Verlenging werkbaarheidscheques in 2022

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits verlengt de werkbaarheidscheque in 2022. Met de cheque kan een onderneming advies, begeleiding en opleiding aankopen om de werkbaarheid op de werkvloer in kaart te brengen en te verhogen. Dat kan gaan over een plan voor een beter welbevinden op de werkvloer tot een duurzaam telewerkbeleid. Het voorbije jaar dienden 544 ondernemingen een aanvraag in, een verdubbeling ten opzichte van 2020. 

“Blue Monday, de meest depressieve dag van het jaar, is het ideale moment voor werknemers en -gevers om stil te staan bij de werkbaarheid van onze jobs. De coronacrisis zet druk op het welbevinden op de werkvloer. Voor mij is het cruciaal dat iedereen werkt in een gezonde en veilige werkomgeving, zodat mensen graag aan de slag zijn én blijven. Een werkbare job is een belangrijke voorwaarde om de werkzaamheidsgraad te verhogen en een antwoord te bieden op de huidige krapte op onze arbeidsmarkt. We verlengen daarom de werkbaarheidscheques in 2022. Hiermee stimuleren we ondernemingen om werk te maken van werkbaar werk binnen hun onderneming.” – Vlaams minister van Werk Hilde Crevits   

 

De Vlaamse arbeidsmarkt staat sterk onder druk. Heel wat bedrijven krijgen hun vacatures moeilijk ingevuld. Om deze krapte aan te pakken is het niet enkel belangrijk om zoveel mogelijk mensen aan de slag te krijgen, we moeten mensen ook aan de slag houden. Werkbaar werk is daarbij een belangrijke hefboom. Een werkbare job is een job waarvan je niet overspannen of ziek wordt, die motiverend is, leermogelijkheden biedt en voldoende ruimte laat voor het privé- en gezinsleven. Kortom, een job die je lang kan volhouden.  

Vandaag, op Blue Monday, maakten Antwerp Management School (AMS), UGent en B-Tonic bekend dat bijna 1 op de 5 werknemers zich mentaal niet gezond voelen en bij 1 op 3 de jobtevredenheid achteruitgegaan is. Dat blijkt uit de zesde grootschalige enquête bij 2.286 medewerkers en 327 werkgevers. Drie op de vier werkgevers maken zich zorgen over het mentale welzijn van de medewerkers tijdens de coronacrisis. 

Met de werkbaarheidscheque kunnen ondernemingen tot € 10.000 steun krijgen om dit soort knelpunten rond werkbaar werk binnen de eigen organisatie in kaart te brengen en aan te pakken. De bedoeling is om zo de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Ondernemingen kunnen bijvoorbeeld begeleiding inkopen om samen met een expert een werkbaarheidsplan of telewerkbeleid op te stellen, zodat werknemers met plezier aan het werk zijn en blijven. 

 

Verlenging werkbaarheidscheques na succes 

De werkbaarheidscheques winnen jaar na jaar aan populariteit. In 2021 zijn er 544 werkbaarheidscheques aangevraagd, meer dan een verdubbeling in vergelijking met vorig jaar. 468 daarvan werden goedgekeurd, 38 zijn nog in beslissing. 

Omwille van het succes van de maatregel, het belang van werkbaar werk in de aanpak van de krapte op de arbeidsmarkt en de aanhoudende coronacrisis, heeft Vlaams minister van Werk Hilde Crevits beslist de maatregel te verlengen. Ook in 2022 zullen ondernemingen de werkbaarheidscheque kunnen aanvragen via ESF.  

De werkbaarheidscheque werd in 2019 in het leven geroepen en in mei naar aanleiding van de coronacrisis uitgebreid om verbeteracties mogelijk te maken in de vorm van advies, begeleiding en opleiding met aandacht voor het psychosociaal welbevinden van medewerkers. Recent werd ook beslist dat de werkbaarheidscheques inzetbaar zijn voor het uitwerken van een telewerkbeleid, zodat werkgevers telewerk duurzaam kunnen verankeren in hun onderneming. 

Ook de verhoging van de KMO-portefeuille wordt verlengd. Bedrijven die hun plafond binnen de KMO-portefeuille bereikt hebben kunnen een verhoging krijgen met maximum 5.000 euro voor acties rond werkbaar werk.  Op werkbaarwerk.be, een website opgesteld met de sociale partners, zijn op deze Blue Monday ook tips te vinden om jobs werkbaar te maken. 

Nieuws

Minister Crevits sluit niet-erkende voorzieningen van Serving You in Bredene

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist om het niet-erkende woonzorgcentrum en psychiatrisch verzorgingstehuis Serving You in Bredene definitief te sluiten. De bewoners die er momenteel nog verblijven, zullen worden begeleid naar een oplossing die voldoet aan hun noden. Er zal hiervoor nauw samengewerkt worden met de gemeente Bredene. Burgemeester Steve Vandenberghe reageert tevreden

Nieuwe OverKop-huizen in Roeselare, Tielt, Izegem, Eeklo, Zelzate, Tongeren, Bilzen en Grimbergen

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits heeft beslist om 8 nieuwe OverKop-huizen te erkennen in Vlaanderen. Het gaat om Roeselare, Tielt en Izegem in West-Vlaanderen. Eeklo en Zelzate in Oost-Vlaanderen. Tongeren en Bilzen in Limburg, en het Vlaams-Brabantse Grimbergen. Daarmee telt Vlaanderen straks 69 OverKop-huizen, 5 jaar geleden waren dat er nog maar 5. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor allerhande activiteiten, maar vinden er ook een luisterend oor of gepaste hulp wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. Het gaat om extra investering van zo’n 572.000 euro.  

Proefprojecten in West-Vlaanderen en Antwerpen testen innovatieve zorgplanningstool Alivia uit

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits ging vandaag op huisbezoek bij de 88-jarige Frans Vandeputte in Avelgem. Hij is een van 40 zorgbehoevende personen die met een team van zorgverleners Alivia zullen uittesten: een nieuw digitaal instrument om een zorgcoördinatie en zorgplanning op te stellen en data te delen. Een primeur voor Vlaanderen en het eerste instrument waarbij de zorgbehoevende persoon zelf en diens mantelzorger volwaardig toegang toe hebben én ook de aansturing en controle over hebben. Alivia zal toelaten de zorg en ondersteuning in complexe zorgsituaties op een andere, innovatieve en vooral betere manier te organiseren: doelgericht, met een intense samenwerking tussen zorgverleners en welzijnswerkers en met de wensen en noden van de zorgbehoevende persoon centraal.