VDAB en Syntra blijven bereikbaar

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

De strenge coronamaatregelen tot 13 december zorgen ook voor aanpassingen in de dienstverlening van VDAB en Syntra. Nog steeds kunnen werkzoekenden, tijdelijk werklozen en werkenden terecht bij VDAB en Syntra, maar dat zal in de eerste plaats digitaal zijn. Indien er geen digitale mogelijkheden zijn, zal face-to-face dienstverlening uiteraard mogelijk blijven. “We mogen onze werkzoekenden, tijdelijk werklozen en werkenden niet vergeten. De nood aan opleidingen, maar ook loopbaanbegeleiding en zelfs een job blijft groot. Dat moeten we zoveel als mogelijk laten doorgaan, digitaal waar het kan, fysiek als het niet anders kan.” zegt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits.

Vanaf 2 november tot en met 13 december zijn er extra verstrengingen om de corona pandemie te bestrijden. VDAB en Syntra schakelen daarom over op digitale dienstverlening, maar blijven face-to-face dienstverlening aanbieden als er geen digitaal alternatief is. Dat is bijvoorbeeld het geval als er een taalbarrière is of de klant over onvoldoende digitale vaardigheden of mogelijkheden beschikt.

VDAB is er ook nu voor elke werkzoekende, tijdelijk werkloze én werkende

De dienstverlening van VDAB zal blijven doorgaan, weliswaar zoveel mogelijk op afstand. Iedereen met een vraag over werk kan terecht op het gratis nummer 0800 30 700. Spontaan een VDAB locatie binnen wandelen kan niet. Werkzoekenden die een persoonlijk gesprek willen, kunnen bellen voor een afspraak. Die afspraak zal telefonisch of via video call verlopen. Wanneer een kwalitatief gesprek niet mogelijk is via die weg, zal VDAB een persoonlijk gesprek inplannen, bijvoorbeeld wanneer er een taalbarrière is of de klant niet beschikt over een internetverbinding of niet met een computer kan werken. Wanneer opvolgingsgesprekken met VDAB plaatsvinden, zullen die face-to-face georganiseerd worden.

Ook de opleidingen worden zoveel als mogelijk verder gezet. Sinds het voorjaar gaan de opleidingen gedeeltelijk digitaal door, maar bij heel wat opleidingen is het oefenen in de praktijk essentieel om nieuwe kennis en vaardigheden onder de knie te krijgen.

VDAB hanteert strenge hygiënemaatregelen om ervoor te zorgen dat de bemiddeling en opleiding veilig kunnen doorgaan. Op alle VDAB locaties zijn mondmaskers altijd en overal verplicht. Er is een beperkt aantal mensen toegelaten op de werk- of opleidingsvloer en hun aanwezigheid wordt nauwgezet geregistreerd. Er zijn circulatiepaden in elk gebouw en overal is ontsmettingsalcohol aanwezig. Alle locaties worden regelmatig verlucht en vaker gepoetst. Op alle locaties worden bezoekers via bestickering en affiches herinnerd aan de basisregels:

  • Was regelmatig je handen.
  • Bewaar ten alle tijde 1.5m afstand.
  • Als je ziek bent, blijf je thuis
  • Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog.

In de competentiecentra zijn er bijkomende maatregelen. Er zijn afgebakende werkzones voor elke cursist. De dagplanningen in de competentiecentra worden zo georganiseerd dat er zo weinig mogelijk interne verplaatsingen zijn. Groepsopdrachten worden vervangen door individuele opdrachten. Er zijn strikte ontsmettingsprocedures voor de machines.

Syntra blijven opleidingen aanbieden

Bij de Syntra wordt maximaal ingezet op ‘virtual classroom’, enkel praktijklessen kunnen onder veilige omstandigheden doorgaan op de campus. Dat betekent dat er strikte hygiënische voorwaarden zijn en een maximum aantal cursisten zodat te allen tijde 1,5m afstand gegarandeerd kan worden. Mondmaskers zijn verplicht in alle Syntra. Praktijklessen in het kader van een contactberoep (kapper, pedicure, schoonheidsspecialist, …) waarbij men oefent op een model of elkaar, worden momenteel niet georganiseerd. Stages en werkplekleren blijven voorlopig lopen, daar gelden de richtlijnen per sector, stageplaats of bedrijf waar de cursist aan de slag is.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Ook in deze moeilijke tijden blijft het belangrijk dat werkzoekenden, tijdelijk werklozen én werkenden bij VDAB terecht kunnen. Dat kan voor (online) opleidingen, loopbaanbegeleiding of (tijdelijke) jobs. Ook bij de Syntra worden alle opleidingen verder gezet. Om te voldoen aan de coronamaatregelen zal dat in eerste instantie digitaal zijn, maar als dat niet kan, blijft face-to-face dienstverlening mogelijk.”

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.