Versterking Zorginspectie en Opgroeien met 119 personeelsleden

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Zorginspectie en het Agentschap Opgroeien krijgen er respectievelijk 67 en 52 personeelsleden bij. Dat heeft de Vlaamse Regering vandaag beslist op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. De bijkomende personeelsleden zijn nodig om de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie naar de veiligheid in de kinderopvang in de praktijk te kunnen uitvoeren. Het gaat om een extra investering van 8,2 miljoen euro.  

“Belangrijke aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie kinderopvang zijn de versterking van de controles op kinderdagverblijven en een beter klantenbeheer. Met het extra personeel kan Zorginspectie vaker inspecties uitvoeren. Voor de klantenbeheerders van Opgroeien is het de bedoeling om het aantal te beheren dossiers te verlagen van 223 naar 125 dossiers per klantenbeheerder. Klantenbeheerders zullen ook beter ondersteund en begeleid worden. Met de extra investeringen zullen meldingen over kinderopvanglocaties sneller en beter opgevolgd worden, en zal de screening van de kinderdagverblijven sneller en kwaliteitsvoller gebeuren. We hopen in een periode van arbeidskrapte dat heel wat mensen bereid zullen zijn om hun schouders onder een kwaliteitsvolle kinderopvang te zetten.” - Hilde Crevits  

 

Eerder dit jaar kwam de parlementaire onderzoekscommissie naar de veiligheid in de kinderopvang naar aanleiding van de gebeurtenissen in het Sloeberhuisje met een reeks aanbevelingen. Er waren ook aanbevelingen van Audit Vlaanderen. Telkens was duidelijk dat Zorginspectie en het Agentschap Opgroeien extra personeel nodig hebben voor de uitvoering van inspecties en de opvolging van dossiers. Ook gezien de forse stijging van het aantal inbreuken en het aantal meldingen van ernstige feiten. Dit aantal is in 2022 al met meer dan 60% toegenomen in vergelijking met 2021. Het aantal adviezen tot handhaving is bijna verdrievoudigd.  

 

Dit houdt in dat frequentere inspecties nodig zijn en meer opvolgingswerk voor de klantenbeheerders kinderopvang. Bovendien is er de toekenning van ongeveer 900 nieuwe vergunningen per jaar, het vergunnen en inspecteren van startende locaties, de screening van het beleidsvoerend vermogen van organisatoren en de communicatie met ouders en lokale besturen. Audit Vlaanderen had eerder ook al aanbevolen om de klantenbeheerders beter te ondersteunen.  Voor het Agentschap Opgroeien komen er 52 personeelsleden bij. 

 

Voor Zorginspectie komen er 67 personeelseden bij, vooral voor de inspectie van kinderopvanginitiatieven, maar ook de versterking van de andere inspectieteams waaronder voor ouderenzorg, jeugdzorg en personen met een handicap.  

 

Zorginspectie deed dit jaar al 2.983 inspecties. Op basis van het aantal gemiddelden per maand worden dat 3.400 à 3.500 inspecties op het einde van het jaar. Het merendeel zijn inspecties in de kinderopvang en de residentiële ouderenzorg. Het aantal klachtinspecties neemt, vooral in de kinderopvang, sterk toe.  

 

Het extra personeel is goed voor een investering van 8,2 miljoen euro en maakt deel uit van de 115 miljoen extra die de Vlaamse Regering in de kinderopvang investeert in 2023. 

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.

Vlaams minister Hilde Crevits versterkt De Druglijn

De Druglijn kent een grote toename van hulpvragen van (jonge) mensen die middelen gebruiken. Bovendien komen er ook steeds meer zwaardere problematieken aan bod. Mensen kunnen bij de Druglijn terecht voor vragen, een eerste advies en hulp met betrekking tot drank, drugs, pillen, gokken en overmatig gamen. Om aan de stijgende nood tegemoet te komen, trekt Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits 150.000 euro uit om de Druglijn te versterken, de bereikbaarheid te vergroten en zo meer mensen te kunnen helpen.