Vanaf vandaag aanvraag Vlaams beschermingsmechanisme

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Vanaf vandaag kunnen ondernemers het Vlaams beschermingsmechanisme aanvragen. Dat is een ondersteuning voor ondernemingen die hun omzet fors hebben zien dalen in augustus en september 2020. Het steunbedrag bedraagt 7,5% van de omzet tijdens dezelfde periode vorig jaar. Vanaf vandaag kan de aanvraag gebeuren via de roze knop op www.vlaio.be/vlaamsbeschermingsmechanisme.

De voorbije maanden is het coronavirus opnieuw aan een opmars bezig. Begin augustus werden bijkomende veiligheidsmaatregelen genomen om de verspreiding tegen te gaan. Om ondernemingen te ondersteunen, die de voorbije twee maanden hun omzet fors hebben zien dalen, heeft Vlaams minister van Economie Hilde Crevits het Vlaams beschermingsmechanisme ingevoerd. Bedrijven die tussen 1 augustus en 30 september 2020 hun omzet met 60% of meer zien dalen in vergelijking met dezelfde periode in 2019 komen daarvoor in aanmerking. Het gaat om ondernemingen die open zijn, met uitzondering van de jaarlijkse sluitingsperiode.

Het steunbedrag bedraagt 7,5% van de omzet tijdens dezelfde periode vorig jaar. De 7,5% is een benadering op basis van een redenering waarbij uitgegaan wordt van een gemiddelde vaste kost van 15% ten aanzien van de omzet, en een subsidiepercentage van 50% van die gemiddelde vaste kost. Het maximumbedrag ligt op 15.000 euro. De subsidie wordt gehalveerd als de onderneming minder dagen geopend was dan het aantal geopende dagen in de periode van 1 augustus tot en met 30 september 2019. De Vlaamse Regering wil hiermee ondernemingen, ondanks de zware vaste kosten die ze te dragen hebben, blijven stimuleren om open te blijven.

Deze ondersteuning kan vanaf vandaag digitaal aangevraagd worden via de roze knop op www.vlaio.be/vlaamsbeschermingsmechanisme . De aanvraag moet uiterlijk op 15 november 2020 online ingediend worden. Eerder konden gedupeerde bedrijven die opnieuw verplicht werden te sluiten al een voorschot van 2.000 euro aanvragen. Bedrijven die al een corona hinderpremie of een compensatiepremie kregen, komen in aanmerking. Diegenen die deze steun niet aanvroegen, kunnen toch het Vlaamse beschermingsmechanisme aanvragen indien ze voldoen aan de voorwaarden.

De uitbetaling van de premie gebeurt automatisch na goedkeuring van de aanvraag door VLAIO. Indien uit een controle blijkt dat de omzetdaling van 60% niet gehaald werd of aan één van de andere voorwaarden opgelegd in deze regelgeving niet werd voldaan, moet de onderneming de uitbetaalde steun aan VLAIO terugbetalen.

De omzetdaling is de daling van de omzet (excl. btw) ingevolge verminderde prestaties door exploitatiebeperkingen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad, dus niet door uitgestelde facturatie. De omzetdaling wordt aangetoond op basis van een van volgende elementen:

  • dagontvangsten
  • geleverde prestaties
  • tijdsregistratie

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits: “Heel wat ondernemingen kenden en kennen een omzetdaling de afgelopen maanden door bijkomende maatregelen naar aanleiding van de coronacrisis. Zeker de eventsector beleeft moeilijke tijden.  Voor de periode van 1 augustus tot 30 september is er het Vlaams beschermingsmechanisme. Ondernemers kunnen die steun vanaf vandaag aanvragen via www.vlaio.be/vlaamsbeschermingsmechanisme .”

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.