Vismijn Nieuwpoort krijgt oude glorie terug na ingrijpende renovatie

Publicatiedatum

Deel dit artikel

In Nieuwpoort is de vernieuwde Stedelijke Vismijn vandaag officieel geopend door Vlaams minister van Visserij Hilde Crevits. Na een half jaar werken zit de mijn in een nieuw kleedje. De vernieuwingen zijn belangrijk in het kader van de voedselveiligheid en energiezuinigheid. De vernieuwingen hebben 700.000 euro gekost.

Het is een feestelijke dag voor Nieuwpoort. De vernieuwing van de Stedelijke Vismijn, het zeemanshart van de stad, zal een positieve invloed hebben op de visserijsector, op de werknemers en op de hele stad. Dit mooie project toont aan dat onze inspanningen voor de sector hun vruchten afwerpen. Deze realisatie moet bijdragen aan een welvarende toekomst voor de visserij als steunpilaar binnen onze Vlaamse voedselketen!” – Vlaams minister van Visserij Hilde Crevits

Nieuwpoort is altijd één van de belangrijke vissershavens van onze kust geweest en de vissershaven is historisch vergroeid met de stad. Vorig jaar werd er 360 ton vis aangevoerd en werd er ook een nieuw vissersvaartuig gedoopt.

Het herkenbare gebouw van de Stedelijke Vismijn is gebouwd in 1952 en kende in 1972 een uitbreiding tot zijn huidige grootte. Hoewel de vismijn van Nieuwpoort de kleinste visveiling is aan onze kust, vormt ze ook een niet te onderschatten toeristische troef. Ze vormt mee een verbinding tussen Nieuwpoort Stad en Nieuwpoort Bad.

Na een grondige vernieuwing van de veilingen van Oostende en Zeebrugge was dit jaar de Stedelijke Vismijn van Nieuwpoort aan de beurt. Er werden de afgelopen zes maanden afwasbare wanden geïnstalleerd, de veiling werd beter geïsoleerd om te voldoen aan de hedendaagse energienormen en er werd een nieuwe koelinstallatie geplaatst die veel energiezuiniger is. Ook het aantal toegangspoorten werd verminderd van 15 naar 3 poorten, waardoor efficiënter kan worden gewerkt. De modernisering werd uitgevoerd zonder aan het authentieke karakter van de vismijn te tornen.

De vernieuwing van de vismijn sluit aan bij een trend die al langer ingezet is, namelijk het waarborgen van de toekomst en de verduurzaming van onze Vlaamse visserijsector in zijn geheel. De vernieuwingen hebben 700.000 euro gekost, waarvan Vlaanderen zo’n 100.000 euro voor zijn rekening neemt via het Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij en Europa eveneens 100.000 euro financiert via het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij.

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderdagverblijf het Hummelhof, afdeling van de Hummeltjes vzw, in Sint-Truiden

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 680.000 euro voor een nieuwbouw van het kinderdagverblijf het Hummelhof in het kader van het project Buur & Berg in Sint-Truiden. Het kinderdagverblijf is nu gevestigd in de Rummenweg maar moet de site op termijn verlaten. De verhuurder, het Sint-Trudoziekenhuis, heeft op termijn andere plannen met de lokalen.

Nog eens 240 onthaalouders krijgen werknemersstatuut

240 VTE onthaalouders kunnen omschakelen naar het werknemersstatuut. Dat maken Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Opgroeien bekend. Met dat statuut zijn onthaalouders voor hun inkomen niet meer afhankelijk van het aantal kinderen dat ze opvangen, maar krijgen ze de zekerheid van een vast maandelijks loon.

4 x meer tong in de Ierse Zee voor onze Belgische vissers vanaf 1 juli, ook de onderhandelingen voor de visquota voor 2025 opgestart

Het is bevestigd. Er is een akkoord tussen de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk zodat onze Belgische vissers vanaf juli 4 keer meer dan tong mogen vangen in de Ierse Zee. Uit een nieuw wetenschappelijk rapport, dat onlangs is verschenen, blijkt dat het tongbestand in de Ierse Zee in opmerkelijk betere toestand dan eerst werd aangenomen. Op vraag van minister Crevits hebben de resultaten van de studie al een tastbaar gevolg voor het visquotum voor dit jaar. Tijdens deze raad bespraken de lidstaten het voortgangsrapport van de Commissie dat stelde dat meer bestanden zich op duurzaam niveau bevinden. De ministers startten ook de gesprekken voor de vangstmogelijkheden in 2025.