Versterking Zorginspectie en Opgroeien met 119 personeelsleden

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Zorginspectie en het Agentschap Opgroeien krijgen er respectievelijk 67 en 52 personeelsleden bij. Dat heeft de Vlaamse Regering vandaag beslist op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. De bijkomende personeelsleden zijn nodig om de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie naar de veiligheid in de kinderopvang in de praktijk te kunnen uitvoeren. Het gaat om een extra investering van 8,2 miljoen euro.  

“Belangrijke aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie kinderopvang zijn de versterking van de controles op kinderdagverblijven en een beter klantenbeheer. Met het extra personeel kan Zorginspectie vaker inspecties uitvoeren. Voor de klantenbeheerders van Opgroeien is het de bedoeling om het aantal te beheren dossiers te verlagen van 223 naar 125 dossiers per klantenbeheerder. Klantenbeheerders zullen ook beter ondersteund en begeleid worden. Met de extra investeringen zullen meldingen over kinderopvanglocaties sneller en beter opgevolgd worden, en zal de screening van de kinderdagverblijven sneller en kwaliteitsvoller gebeuren. We hopen in een periode van arbeidskrapte dat heel wat mensen bereid zullen zijn om hun schouders onder een kwaliteitsvolle kinderopvang te zetten.” - Hilde Crevits  

 

Eerder dit jaar kwam de parlementaire onderzoekscommissie naar de veiligheid in de kinderopvang naar aanleiding van de gebeurtenissen in het Sloeberhuisje met een reeks aanbevelingen. Er waren ook aanbevelingen van Audit Vlaanderen. Telkens was duidelijk dat Zorginspectie en het Agentschap Opgroeien extra personeel nodig hebben voor de uitvoering van inspecties en de opvolging van dossiers. Ook gezien de forse stijging van het aantal inbreuken en het aantal meldingen van ernstige feiten. Dit aantal is in 2022 al met meer dan 60% toegenomen in vergelijking met 2021. Het aantal adviezen tot handhaving is bijna verdrievoudigd.  

 

Dit houdt in dat frequentere inspecties nodig zijn en meer opvolgingswerk voor de klantenbeheerders kinderopvang. Bovendien is er de toekenning van ongeveer 900 nieuwe vergunningen per jaar, het vergunnen en inspecteren van startende locaties, de screening van het beleidsvoerend vermogen van organisatoren en de communicatie met ouders en lokale besturen. Audit Vlaanderen had eerder ook al aanbevolen om de klantenbeheerders beter te ondersteunen.  Voor het Agentschap Opgroeien komen er 52 personeelsleden bij. 

 

Voor Zorginspectie komen er 67 personeelseden bij, vooral voor de inspectie van kinderopvanginitiatieven, maar ook de versterking van de andere inspectieteams waaronder voor ouderenzorg, jeugdzorg en personen met een handicap.  

 

Zorginspectie deed dit jaar al 2.983 inspecties. Op basis van het aantal gemiddelden per maand worden dat 3.400 à 3.500 inspecties op het einde van het jaar. Het merendeel zijn inspecties in de kinderopvang en de residentiële ouderenzorg. Het aantal klachtinspecties neemt, vooral in de kinderopvang, sterk toe.  

 

Het extra personeel is goed voor een investering van 8,2 miljoen euro en maakt deel uit van de 115 miljoen extra die de Vlaamse Regering in de kinderopvang investeert in 2023. 

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.