te ondersteunen, die de voorbije twee maanden hun omzet fors hebben zien dalen, heeft Vlaams minister van Economie Hilde Crevits het Vlaams beschermingsmechanisme ingevoerd. Bedrijven die tussen 1 augustus en 30 september 2020 hun omzet met 60% of meer zien dalen in vergelijking met dezelfde periode in 2019 komen daarvoor in aanmerking. Het gaat om ondernemingen die open zijn, met uitzondering van de jaarlijkse sluitingsperiode.

Het steunbedrag bedraagt 7,5% van de omzet tijdens dezelfde periode vorig jaar. De 7,5% is een benadering op basis van een redenering waarbij uitgegaan wordt van een gemiddelde vaste kost van 15% ten aanzien van de omzet, en een subsidiepercentage van 50% van die gemiddelde vaste kost. Het maximumbedrag ligt op 15.000 euro. De subsidie wordt gehalveerd als de onderneming minder dagen geopend was dan het aantal geopende dagen in de periode van 1 augustus tot en met 30 september 2019. De Vlaamse Regering wil hiermee ondernemingen, ondanks de zware vaste kosten die ze te dragen hebben, blijven stimuleren om open te blijven.

Deze ondersteuning kan vanaf vandaag digitaal aangevraagd worden via de roze knop op www.vlaio.be/vlaamsbeschermingsmechanisme . De aanvraag moet uiterlijk op 15 november 2020 online ingediend worden. Eerder konden gedupeerde bedrijven die opnieuw verplicht werden te sluiten al een voorschot van 2.000 euro aanvragen. Bedrijven die al een corona hinderpremie of een compensatiepremie kregen, komen in aanmerking. Diegenen die deze steun niet aanvroegen, kunnen toch het Vlaamse beschermingsmechanisme aanvragen indien ze voldoen aan de voorwaarden.

De uitbetaling van de premie gebeurt automatisch na goedkeuring van de aanvraag door VLAIO. Indien uit een controle blijkt dat de omzetdaling van 60% niet gehaald werd of aan één van de andere voorwaarden opgelegd in deze regelgeving niet werd voldaan, moet de onderneming de uitbetaalde steun aan VLAIO terugbetalen.

De omzetdaling is de daling van de omzet (excl. btw) ingevolge verminderde prestaties door exploitatiebeperkingen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad, dus niet door uitgestelde facturatie. De omzetdaling wordt aangetoond op basis van een van volgende elementen:

  • dagontvangsten
  • geleverde prestaties
  • tijdsregistratie

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits: “Heel wat ondernemingen kenden en kennen een omzetdaling de afgelopen maanden door bijkomende maatregelen naar aanleiding van de coronacrisis. Zeker de eventsector beleeft moeilijke tijden.  Voor de periode van 1 augustus tot 30 september is er het Vlaams beschermingsmechanisme. Ondernemers kunnen die steun vanaf vandaag aanvragen via www.vlaio.be/vlaamsbeschermingsmechanisme .”

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.